Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2014/4(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ 1. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Коломоєць Т. О. Реформування вищої юридичної освіти в україні: пріоритетні напрями з урахуванням правового регулювання та запозичення позитивного європейського досвіду. - C. 11-22.
 5. Краковська А. Є. Політичні передумови реалізації соціальної функції держави. - C. 22-30.
 6. Супруновський А. І. Міграційне право як нова галузь українського права: до постановки питання. - C. 30-36.
 7. Тітомир-Зотова О. С. Роль правового виховання в механізмі забезпечення прав людини. - C. 36-43.
 8. Шевченко М. В. Принцип lex injusta not est lex та забезпечення юридичного значення волі. - C. 43-50.
 9. Розділ 2. Конституційне та муніципальне право

 10. Іванчо В. І. Вплив громадянства Європейського Союзу на конституційно-правовий статус іноземців у країнах Європейського Союзу. - C. 51-60.
 11. Розділ 3. Цивільне право та цивільний процес; сімейне право

 12. Клім С. І. Право доступу та право на контакт із дитиною: різноплановість чи однопорядковість правових категорій. - C. 61-65.
 13. Кодинець А. О. Реформування системи охорони інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. - C. 65-72.
 14. Менів Л. Д. Деякі питання вдосконалення поняття "споживач". - C. 72-81.
 15. Явор О. А. Дефектні юридичні факти в сімейному праві: загальна характеристика. - C. 82-88.
 16. Косткіна Ю. О. Механізм здійснення права на відмову в цивільному праві України. - C. 89-94.
 17. Круковес В. В. Правова природа третейської форми захисту. - C. 95-101.
 18. Легенченко М. О. Особливості підстав припинення права комунальної власності. - C. 101-107.
 19. Новик(Кошин) Н. С. Умови реалізації права на пред’явлення позову органами опіки й піклування в інтересах інших осіб. - C. 107-114.
 20. Притуляк В. М. Проникнення до житла чи іншого володіння боржника чи іншої особи на стадії примусового виконання рішення суду. - C. 115-123.
 21. Серветник А. Г. Відкрите судове засідання як невід’ємний елемент цивільної процесуальної форми. - C. 123-130.
 22. Стазілова Т. М. Застосування колізійних норм речового права до відносин за договором управління майном. - C. 130-136.
 23. Розділ 4. Адміністративне та фінансове право

 24. Марченко О. В. Проблеми організації надання рекламних послуг в Україні. - C. 137-143.
 25. Цимбалюк В. І., Приступлюк В. Л. Інформаційна діяльність державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів. - C. 143-151.
 26. Ямненко Т. М. Поняття, зміст і структура недержавного фінансового контролю у сфері грошового обігу. - C. 151-159.
 27. Карпенко С. О. Міжнародні стандарти на ринках фінансових послуг та їх впровадження в Україні. - C. 160-168.
 28. Цьвок М. С. Правові засади діяльності недержавних громадських організацій в інформаційному просторі України. - C. 168-177.
 29. Розділ 5. Господарське право, господарсько-процесуальне право

 30. Мягкий А. В. Прийняття рішень загальними зборами товариств кваліфікованою більшістю голосів. - C. 178-185.
 31. Розділ 6. Трудове право та право соціального забезпечення

 32. Лежнєва Т. М. Функціональна характеристика правовідновлювальних санкцій трудового права. - C. 186-194.
 33. Новіков Д. О., Жукова А. І. Феномен "гнучкості" трудового права в соціальній філософії. - C. 194-202.
 34. Сухицька Н. В. Правові відносини у сфері соціального забезпечення населення. - C. 202-207.
 35. Колосов І. В. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у справах про трудові спори: актуальні проблеми сьогодення. - C. 207-213.
 36. Розділ 7. Аграрне право; екологічне право

 37. Чабаненко М. М. Правове становище суб’єктів аграрного права й особливості встановлення їхніх прав та обов’язків як елементи галузевого методу аграрного права. - C. 214-223.
 38. Кім Г. А. Правові проблеми охорони об’єктів рослинного світу, занесених до зеленої книги України. - C. 223-229.
 39. Розділ 8. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; кримінально-виконавче право

 40. Кузнецов В. В. Політичні підстави криміналізації діянь: сучасні проблеми реалізації. - C. 230-235.
 41. Сердюк П. П. Теория вероятности против результатов виктимологических опросов. - C. 236-242.
 42. Бабаніна В. В. Розвиток кримінального законодавства в період роздробленості Київської Русі (ХІІ – ХІІІ ст.). - C. 242-248.
 43. Пироженко О. С. Спеціальна конфіскація за кримінальним законодавством зарубіжних держав. - C. 248-257.
 44. Сотула О. С. Розвиток вітчизняного законодавства про злочини проти життя у XVIII столітті з точки зору правової компаративістики. - C. 257-262.
 45. Філей Ю. В. Класифікація кримінально-правових санкцій за злочини проти моральності. - C. 262-269.
 46. Наумчук Н. В. Проблемні аспекти об’єктивної сторони умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 кримінального кодексу України). - C. 270-274.
 47. Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність

 48. Ковальчук С. О. Участь потерпілого, його представника й законного представника у формуванні речових доказів. - C. 275-282.
 49. Сліпченко В. І. Підстави та процесуальний порядок витребування речей і документів. - C. 282-289.
 50. Козій В. В. Підстави для об’єднання та виділення кримінальних проваджень у контексті засади законності. - C. 289-297.
 51. Москалюк Ю. Д. Процесуальний контроль і нагляд за законністю та обґрунтованістю обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою. - C. 298-303.
 52. Розділ 10. Міжнародне право

 53. Столярський О. В. Участь 1-7 конгресів організації об’єднаних націй із попередження злочинності й поводження з правопорушниками в міжнародних кримінально-правових відносинах. - C. 304-311.
 54. Мякота О. В. Правове регулювання державного кордону між Україною та республікою Білорусь. - C. 312-320.
 55. Цілинко І. С. Значення перегляду судових рішень верховним судом України в забезпеченні захисту прав людини та основоположних свобод. - C. 320-328.
 56. Інформаційна довідка про авторів. - C. 329-331.
 57. Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”). - C. 332.
2014
№ 4(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського