Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ 1. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Мосьондз С. О. Цільове програмування як основна форма планування у сфері науки в Україні. - C. 9-13.
 5. Gansenko A. A. Formation of individual legal culture: aspects of the theory. - C. 13-19.
 6. Лошицький М. В. Концептуальні підходи до діяльності поліції. - C. 19-24.
 7. Божинова І. М. Історіографія дослідження професійної правової культури суддів. - C. 24-31.
 8. Polovinkina R. Y. "Reception" of the Russian Soviet legislation in the regulation of inheritance at the ukrainian lands (1918-1919 years). - C. 31-35.
 9. Розділ 2. Конституційне та муніципальне право

 10. Zhuravlyova G. S. Realization of principle of undiscrimination on international and national levels. - C. 36-39.
 11. Шевчук О. М. Особливості здійснення та реалізації самоврядного контролю в сфері обігу наркотичних засобів. - C. 39-46.
 12. Розділ 3. Цивільне право та цивільний процес; сімейне право

 13. Samoylenko G. V. Features of regulatory and contractual regulation of legal relations on the carriage of passengers. - C. 47-53.
 14. Abrikosov D. S. Legal grounds civil liability of the carrier under the contract of transportation of the passenger. - C. 53-60.
 15. Netesa E. G. Contract of freight forwarding services: civil nature and essence. - C. 60-67.
 16. Sumkin S. A. Mechanism of legal regulation of passenger transportation: civil aspects. - C. 67-72.
 17. Розділ 4. Господарське та земельне право

 18. Гулак О. В. Щодо окремих аспектів нормативного регулювання забезпечення пожежної безпеки лісів в Україні. - C. 73-77.
 19. Тищенко Ю. В. Деякі питання щодо дійсності договору поставки. - C. 77-82.
 20. Роженюк О. О. Генезис державного контролю за використанням та охороною земель у незалежній Україні. - C. 82-87.
 21. Розділ 5. Адміністративне та фінансове право

 22. Коломоец Т. А. Ученый-административист Александр Федорович Евтихиев: жизнь, труды, основные научные положения (к 135-летию со дня рождения). - C. 88-92.
 23. Лаврик Г. В. Правове забезпечення функціонування кооперації в умовах формування міжнародних стандартів сприяння її розвитку. - C. 92-97.
 24. Lyutikov P. S. The legal entities and their legal and administrative status. - C. 97-103.
 25. Skvirskiy I. O. Organizational forms of public control: essence and content. - C. 103-108.
 26. Заброда Д. Г. Адміністративні регламенти як засіб запобігання корупції. - C. 109-119.
 27. Martynov M. P. The main ways of organizational and legal fundamentals improvement of the legal education management in Ukraine. - C. 119-125.
 28. Omelyanchyk S. V. Retrospective analysis of regulatory and legal acts on combating domestic violence in Ukraine. - C. 125-131.
 29. Павленко Н. Г. Процесуальні обов’язки учасників адміністративного процесу. - C. 131-134.
 30. Салманова О. Ю. Притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів як один із засобів підвищення ефективності їх охорони. - C. 134-141.
 31. Чернєй В. В. Правові засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні. - C. 141-147.
 32. Бардакова Л. В. Ефективність здійснення контролю за обігом лікарських засобів. - C. 147-152.
 33. Бондаренко Д. С. До питання адміністративно-правового регулювання державно-приватного партнерства за законодавством України. - C. 152-157.
 34. Федорчак І. В. Адміністративно-правова характеристика об’єкта адміністративного правопорушення у сфері земельних правовідносин. - C. 158-163.
 35. Філіпова Т. Л. Процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку як особливий різновид адміністративних процедур. - C. 163-168.
 36. Розділ 6. Трудове право

 37. Сьомич М. І. Правова природа участі працівників у локальному нормативно-правовому регулюванні праці. - C. 169-174.
 38. Розділ 7. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; кримінально-виконавче право

 39. Кашкаров А. А. Социально-психологические аспекты принятия решения о совершении преступления с прямым умыслом. - C. 175-183.
 40. Прасов О. О. Припинення обмеження особистих немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення волі: окремі питання теорії та практики. - C. 183-187.
 41. Шиян Д. С. Проблема правових підстав призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. - C. 188-195.
 42. Волянюк О. Д. Кримінально-виконавчі заходи щодо запобігання злочинам виховними колоніями. - C. 196-201.
 43. Шмарін І. О. Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду в країнах романо-германської правової сім’ї: порівняльний аналіз. - C. 201-208.
 44. Розділ 8. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність

 45. Карпов Н. С., Щерба В. М. Виклик присяжних засідателів. - C. 209-214.
 46. Узунова О. В., Калюга К. В. Деякі проблемні питання почеркознавчих досліджень у сучасних умовах нового процесуального законодавства України. - C. 215-219.
 47. Босак О. О. Поняття "інші обставини вчинення кримінального правопорушення" та їх доказування при вчиненні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. - C. 219-225.
2014
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter