Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2013/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ І. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Мосьондз С. О. Світоглядне бачення державної політики у сфері науки. - C. 11-14.
 5. Курило М. П. Судове процесуальне право як складова частина судового права. - C. 15-19.
 6. Ляшенко Р. Д., Власюк М. В. Презумпція законності судового рішення. - C. 19-24.
 7. Сердюк В. О. Судово-правова реформа в Україні та глобалізаційні процеси. - C. 24-29.
 8. Udovika L. G. Transformation of lawprinciples in the system of law of Ukraine under conditions of globalization. - C. 30-36.
 9. Войтанович О. Й. Ідеологія глобалізації у сучасному світі та її вплив на державу і право:аспекти теорії. - C. 36-42.
 10. Новоселова В. В. Правова культура присяжних засідателів в Україні:поняття і зміст. - C. 42-48.
 11. Розділ ІІ. Конституційне та муніципальне право

 12. Изотова Е. Н. Институт гражданства как основополагающий элемент правового статуса личности и взаимоотношений между гражданином и государством. - C. 49-53.
 13. Голяк Л. В. Міжнародна регламентація муніципальних прав та свобод особистості. - C. 54-58.
 14. Батракова-Кучер Д. С. Порівняльний аналіз історичного розвитку місцевого самоврядування у Франції та Україні. - C. 58-63.
 15. Натуркач Р. П. Специфічні риси норм виборчого права України, як підгалузі конституційного права України. - C. 64-68.
 16. Розділ ІІІ. Міжнародне право

 17. Калакура В. Я. Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення. - C. 69-75.
 18. Розділ IV. Цивільне право та цивільний процес; Сімейне право

 19. Бедь В. В. Право змінювати свої релігійні чи інші переконання:порівняльно-правове дослідження. - C. 76-82.
 20. Шишка Р. Б. Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності:за та проти. - C. 83-87.
 21. Позова Д. Д. Контрафакція та недобросовісна конкуренція. - C. 87-93 .
 22. Волкова А. В. Генеза міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом. - C. 94-100.
 23. Луц Д. М. Історичні аспекти формування права власності на об'єкти флори і фауни на теренах України у ХІ-ХХ століттях. - C. 100-105.
 24. Розділ V. Господарське та земельне право

 25. Кампі О. Ю. Правові проблеми припинення суб'єктів господарської діяльності зі спільного інвестування. - C. 106-113.
 26. Бондарчук Н. В., Ковальська Я. В. Проблеми правового регулювання емфітевзису і суперфіцію за законодавством України. - C. 113-117.
 27. Окрепка А. І. Щодо правової природи договору на проведення експертної грошової оцінки земель. - C. 118-122.
 28. Розділ VІ. Адміністративне та фінансове право

 29. Лаврик Г. В. Антропологічний вимір банківського права України. - C. 123-128.
 30. Лісний Д. В. До питання про адміністративну відповідальність студентів в Україні. - C. 129-133.
 31. Риженко І. М. Співвідношення понять "адміністративно-правовий захист і охорона прав суб'єктів господарювання". - C. 134-139.
 32. Шматова Ю. О. Центральні органи виконавчої влади в умовах надзвичайних ситуацій:проблемні питання реалізації їх повноважень. - C. 139-144.
 33. Щербина Є. М. Особливості провадження у справах про адміністративні порушення державних стандартів,норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. - C. 144-150.
 34. Астанін Г. В. Про суб'єктів виявлення та фіксації адміністративних правопорушень арбітражних керуючих. - C. 151-155.
 35. Буличев А. О. Юридична конструкція адміністративно-правового статусу військовослужбовця внутрішніх військ МВС України. - C. 155-160.
 36. Воротний Д .В. Заходи адміністративного заохочення в державній службі:поняття,види. - C. 160-165.
 37. Джарти В. В. Про поняття та склад об'єктів державної власності. - C. 166-171.
 38. Меєрович Н. А. До питання відповідальності адвоката. - C. 172-177.
 39. Міловідова С. В. Історія виникнення та розвитку інституту запобігання адміністративним правопорушенням. - C. 177-183.
 40. Недодатко О. С. Громадські антикорупційні розслідування:правове забезпечення та порядок проведення. - C. 183-188.
 41. Оскірко А. О. Законодавче регулювання адміністративної відповідальності у сфері поводження з відходами. - C. 188-192.
 42. Солнцева Х. В. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти. - C. 193-198.
 43. Ящук К. В. Прогалини та колізії закону України "Про тваринний світ України". - C. 199-202.
 44. Розділ VІІ. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; Кримінально-виконавче право

 45. Чмут С. В. Щодо вікової ознаки суб'єкта статевих зносин з особою,яка не досягла статевої зрілості. - C. 203-208.
 46. Шиян Д. С. Проблема змісту позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. - C. 208-215.
 47. Ризак Я. В. Суб'єкт підкупу службової особи юридичної особи приватного права,незалежно від організаційно-правової форми. - C. 215-221.
 48. Таволжанський О. В. Цілі соціально-виховної роботи з засудженими до позбавлення волі. - C. 222-226.
 49. Шекк Е. А. Организация и содержание наркопритонов-непосредственная угроза здоровью населения России и Украины. - C. 227-230.
 50. Розділ VІІІ. Кримінальний процес та криміналістика; Оперативно-розшукова діяльність

 51. Молодик В. В. Основні критерії визначення функціональної ролі прокуратури у системі кримінального правосуддя. - C. 231-235.
 52. Овчаренко О. М. Органи,що здійснюють притягнення суддів до відповідальності:міжнародні стандарти та їх реалізація в Україні. - C. 235-242.
 53. Скрябін О. М. Проблемні питання підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні України. - C. 242-248.
 54. Саінчин С. О. Деякі слідчі ситуації та алгоритми слідчих дій при розслідуванні дітовбивств. - C. 249-253.
 55. Інформаційна довідка про авторів. - C. 254-255.
 56. Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"серія"Юридичні науки". - C. 256.
2013
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter