Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2009/12<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Фінанси суб'єктів господарювання у фінансовій системі України

 4. Біттер О. А., Франчук І. Б. Основні чинники розвитку особистих селянських господарств. - C. 4-12.
 5. Бондар І. В. Internet-магазин як складова малого та середнього бізнесу в Україні: привабливість та проблеми. - C. 13-18.
 6. Височин І. В. Збалансована система показників ефективності діяльності підприємства як інструмент стратегічного менеджменту. - C. 19-25.
 7. Георгієв В. А. Показники збалансованої системи оцінки трудового потенціалу підприємства. - C. 26-29.
 8. Іванчук Н. В. Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства. - C. 30-38.
 9. Козак Л. В. Моделі взаємозв’язку у формуванні цінового механізму в АПК. - C. 39-45.
 10. Корнус В. Г. "Касовий" метод визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість – як механізм поповнення обігових коштів підприємства. - C. 46-54.
 11. Котенко Т. Ю. Управління витратами на підприємстві: сучасні тенденції. - C. 55-60.
 12. Левицький В. В. Оптимальні підходи аналізу фінансової стійкості підприємства. - C. 61-65.
 13. Малецька О. І. Теоретичні засади дослідження персоналу сільськогосподарських підприємств. - C. 66-71.
 14. Мальчик М. В. Конкурентоспроможність промислових підприємств. - C. 72-78.
 15. Ніколаєнко І. В. Методи та інструменти визначення підприємницького ризику. - C. 79-89.
 16. Попівняк Ю. М. Втрати підприємства та особливості їх класифікації. - C. 90-102.
 17. Рудик О. Р. Вибір фінансових індикаторів кризових явищ на підприємстві. - C. 103-110.
 18. Скакун В. А. Оцінка ефективності управління бізнес-процесами підрядних будівельних підприємств. - C. 111-120.
 19. Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин та напрями їх вирішення

 20. Arndt Kümpel M. A. Agriculture as a strategic asset class: ethics, ecology and economics. - C. 122-131.
 21. Безвух С. В. Швидкість повернення вкладів як фактор посилення довіри вкладників до банківської системи в умовах фінансової кризи. - C. 132-141.
 22. Бігдаш В. Д., Литвиненко Р. Я. Удосконалення формування оперативної та фінансової стратегії банківсько-страхової діяльності в Україні. - C. 142-157.
 23. Боровик П. М., Ярова І. В. Проблеми виконання місцевих бюджетів. - C. 158-164.
 24. Буряк П. Ю., Блащук-Дев’яткіна Н. З. Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи. - C. 165-172.
 25. Вешневська А. В. Розвиток кредитного ринку України в умовах глобалізації економічного простору. - C. 173-180.
 26. Гилка М. Д. Фінансово-кредитні елементи формування основного капіталу сільськогосподарських підприємств Чернівецької області. - C. 181-187.
 27. Гринюк Н. А. Стратегічні пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України в умовах поглиблення інтеграційних процесів. - C. 188-195.
 28. Дзюба Т. Г. Шляхи підвищення капіталізації банківських установ за участю держави в умовах фінансової нестабільності. - C. 196-204.
 29. Єршова Г. В. Пріоритети державного стимулювання процесів модернізації виробництва в умовах економічної кризи. - C. 205-212.
 30. Кікена Т. І. Основні причини та наслідки кризи іпотеки в США для іпотечного ринку України. - C. 213-223.
 31. Кнейслер О. В. Практичні засади управління активами страхової компанії. - C. 224-235.
 32. Ксьондз С. М., Матющенко О. В., Ревякін В. О. Проблеми інноваційного інвестування в Україні та шляхи його покращення. - C. 236-240.
 33. Кужій Л. М. Фактори впливу на дивідендну політику банків України. - C. 241-247.
 34. Македон В. В. Механізми залучення фінансування для здійснення операцій злиття та поглинання компаній. - C. 248-256.
 35. Мірко Н. В. Основні види конкурентних відносин на внутрішньому ринку промислової продукції. - C. 257-267.
 36. Немкович О. Б. Державна підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів. - C. 268-275.
 37. Нечепуренко С. О. Проблеми українських банків в умовах глобальної фінансової кризи. - C. 276-284.
 38. Перепьолкіна О. О. Банківська система України в умовах дестабілізації економіки. - C. 285-292.
 39. Рудковська Є. В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності країн ЦСЄ та Балтії за умов становлення в них соціально-орієнтованої моделі ринкової економіки. - C. 293-301.
 40. Салій Н. Ю. Сутність банківського фінансування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. - C. 302-308.
 41. Старостенко Г. Г., Квасницька Р. С., Подсядло Л. П. Соціально-економічні проблеми інтеграції України до Європейського Союзу. - C. 309-319.
 42. Тимоць М. В. Інвестиційне та фінансове забезпечення інноватики для потреб збереження та поліпшення земель. - C. 320-327.
 43. Шаманська О. І. Державне регулювання інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості. - C. 328-333.
 44. Щурик М. В. Пріоритетні напрями фінансування аграрного сектору Карпатського макрорегіону. - C. 334-342.
 45. Юревич Л. М. Структурні особливості інвестиційної політики в Україні. - C. 343-351.
 46. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку

 47. Demko I. Quality estimation of stock indices in Ukraine. - C. 353-364.
 48. Бударіна Н. О. Вплив сучасної фінансової кризи на прямі іноземні інвестиції. - C. 365-372.
 49. Кучерівська С. С. Фінансова оцінка маркетингових стратегій компаній зі страхування життя. - C. 373-379.
 50. Марченко А. Ю. Класифікація ризиків іпотечних цінних паперів. - C. 380-387.
 51. Медведкіна Є. О., Месечко І. М. Перспективи та наслідки транс націоналізації банківської системи України. - C. 388-397.
 52. Михайловська І. М. Формування стратегії страхування транспортних ризиків. - C. 398-404.
 53. Невмержицька О. В. Реоганізація як метод оздоровлення комерційних банків. - C. 405-410.
 54. Семкова Л. В. Україна в процесах транснаціоналізації світової економіки в умовах фінансової кризи. - C. 411-418.
 55. Сорочинська Н. А. Страховий ринок в умовах світової та національної фінансової кризи. - C. 419-424.
 56. Теребус О. М. Перестрахувальний ринок та проблеми його розвитку в Україні. - C. 425-430.
 57. Туровцева І. Г. Вплив глобальної фінансової кризи на розвиток національних економічних систем. - C. 431-436.
 58. Шимко О. В. Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку. - C. 437-443.
 59. Математичні моделі та інформаційні технолігії у фінансах

 60. Вітлінський В. В., Коляда Ю. В., Пертен С. І. Математичні моделі оцінки інфляційного ризику і його динаміки. - C. 445-453.
 61. Галецька Т. І., Топішко О. І. Методика оцінки ефективності інвестиційних лізингових проектів. - C. 454-469.
 62. Глущенко О. О. Моделювання поведінки нелегального підприємця в процесі "відмивання" доходів. - C. 470-480.
 63. Сорокіна Л. В. Вартісна складова в системі фінансового менеджменту дорожньо-будівельного підприємства. - C. 481-490.
 64. Сявавко М. С. Підвалини економетрії другого покоління. - C. 491-504.
 65. Тимків В. П. Поняття нечіткої балансової моделі. - C. 505-512.
2009
№ 12
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського