Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2010/14<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: зб. наук. пр..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Зглюй Т. В. Налоговое планирование и финансовая устойчивость предприятий. - C. 4-15.
 4. Карлін М. І. Шляхи реформування податкової системи України у посткризовий період. - C. 16-23.
 5. Лук’яненко О. В. Оподаткування доходів від капіталу у відкритій економіці. - C. 24-31.
 6. Синчак В. П. Класифікаційна ознака реклами як детермінанта податкової ставки. - C. 32-39.
 7. Федів Р. Є. Організація аналізу виконання бюджетних програм для системи Держводгосту. - C. 40-47.
 8. Хмарук Ю. В. Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України. - C. 48-56.
 9. Шандрук О. М. Муніципальні запозичення як джерело фінансування місцевих бюджетів. - C. 57-63.
 10. Kobiałka A. Taxes Imposed on Polish Farmers. - C. 64-75.
 11. Алькема В. Г. Фінансова безпека логістичних утворень. - C. 77-93.
 12. Бенедик Ю. Ю. Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість. - C. 94-101.
 13. Бурцева О. А. Состояние и проблемы развития консервной отрасли Гомельской области. - C. 102-111.
 14. Водчиц Ю. Ф. Создание промышленных кластеров как способ повышения конкурентоспособности национальной экономики. - C. 112-123 .
 15. Грабар Р. Н. Собственные финансовые ресурсы интегрированных структур как источник финансирования инновационных проектов. - C. 124-133.
 16. Данилевич О. А. Стратегия инновационного развития вуза. - C. 134-140.
 17. Друк В. Ю. Проблемы повышения эффективности реального сектора национальной экономики. - C. 141-147.
 18. Зайцева С. Г. Чисті активи як інструмент регулювання діяльності підприємств України. - C. 148-152.
 19. Іванчук Н. В. Вплив соціальних нарахувань на рівень оподаткування підприємств України. - C. 153-160.
 20. Іонін Є. Є., Беспалова А. Г., Роменська А. С. Оцінка ринкової вартості страхової компанії. - C. 161-167.
 21. Киркевич М. С. Управление затратами и себестоимостью продукции в современных условиях. - C. 168-177.
 22. Коваль П. В. Методичні підходи щодо прогнозування темпів відтворення аграрного підприємства. - C. 178-187.
 23. Козак Л. В. Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств. - C. 188-195.
 24. Кондратюк О. В. Вдосконалення механізму фінансування природоохоронної діяльності на підприємстві. - C. 196-203.
 25. Кривко К. М. Застосування системного планування діяльності підприємств в умовах кризи. - C. 204-212.
 26. Крук А. М. Конверсія зобов’язань на внески до статутного капіталу: закордонний досвід Польщі та можливості проведення на Україні. - C. 213-220.
 27. Кулакова Н. Л. Опыт финансирования производства продукции АПК Беларуси на загрязненных радионуклидами территориях. - C. 221-229.
 28. Мацукевич В. В., Ильючик Т. В. Развитие агроэкотуризма в зоне "Пинское Полесье??" с учетом использования туристко-рекреационного потенциала. - C. 230-237.
 29. Пилипів Н. І. Нормативний метод у межах центрів відповідальності – важливий інструмент вдосконалення організації внутрішньогосподарського обліку. - C. 238-245.
 30. Припарникова І. Ю., Галенко А. В. Оцінка економічного регулювання екологічної складової діяльності ТНК у країнах-реципієнтах. - C. 246-254.
 31. Пшеюк О. О. Система управління еколого-інноваційним розвитком водогосподарського комплексу України. - C. 255-261.
 32. Талавіра Є. В. Особливості аналізу інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства залізничної галузі. - C. 262-269.
 33. Дем’янчук О. І. Елементи соціального капіталу. - C. 271-279.
 34. Заяць Т. А. Методологічні основи формування соціального капіталу. - C. 280-289.
 35. Подганюк Н. Б. Система пенсійного забезпечення України: проблеми та шляхи вирішення. - C. 290-296.
 36. Шимко О. в. Соціальний маркетинг як інструмент соціально-економічного розвитку суспільства. - C. 297-304.
 37. Володько О. В. Инвестиционное кредитирование реального сектора экономики. - C. 306-313.
 38. Грабчук О. М., Катан Н. В. Методичне забезпечення оцінки впливу монетарних факторів на інвестиційну діяльність комерційних банків. - C. 314-323.
 39. Мінохіна І. М. Кредитні деривативи як інструмент-ризик менеджменту та індикатор кризових явищ. - C. 324-329.
 40. Харчук О. А. Особливості формування бренду комерційного банку України. - C. 330-336.
 41. Антимоник Е. В. Основные тенденции развития мирового рынка страхования. - C. 228-346.
 42. Волошин Л. І. Фінансова політика держави з питань розвитку інфраструктури інноваційної діяльності. - C. 347-353.
 43. Галецька Т. І. Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні. - C. 354-358.
 44. Дмитриев Д. А. Теоретический аспект анализа международных резервов. - C. 359-369.
 45. Дмитриева Е. Н. Анализ и оценка конкуренции в финансовом секторе: структурный подход. - C. 370-382.
 46. Мартин О. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель та іпотечне кредитування. - C. 383-390.
 47. Овчинникова М. М. Оптимізація структури інвестиційних вкладень у ризиковані активи. - C. 391-396.
 48. Чирва О. В. Обзор состояния промышленности Украины и предпосылки ее реструктуризации. - C. 397-404.
 49. Юревич Л. М. Державний борг в умовах кризи. - C. 405-412.
 50. Аверкина М. Ф. Методичні засади оцінювання рівня економіко-екологічної безпеки регіону. - C. 414-420.
 51. Болгар Т. Н. Оценка моральных рисков в банковской деятельности с помощью метода экспертного анализа. - C. 421-430.
 52. Володько Л. П. Экспертно-статистическая методика оценки качесва банковских информациооных технологий. - C. 431-440.
 53. Квашук О. В. Математичні моделі в оподаткуванні: теорія і практика. - C. 441-446.
 54. Ковальчук В. М. Особливості розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень у нечіткому середовищі. - C. 447-456.
 55. Руська Р. Моделювання процесу надходження коштів до кредитної спілки. - C. 457-462.
 56. Соколовський Д. Б. Оптимізація рішень інвесторів щодо обсягів розміщення капіталів. - C. 463-470.
 57. Сорокіна Л. В. Застосування інструментарію теорії нечітких множин для діагностики функціонування системи менеджменту будівельних підприємств. - C. 471-480.
 58. Топіко Н. П. Методика оцінки рівня особистого соціального захисту із застосуванням теорії нечітких множин. - C. 481-491.
 59. Шумак Ж. Г. Использование экономико-математического моделирования для снижения материальных затрат. - C. 492-498.
 60. Батіщева О. С. До питання сучасних теоретико-методологічних підходів у вивченні державних послуг як суспільних благ. - C. 500-509.
 61. Грицюк П. М. До питання про вплив сонячної активності на динаміку врожайності зернових культур. - C. 510-517.
 62. Лісовський О. П. До сутності додаткової вартості в контексті української школи фізичної економії. - C. 518-527.
 63. Топіко І. І. Роздержавлення і приватизація: до балансу очікувань та сподівань і результатів та реальності. - C. 528-542.
 64. Турович А. А. Перспективи розвитку бенчмаркінгу в Україні. - C. 543-549.
 65. Skrzypek E. Rola auditu i wiedzy audytora w przedsiebiorstwie. - C. 550-557.
2010
Вип. 14
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter