Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Екон./2009/11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: наук. журн..- Острог. Серія, Економіка
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Безгубенко В. Ю. Напрями забезпечення ефективного управління орендою об’єктів державної власності в Україні. - C. 4-11.
 4. Войтко Р. В. Сучасні тенденції мобілізації доходів місцевих бюджетів. - C. 12-18.
 5. Горобінська І. В. Оподаткування транспортних підприємств в системі податкового реформування в Україні. - C. 19-25.
 6. Губені Ю. Е. Фінансова неспроможність місцевого самоврядування. - C. 26-31.
 7. Захожай В. Б., Перевалова О. М. Податкові ризики в системі державного управління. - C. 32-39.
 8. Іващук І. О. Оцінка активності країн у митному просторі та її вплив на формування митного середовища. - C. 40-50.
 9. Карлін М. І. Особливості фінансування соціальних видатків в умовах сучасної економічної кризи. - C. 51-57.
 10. Кравцова Л. І., Сологуб С. М. Фінансово-економічні важелі і подолання кризи в економіці України. - C. 58-73.
 11. Ксьондз С. М., Бочуля Н. О. Досвід застосування податку на додану вартість у зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні. - C. 74-79.
 12. Левицька С. О. Етапи на напрями реформації обліку діяльності бюджетних установ бюджетної облікової системи: оцінка, перспективи. - C. 80-89.
 13. Липчук В. В., Липчук Н. В. Еволюція та структурні зміни в бюджеті спільної аграрної політики Європейського Союзу. - C. 90-94.
 14. Литвиненко Я. В., Бігдаш В. В., Ліщенко А. В. Шляхи удосконалення податкового аналізу в сучасних умовах. - C. 95-101.
 15. Лук’яненко О. В. Теоретичні основи податкового регулювання міжнародної торгівлі товарами. - C. 102-108.
 16. Матвійчук О. В. Державне регулювання водогосподарської діяльності. - C. 109-115.
 17. Павелко О. В. Особливості визначення валового доходу при оподаткуванні доходів від довгострокових будівельних контрактів. - C. 116-122.
 18. Папп В. В. Організаційно-економічний механізм бюджетного вирівнювання розвитку регіонів як пріоритетний напрям удосконалення міжбюджетних відносин в Україні. - C. 123-132.
 19. Свердан М. М. Перспективи модернізації механізму фіскального адміністрування доходів громадян в Україні. - C. 133-141.
 20. Сидорович О. Ю. Інституційні матриці фіскальних взаємодій в демократичному суспільстві. - C. 142-151.
 21. Соколовський Д. Б. Квазістатистичні функції корисності як інструмент оцінки поведінки економічних агентів у системі сплати податків. - C. 152-159.
 22. Топіко І. І., Топішко О. І. Рентні доходи в сучасному фінансовому механізмі України. - C. 160-171.
 23. Федів Р. Є. Облік доходів від використання бюджетних коштів на виконання бюджетних програм. - C. 172-180.
 24. Хмарук Ю. В. Роль податку на додану вартість у формуванні доходної частини Державного бюджету України. - C. 181-191.
 25. Атаманенко І. Б. Податкове планування в системі управління фінансами підприємств. - C. 193-198.
 26. Бойко Р. В. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства на основі досліджень характеристик споживачів. - C. 199-209.
 27. Васильчук І. В. Дивідендна політика як інструмент створення цінності для акціонерів. - C. 210-218.
 28. Галасюк О. В. Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії. - C. 219-224.
 29. Галецька Т. І. Лізинговий лізинг у США. - C. 225-231.
 30. Гнилякевич І. З. Поблеми регулювання діяльності державних природних монополій в Україні. - C. 232-240.
 31. Гуткевич С. О., Князевич А. О. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на меліорованих землях. - C. 241-247.
 32. Докієнко Л. М., Кочетков В. М., Литвинов Г. С. Чинники управління фінансовою стійкістю підприємств. - C. 248-259.
 33. Катан Л. І. Роль освіти в розвитку аграрного сектору України у контексті вступу до СОТ. - C. 260-265.
 34. Козак Л. В. Фінансова стійкість підприємницьких структур за видами економічної ліяльності. - C. 266-273.
 35. Костюкова О. В. Удосконалення обліку фінансових результатів органів державного сектора. - C. 274-280.
 36. Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки. - C. 281-288.
 37. Лапко О. О., Малярчук О. Б. Проблеми інвестування підприємств нафтогазового комплексу в умовах зростання світової конкуренції. - C. 289-295.
 38. Левицька О. О. Правове регулювання та особливості організації бухгалтерського обліку діяльності технопарків. - C. 296-302.
 39. Мартин О. М. Фінансові аспекти державного регулювання ринку сільськогосподарських земель в Україні. - C. 303-310.
 40. Пшеюк О. О. Адміністрування діяльності водогосподарського комплексу за басейновим принципом: міжнародний досвід та перспективи впровадження. - C. 311-316.
 41. Федосеєва О. В., Данішевська Ю. С. Державна фінансова підтримка розвитку АПК. - C. 317-323.
 42. Бабенко А. Ю. Фінансово-правові аспекти трудової міграційної політики в Україні. - C. 325-330.
 43. Бенедик Ю. Ю. Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні. - C. 331-341.
 44. Дубич К. В. Оптимізація фінансової політики у сфері надання соціальних послуг. - C. 342-346.
 45. Заяць Т. А., Заяць В. С. Вплив фінансово-економічної кризи на доходи населення та мінімізація її негативних наслідків. - C. 347-354.
 46. Zvonar V. P. Fiscal Regulations of Nongovernmental Social Policy Agents’ Activities in Ukraine. - C. 355-360.
 47. Кравцова Т. Г. Бюджетні та фінансово-кредитні обмеження формування людського капіталу. - C. 361-367.
 48. Маслюківська О. П. Фінансування системи пенсійного забезпечення за рахунок проведення еколого-трудової податкової реформи. - C. 368-375.
 49. Назарова М. І. Соціально-економічна ефективність використання трудового потенціалу. - C. 376-384.
 50. Рендович П. М. Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності. - C. 385-390.
 51. Славкова А. А. Фінансовий механізм реалізації споживчої платоспроможності населення в Україні. - C. 391-400.
 52. Топіко Н. П. Соціальні ризики як чинник регулювання системи соціального захисту населення. - C. 401-411.
 53. Лапко О. С. Подолання фінансової кризи через державне регулювання: світовий досвід та уроки для України. - C. 413-425.
 54. Марченко А. Ю. Теоретичні основи моделі ціноутворення в системі іпотечного страхування. - C. 426-434.
 55. Медведкіна Є. О., Месечко І. М. Перспективи та наслідки транснаціоналізації національної банківської системи. - C. 435-441.
 56. Михайловська І. М. Формування стратегії страхування транспортних ризиків. - C. 442-448.
 57. Олійник Я. О. Емісія боргових інструментів як засіб покращення ресурсної бази комерційного банку. - C. 449-456.
 58. Рак Н. Є. Сучасні тенденції розвитку банківської конкуренції. - C. 457-479.
2009
№ 11
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського