Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69893/2015/8<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Грані
: наук.-теорет. і громад.-політ. альм..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Політологія

 4. Малиха М. І. До проблеми сутності поняття "внутрішньо переміщені особи": державна політика та регіональна практика. - C. 6-11.
 5. Олійник Н. Ю. Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу. - C. 12-17.
 6. Арабаджиєв Д. Ю. Роль і місце громадських організацій у політичній системі України. - C. 17-21.
 7. Лавренюк І. О. Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України. - C. 22-28.
 8. Лавриненко Г. А. Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України. - C. 28-32.
 9. Луцишин Г. І. Державна політика історичної пам’яті як чинник консолідації українського суспільства. - C. 33-38.
 10. Меньшеніна А. Є. Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві. - C. 38-42.
 11. Мухіна М. О. Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект). - C. 42-46.
 12. Рибалка С. В. Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні. - C. 47-52.
 13. Вонсович О. С. Інституційний підхід Європейського Союзу в контексті розвитку системи європейської безпеки. - C. 52-58.
 14. Соціологія

 15. Колісник О. В. Адаптаційний потенціал як складова ідентифікаційних стратегій особистості. - C. 59-63.
 16. Кривошеїн В. В. Ризики делегітимації політичної влади в умовах субполітизації сучасного суспільства та шляхи їх мінімізації. - C. 64-70.
 17. Мещан І. В. Соціальне обслуговування як складова соціального захисту населення: соціолого-управлінський аспект. - C. 71-76.
 18. Сакало О. Є. Креативний клас як провідна група сучасного суспільства. - C. 77-80.
 19. Сенюра О. В. Чинники трансформації соціального простору міста в соціологічному дискурсі. - C. 81-88 .
 20. Михайлева Е. Г., Чучилина Е. С. Факторы формирования профессиональной успешности молодого специалиста: микроуровень анализа. - C. 89-95.
 21. Нечитайло И. С. Исследование образовательного дискурса с применением метода индиректного дискурс-анализа. - C. 96-100.
 22. Хомерікі О. А. Комерціалізація освіти: світовий досвід і український контекст. - C. 101-105.
 23. Історія

 24. Колесников К. М. Кіннота античних армій Північного Причорномор’я. - C. 106-117.
 25. Дашко В. В. Долі українців війська польського. - C. 118-122.
 26. Перетокін А. Г., Дірявка Ю. П., Яковишена К. І., Устенко К. І. Історія розвитку та перспективні плани торговельно-виробничої компанії "Ольвія". - C. 123-129 .
 27. Черняєв В. С. "Договір п’яти" та новий баланс військово-морських сил у світі. - C. 129-135.
 28. Гілязетдінов Р. Н. Внесок учених-аграріїв у розвиток сільськогосподарської дослідної справи на українських землях. - C. 136-140.
 29. Філософія

 30. Шевцов С. В. Антропное измерение хронотопа в литературе (на примере творчества И. Бродского). - C. 141-149.
 31. Костючков С. К. Компетентність як інтегральний соціально-особистісний поведінковий феномен: філософсько-освітній контекст. - C. 150-155.
 32. Ad disputandum

 33. Дашевська О. В. Геополітичний процес у державній системі міжнародних відносин. - C. 156-160.
2015
№ 8 (124)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського