Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2010/13<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Трансформація бюджетної та податкової системи України

 4. Войтко Р. В. Місцевий бюджет: склад та джерела надходження до області. - C. 4-11.
 5. Гуменюк В. В., Великочий В. С. Історичні аспекти бюджетно-податкового регулювання курортно-туристичної сфери регіону. - C. 12-22.
 6. Коваль С. Л. Прагматика бюджетного фінансування розвитку сільського господарства. - C. 23-30.
 7. Мірошниченко О. В. Податкова система України та її роль у забезпеченні національної економічної безпеки. - C. 31-38.
 8. Савчук С. В. Вдосконалення планування та фінансування видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах. - C. 39-47.
 9. Сидор І. П. Практика та проблематика контрольно-перевірочної роботи органів Державної податкової служби України. - C. 48-56.
 10. Сидорович О. Ю. Фіскальні реформи Петра І. - C. 57-63.
 11. Синчак В. П. Місцеве оподаткування в Україні: проблеми запровадження та їх розв’язання. - C. 64-75.
 12. Федів Р. Є. Напрямки удосконалення обліково-аналітичного забезпечення бюджетного фінансування на виконання бюджетних програм. - C. 76-84.
 13. Фінанси суб’єктів господарювання у фінансовій системі України

 14. Агрес О. Г. Оцінювання ефективності основних засобів підприємства. - C. 86-90.
 15. Бенедик Ю. Ю. Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. - C. 91-99.
 16. Жалко О. В. Грошові потоки в оцінці інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання. - C. 100-106.
 17. Козак Л. В. Чинники формування прибутковості власного капіталу підприємницьких структур за видами економічної діяльності. - C. 107-113.
 18. Коришко Н. Є. Облікова політика як фактор впливу на формування фінансових результатів підприємства. - C. 114-120.
 19. Левицька О. О. Оцінювання ризиків при впровадженні інноваційних проектів. - C. 121-129.
 20. Ліпич Л. Г., Чуліпа І. Д. Моніторинг і його роль у визначенні фінансово-економічної стійкості машинобудівних підприємств. - C. 130-140.
 21. Матвійчук О. В. Методичні засади оцінювання підземних вод. - C. 141-149.
 22. Півнюк О. П. Облік витрат операційної діяльності на підприємствах в умовах глобалізації економіки України. - C. 150-156.
 23. Приварникова І. Ю. Системне управління витратами на основні засоби як джерело підвищення ефективності їх використання та оновлення. - C. 157-168.
 24. Сінгаєвський І. П. Міжнародний досвід створення та функціонування державних акціонерних та холдингових компаній. - C. 169-175.
 25. Фінансові аспекти соціальної політики держави

 26. Булавинець В. М. Теоретичні засади соціального розвитку та роль держави у його фінансовому забезпеченні. - C. 177-184.
 27. Дем’янчук О. І. Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу в Україні. - C. 185-191.
 28. Дем’янюк А. В. Забезпечення суспільних благ на субнаціональному рівні. - C. 192-199.
 29. Заяць Т. А., Павлачик Л. В., Заяць В. С. Мотиваційний механізм забезпечення зайнятості населення України. - C. 200-209.
 30. Карлін М. І. Фінансово-економічні метди державного регулювання аутсорсингу в розвиткових країнах Азії: досвід для України. - C. 210-220.
 31. Костюкова О. В. Облік доходів та витрат фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. - C. 221-229.
 32. Левицька С. О. Професійний рівень бухгалтера: критерії оцінки, вимоги до підготовки, система підвищення кваліфікації. - C. 230-238.
 33. Макара О. В. Розвиток соціальних та економічних процесів держави як передумова формування моделі регулювання економіки. - C. 239-250.
 34. Сидорчук А. А. Проблеми формування фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні. - C. 251-262.
 35. Шаварина М. П. Перерозподільні процеси в пенсійній системі України. - C. 263-269.
 36. Шаманська Н. В. Проблеми та основні напрями підвищення ефективності управління коштами пенсійного страхування в умовах реформування пенсійної системи. - C. 270-278.
 37. Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин та напрямки їх вирішення

 38. Вовченко О. С. Діяльність комерційних банків і макроекономічна динаміка в Україні. - C. 280-286.
 39. Кузьмак О. М. Забезпечення стійкості банківської системи шляхом рефінансування. - C. 287-294.
 40. Щурик М. В. Нові пріоритети фінансового забезпечення розвитку земельних ресурсів АПК у Карпатському макрорегіоні. - C. 295-303.
 41. Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності

 42. Волкова І. А. Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку експортних операцій. - C. 305-312.
 43. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку

 44. Галецька Т. І., Топішко О. І. Удосконалення державного регулювання лізингових відносин. - C. 314-326.
 45. Єгоричева С. Б. Сучасні тенденції інноваційної діяльності банків на фінансових ринках. - C. 327-334.
 46. Ковалець Б. М. Теоретико-методологічні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності галузі. - C. 335-341.
 47. Костюкевич О. І. Іпотечні цінні папери як головний інструмент рефінансування іпотечних кредитів. - C. 342-349.
 48. Мокрицька А. Б. Управління фінансами та фінансова політика: сутнісно-теоретичні аспекти. - C. 350-358.
 49. Рожкова К. І. Особливості ре капіталізації банків України в умовах економічної кризи. - C. 359-369.
 50. Рябокінь М. В. Аналіз сучасного стану світового ринку сек’юритизації фінансових активів та перспективи його розвитку. - C. 370-378.
 51. Сазонець І. Л., Соловйова О. А. Аналіз проблем інвестиційної діяльності страховиків в Україні за результатами стандартизованого інтерв’ю. - C. 379-387.
 52. Семеног А. Ю. Еволюція зарубіжних концепцій впливу моделей фінансової системи на економічне зростання країни. - C. 388-394.
 53. Толстенко О. Ю. Фактори впливу на розвиток вітчизняного ринку страхування автотранспорту. - C. 395-403.
 54. Топішко І. І. До питання про витоки та шляхи подолання економічної кризи в Україні. - C. 404-413.
 55. Харчук О. А. Сутність бренду як економічного поняття: виникнення, становлення та сучасні тенденції розвитку. - C. 414-420.
 56. Математичні моделі та інформаційні технології у фінансах

 57. Аверкина М. Ф. Прогнозування рівня економіко-екологічної безпеки регіону (методичні аспекти). - C. 422-429.
 58. Квашук О. В. Ретроспектива та перспектива економіко-математичного моделювання в оподаткуванні. - C. 430-437.
 59. Ковальчук В. М. Основні підходи до оцінки невизначеності в економічних системах. - C. 438-445.
 60. Коляда Ю. В. Визначення темпу еволюції економічної структури суспільства. - C. 446-450.
 61. Куземко Н. В. Оптимізація портфеля банківських ресурсів з метою задоволення кредитного попиту. - C. 451-457.
 62. Ліпич Л. Г., Івашко О. А. Економіко-математичне моделювання інвестиційних явищ і процесів на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності. - C. 458-466.
 63. Топішко Н. П. Застосування теорії нечітких множин в оцінці рівня соціального захисту населення. - C. 467-480.
2010
№ 13
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського