Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2013/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ І. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Бостан Л. М. Гетерії як форма політичної опозиції в давньогрецьких полісах класичного періоду. - C. 9-14.
 5. Гетьман Є. А. Види підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади іноземних держав. - C. 15-18.
 6. Кушнір С. М. Мета державного контролю за діяльністю освітніх закладів України. - C. 19-24.
 7. Луцький А. І. Сучасна філософсько-правова та теоретико-правова думка про правову ідеологію (досвід України та пострадянських країн. - C. 24-30.
 8. Sereda A. N. The particularities of the formation of the state ideology in the Ukrainian hetman's state (The middle of the XVII the end of the XVIII century). - C. 30-36.
 9. Тимченко Г. В. Ефективність законодавства як форми права. - C. 36-42.
 10. Розділ II. Цивільне право та цивільний процес; Сімейне право

 11. Мальський М. М. Перші кроки у виокремленні поняття транскордонного виконавчого процесу і його місця в системі права України. - C. 43-48.
 12. Tkalych M. О. The legal characteristics of sports agency institute. - C. 48-51.
 13. Розділ III. Трудове право

 14. Боєва О. С. Вдосконалення захисної функції трудового права за сучасних умов господарювання. - C. 52-58.
 15. Величко Д. М. Гарантування працевлаштування молоді на перше робоче місце як основа правової держави. - C. 58-64.
 16. Журавель В. І. Функції форм захисту трудових прав працівників. - C. 65-68.
 17. Кацуба О. В. Порівняльна характеристика системи трудового права і системи трудового законодавства. - C. 69-72.
 18. Кутоманов Д. Є. Соціальна сутність дисциплін праці. - C. 72-76.
 19. Розділ IV. Адміністративне та фінансове право

 20. Kolomoets T. A. Patriotism and service to the ukrainian people the principle of public service: some theoretical, legal and normative aspects. - C. 77-82.
 21. Vikhliaiev M. Yu. Directions of improvement of legal regulation of public hearings as a form of public control, which carried out by public association. - C. 83-87.
 22. Мосьондз С. О. Прогнозування як функція адміністративно-правового регулювання науки в Україні. - C. 87-93.
 23. Покайчук В. Я. Організаційно-правові засади професійної підготовки в органах внутрішніх справ України. - C. 93-98.
 24. Чорна В. Г. Індустріальні парки в Україні. - C. 98-103.
 25. Шурупова К. В. Проблемні аспекти виявлення і притягнення до відповідальності за протиправну бездіяльність у сфері порушення доступу до публічної інформації. - C. 103-111.
 26. Мандзюк О. А. Податкова таємниця:стан та перспективи нормативно-правового регулювання. - C. 112-117.
 27. Марченко О. В. Прогалини та колізії нормативно-правового регулювання благодійної діяльності в Україні. - C. 117-123.
 28. Олійник В. І. Міжнародно-правове регулювання галузі рослинного світу України. - C. 123-128.
 29. Столбовий Ю. М. Зміст принципу офіційного з'ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві України. - C. 129-133.
 30. Шиян О. Ю. Проблема визначення поняття місцевого бюджету. - C. 134-141.
 31. Розділ V. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; Кримінально-виконавче право

 32. Берднік І. В. Визначення термінів "підробка","підроблення" і "фальсифікація" у ст.158 кримінального кодексу України. - C. 142-148.
 33. Дорохіна Ю. А. Суб'єкт злочину проти власності. - C. 149-155.
 34. Каменський Д. В. Питання кримінальної відповідальності за медичне шахрайство в США. - C. 156-163.
 35. Олійничук Р. П. Становлення законодавчої норми про кримінальну відповідальність за групове порушення громадського порядку в незалежній Україні. - C. 164-169.
 36. Shehovtsova L. I. About the measures of criminal low nature in relation to legal entities. - C. 169-172.
 37. Розділ VІ. Кримінальний процес та криміналістика; Оперативно-розшукова діяльність

 38. Озерський І. В. Про доцільність оптимізації вживання в кримінальному процесі України терміна "кримінальна справа". - C. 173-177.
 39. Цільмак О. М. Загальнотеоретичні положення криміналістичного прогнозування. - C. 178-184.
 40. Voitovich E. M. Discussion questions after the pretrial stage the investigation in the criminal process of Ukraine. - C. 185-188.
 41. Шевчук В. М. Проблеми співвідношення криміналістичної характеристики злочинів і типових тактичних операцій. - C. 189-194.
 42. Щерба В. М. Щодо прав та гарантій присяжного в кримінальному судочинстві України. - C. 195-201.
 43. Розділ VІІ. Наукове життя

 44. Рецензія. - C. 202.
 45. Інформаційна довідка про авторів. - C. 203-204.
 46. Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету "серія" Юридичні науки". - C. 205.
2013
№ 4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського