Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2011/16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Трансформація бюджетної та податкової системи України

 4. Бобох Н. М. Оподаткування операцій з нерухомим майном в Україні. - C. 4-11.
 5. Валігура В. А., Михальчук Н. М. Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації. - C. 12-21.
 6. Дем’янишин В. Г. Проблеми та перспективи розвитку державного нормування у системі стратегічних і тактичних методів бюджетного механізму. - C. 22-31.
 7. Деркач М. І. Децентралізація фіскальних функцій держави у країнах з транзитивними економіками. - C. 32-37.
 8. Івашко О. А. Проблеми на напрями вдосконалення податкової політики України. - C. 38-42.
 9. Карапетян О. М. Проблеми врегулювання державних боргових зобов’язань України в контексті досвіду європейських країн. - C. 43-50.
 10. Кізима А. Я., Крисоватий І. А. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія і практика. - C. 51-57.
 11. Ковалевич Д. А. Місцеві бюджети як засіб макроекономічної стабілізації та економічного зростання. - C. 58-63.
 12. Кошик Ю. В. Щодо проблем взаємодії системи бухгалтерського і податкового обліку. - C. 64-68.
 13. Левицька С. О., Цимбалюк А. Ф. Податковий менеджмент на макрорівні: вітчизняна та міжнародна практики впровадження. - C. 69-76.
 14. Степанюк Н. А. Трансформаційні процеси у податковій системі України. - C. 77-81.
 15. Хмарук Ю. В. Оцінка факторів впливу на доходи Державного бюджету України. - C. 82-91.
 16. Цимбалюк І. О., Вишневська Н. В. Податкові надходження місцевих бюджетів. - C. 92-97.
 17. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 18. Алькема В. Г. Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. - C. 99-107.
 19. Безпала-Павлова Т. В. Система фінансового планування будівельних підприємств. - C. 108-112.
 20. Брух О. О. Оптимізація збутової діяльності сільськогосподарських підприємств. - C. 113-119.
 21. Викиданець І. В. Діагностика типів фінансової стратегії формування власного капіталу торговельних підприємств. - C. 120-128.
 22. Волощук К. Б., Волощук Ю. О., Колісніченко І. О., Чернієнко О. О., Волощук В. Р. Фінансове забезпечення стратегічних напрямків регіонального розвитку підприємств АПК. - C. 129-138.
 23. Іонін Є. Є., Беспалова А. Г. Фінансове планування в умовах антикризового менеджменту. - C. 139-144.
 24. Карпенко О. В., Любимов М. О. Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності. - C. 145-151.
 25. Касич А. О., Черевик Н. В., Клочко К. С. Розвиток малого бізнесу в Україні як: оподаткування, облік та аналіз діяльності. - C. 152-158.
 26. Козак Л. В. Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання. - C. 159-167.
 27. Кулик Р. Р. Оцінювання фінансового стану суб’єктів господарювання: доцільність залучення аудиторських фірм. - C. 168-174.
 28. Лазарева Л. І. Злиття та поглинання як альтернативи конкурентної стратегії металургійних підприємств України. - C. 175-181.
 29. Левицька О. О. Фінансово-управлінський аналіз діяльності центрів відповідальності "Витрати". - C. 182-191.
 30. Марущак Л. І., Марущак П. О. Оренда не витребуваних земельних часток (паїв) як додаткове джерело фінансування місцевих бюджетів. - C. 192-196.
 31. Мащенко К. С. Фінанси приватних дошкільних навчальних закладів: особливості і проблеми. - C. 197-204.
 32. Проскуріна Н. М., Гороховець Ю. А. Теоретико-практичні аспекти діяльності служби внутрішнього аудиту на підприємстві. - C. 205-212.
 33. Рендович П. М. Моніторинг структури капіталу підприємств санаторно-курортного комплексу. - C. 213-219.
 34. Титаренко І. В. Організація управління фінансовою системою підприємства. - C. 220-224.
 35. Ткаченко С. А. Щодо оцінки системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК. - C. 225-230.
 36. Щурик М. В. Органічне землеробство як напрям розвитку аграрного сектора Карпатського макрорегіону. - C. 231-241.
 37. Яременко О. Ф. Класифікація чинників фінансової безпеки промислових підприємств. - C. 242-247.
 38. Фінансові аспекти соціальної політики держави

 39. Баранник Л. Б. "Соціальне благо" як ключова категорія соціального захисту населення: теорія і реальність. - C. 249-255.
 40. Галашко С. І. Аспекти соціального захисту: вітчизняна проблематика та шляхи її вирішення. - C. 256-262.
 41. Гуцалова Ю. Є. Проблеми пенсійної системи України. - C. 263-269.
 42. Дем’янчук О. І. Формування властивостей соціального капіталу підприємства. - C. 270-276.
 43. Заяць Т. А. Модернізація соціально-трудових відносин в цілях нарощування соціального капіталу. - C. 277-283.
 44. Карлін М. І., Гриценюк А. В. Впровадження єдиного соціального внеску: досвід зарубіжних країн та його застосування в Україні. - C. 284-289.
 45. Лучик С. Д. Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрних підприємств як чинник збереження трудового потенціалу села. - C. 290-295.
 46. Рудик В. К. Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні. - C. 296-303.
 47. Харчук Ю. Ю. Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку. - C. 304-315.
 48. Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин та напрямки їх вирішення

 49. Веселий І. О. Розподіл банків України за групами: конкурентний аспект. - C. 317-324.
 50. Довгань Ж. М. Проблеми фінансової стійкості банківської системи України в сучасних умовах. - C. 325-332.
 51. Денисюк Г. Л. Форми і методи залучення та використання інвестицій для забезпечення інноваційного розвитку регіону. - C. 333-340.
 52. Заяць В. С. Фінансово-кредитні відносини та формування інвестиційного капіталу: проблеми взаємодії. - C. 341-349.
 53. Іващук І. О. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країни. - C. 350-359.
 54. Кобринь С. С. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку в умовах фінансової кризи. - C. 360-368.
 55. Колісник О. Я. Економічна природа бюджетної безпеки держави. - C. 369-377.
 56. Кравченко О. В. Методологічні засади внутрішнього контролю в банках. - C. 378-383.
 57. Кузьмак О. М. Принципи банківського ризик-менеджменту. - C. 384-388.
 58. Павелко О. В. Вплив принципу нарахування та відповідності доходів і витрат на методику обліку кредитних операцій банків. - C. 389-395.
 59. Приказюк Н. В. Теоретичні засади та роль інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів. - C. 396-401.
 60. Сегеда Л. М. Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування. - C. 402-409.
 61. Слободяник Ю. Б. Державний аудит місцевих бюджетів. - C. 410-414.
 62. Соковець Т. В. Фінансово-кредитний механізм забезпечення населення доступним житлом. - C. 415-423.
 63. Шимко О. В. Ринок логістичних послуг: проблеми становлення та розвитку. - C. 424-433.
 64. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності

 65. Анісімова О. М. Аналіз світового ринку металопродукції. - C. 435-443.
 66. Бричко А. М. Стимулювання розвитку механізму активації кластерної адаптивності підприємств АПК. - C. 444-452.
 67. Крум Э. В. Общие тенденции развития морового рынка образовательных услуг. - C. 453-461.
 68. Топішко І. І., Шустерук З. С. Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку. - C. 462-470.
 69. Черняга Л. П. Особливості економічного розвитку країн Південно-Східної Азії. - C. 471-478.
 70. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку

 71. Безгубенко Л. М., Рожок І. А. Концептуалізація фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. - C. 480-487.
 72. Галецька Т. І., Мартин О. М. Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні. - C. 488-494.
 73. Кнейслер О. В. Правова природа перестрахувальних відносин: специфічні ознаки та критерії ідентифікації. - C. 495-500.
 74. Коровій В. В. Україна в умовах загострення світової продовольчої кризи. - C. 501-509.
 75. Мамонтова Н. А. Основні тенденції розвитку нафтогазового комплексу України в умовах сталого розвитку. - C. 510-521.
 76. Орищин Т. М. Домінанти національної економіки в посткризовий період. - C. 522-527.
 77. Проскуріна М. О. Трансформація середньострокового економічного циклу та сучасна фінансова криза. - C. 528-535.
 78. Роменська А. С. Структура ефективного управління страховою компанією. - C. 536-542.
 79. Сидорович О. Ю. Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки. - C. 543-550.
 80. Спасів Н. Я., Дідик В. А., Спасів О. Я. Асиметрія інвестиційної діяльності в світлі кумулятивного ефекту фінансової кризи. - C. 551-556.
 81. Тарасова О. В. Грошова політика України і країн СНД. - C. 557-562.
 82. Тлуста Г. Ю. Титульне страхування в Україні: механізм функціонування та перспективи розвитку. - C. 563-568.
 83. Шкварець Г. В. Дискусійні питання визначення сутності страхування. - C. 569-574.
 84. Математичні моделі та інформаційні технологі ї у фінансах

 85. Гончаренко В. А. Прогнозування дохідності цінних паперів на підґрунті застосування інструментарію нейронних мереж. - C. 576-584.
 86. Григорків М. В. Двохсекторна модель еколого-економічної динаміки в умовах економічної кластеризації суспільства. - C. 585-591.
 87. Григорків В. С., Буяк Л. М., Іщенко С. В. Динамічна модель економіки з урахуванням ринку землі. - C. 592-599.
 88. Новоселецький О. М., Кмитюк Т. Л. Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства. - C. 600-607.
 89. Левицька С. О., Андрєєва А. О. Автоматизація господарського обліку як чинник прискорення процесу діяльності підприємств. - C. 608-614.
 90. Ліхновський П. М. Портфель цінних паперів на основі в-коефіцієнта з моделі У. Шарпа: вибір активів та оцінка ефективності. - C. 615-624.
 91. Ковальчук В. М., Мороз О. С. Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу. - C. 625-635.
2011
№ 16
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського