Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2010/15<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: зб. наук. пр..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Трансформація бюджетної та податкової системи України

 4. Дем’янишин В. Г., Сіташ Т. Д. Проблематика та стратегічні засади фінансування охорони здоров’я в Україні. - C. 4-12.
 5. Бобох Н. М. База оподаткування як один з елементів системи оподаткування нерухомості. - C. 13-20.
 6. Карлін М. І. Необхідність врахування фінансової спроможності регіонів в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. - C. 21-31.
 7. Лубкей Н. П. Проблеми здійснення громадського контролю за використанням коштів місцевих бюджетів. - C. 32-36.
 8. Луцик А. І. Проблематика та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в Україні. - C. 37-44.
 9. Осадчук О. С. Самостійність місцевих бюджетів як фактор зміцнення регіональної привабливості. - C. 45-51.
 10. Письменна Т. В. Система показників ефективності бюджетного контролю видатків на освіту. - C. 52-62.
 11. Піхоцький В. Ф. Фінансовий контроль як одна з найважливіших функцій державного управління. - C. 63-71.
 12. Притула Т. М. Роль інститутів Європейського Союзу у здійсненні моніторингу за фінансовими потоками. - C. 72-80.
 13. Русін В. М. Методологічні засади розподілу видаткових повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування. - C. 81-88.
 14. Синчак В. П., Ярмоленко Ю. Ю. Спостереження як метод державного фінансового контролю за сплатою податків суб’єктами малого підприємництва. - C. 89-99.
 15. Собкова Н. Д. Сучасні світові тенденції організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні. - C. 100-107.
 16. Сухарська І. Я. Вплив нормативно-правового забезпечення податкової політики на інститут підприємництва. - C. 108-116.
 17. Ясеновська Т. Б. Історія становлення оподаткування в Україні: ретроспективна періодизація та національні досягнення. - C. 117-124.
 18. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 19. Алькема В. Г. Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень. - C. 126-134.
 20. Володько О. В. Совершенствование механизма формирования капитала как необходимое условие устойчивого развития предприятия. - C. 135-144.
 21. Волошин Л. І. Використання інноваційних ресурсів в Україні: проблеми та шляхи їх усунення. - C. 145-150.
 22. Георгієв В. А. Методика сегментарного аналізу як інструмент сценарного підходу до управління підприємством. - C. 151-157.
 23. Іванчук Т. Г. Роль спрощеної системи оподаткування у розвитку малого підприємництва в Україні. - C. 158-165.
 24. Іващук О. В. Інноваційні методи управління ризиками підприємств газової галузі України. - C. 166-175 .
 25. Коришко Н. Є. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами в сучасних умовах господарювання. - C. 176-183.
 26. Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні. - C. 184-194.
 27. Левицька О. О. Концептуальні підходи відображення в обліку інформації про фінансові результати підприємницької діяльності. - C. 195-201.
 28. Левицька С. О., Юхименко-Назарук І. А. Організація облікового процесу: критерії ефективності, практика впровадження. - C. 202-210.
 29. Ліпич Л. Г., Глубіцька Т. В. Економічні важелі регулювання охорони навколишнього природного середовища. - C. 211-216.
 30. Проскуріна Н. М. Аналітичні процедури як детермінанти підвищення якості сучасного професійного аудиту. - C. 217-223.
 31. Степанчук С. С., Брюшкова Н. О. Проблеми застосування антикризового фінансового управління підприємством. - C. 224-229.
 32. Фатенок-Ткачук А. О., Замойська К. П. Практика оподаткування дивідендів емітентом корпоративних прав. - C. 230-235.
 33. Шкварець Г. В. Дискусійні питання визначення сутності фінансових ризиків страхових компаній. - C. 236-240.
 34. Яковенко О. В. Механізм бюджетування на підприємстві: складові та фактори впливу. - C. 241-246.
 35. Фінансові аспекти соціальної політики держави

 36. Горин В. П. Бюджетне фінансування освіти в світлі критеріїв соціальної безпеки. - C. 248-255.
 37. Деркач М. І. Роль місцевих органів влади у забезпеченні сталого розвитку країни. - C. 256-265.
 38. Динь І. М., Градова О. В. Запровадження єдиного соціального внеску в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. - C. 266-272.
 39. Красовська Ю. В. Покращення фінансування як чинник екологозбалансованого підходу у використанні осушуваних земель. - C. 273-278.
 40. Петрушка О. В. Теоретичні основи функціонування державного пенсійного страхування України. - C. 279-287.
 41. Топішко Н. П. Теоретичні засади соціального захисту населення. - C. 288-296.
 42. Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин та напрямки їх вирішення

 43. Грицюк Н. О. Зарубіжний досвід банківського кредитування інноваційної діяльності. - C. 298-302.
 44. Коломийчук Н. М. Роль і значення державного фінансового контролю у соціально-економічному розвитку суспільства. - C. 303-307.
 45. Литвин М. В. Концептуальні засади глобалізації як основа формування єдиного банківського простору. - C. 308-316.
 46. Поддубняк Д. Б. Рейтинговий інструментарій іпотечного ринку. - C. 317-323.
 47. Хопчан В. М., Хопчан М. І. Характеристика фінансово-економічних відносин учасників інвестиційного процесу в сфері природокористування. - C. 324-330.
 48. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності

 49. Анісімова О. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в процесі адаптації до світового ринку. - C. 332-338.
 50. Герчаківський С. Д. Домінанти митного регулювання експортно-імпортних операцій на автомобільному ринку України. - C. 339-345.
 51. Кравчук Н. Я. Фінансові детермінанти поглиблення асиметрій глобального розвитку. - C. 346-356.
 52. Крамарчук С. П. Уточнення сутності поняття фінансового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. - C. 357-362.
 53. Кутикіна К. М. Класифікація засобів нетарифного регулювання. - C. 363-369.
 54. Соловей О. Л. Організація і функціонування європейського ринку електричної енергії: досвід, перспективи, інновації. - C. 370-380.
 55. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку

 56. Войтенко О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України. - C. 382-389.
 57. Галецька Т. І. Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення. - C. 390-397.
 58. Кнейслер О. В. Етимологічні основи та передумови виникнення перестрахування. - C. 398-406.
 59. Петрущак Б. М. Етичні мотиви інвестування в контексті екологізації національної економіки. - C. 407-415.
 60. Свірський В. С. Ринок цінних паперів в Україні: сучасні проблеми функціонування та напрями розвитку. - C. 416-421.
 61. Слободян Т. І. Коопераційні форми міжнародного науково-технічного співробітництва підприємств. - C. 422-428.
 62. Сохацька О. М., Стрельбіцька Н. Є. Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України. - C. 429-436.
 63. Топішко І. І., Топішко О. І. Реформування відносин власності на землю: шлях до обезземелення селянства чи утвердження їх трудового права?. - C. 437-447.
 64. Математичні моделі та інформаційні технології у фінансах

 65. Володько Л. П. Нечетко-множественная оценка качества банковских услуг. - C. 449-458.
 66. Іващук О. Т., Забчук Г. М., Дзюбановська Н. В. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля. - C. 459-467.
 67. Кайданович Д. Б. Оцінка ризику банкрутства підприємств із застосуванням нейронних мереж зустрічного розповсюдження. - C. 468-474.
 68. Ковальчук В. М. Концептуальні підходи до оцінки та класифікації територій за рівнем енергетичної безпеки. - C. 475-481.
 69. Ковальчук О. Я., Бубняк М. М. Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції. - C. 482-488.
 70. Коровій Б. В. Моделювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності на основі методології нечіткої логіки. - C. 489-495.
 71. Руська Р. В., Іващук О. Т., Пласконь С. А. Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання. - C. 496-501.
 72. Сорокіна Л. В. Прогнозування грошових потоків за допомогою удосконалення нечітких систем. - C. 502-509.
 73. Спасів Н. Я. Оптимізація фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей. - C. 510-517.
2010
Вип. 15
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter