Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2013/2(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ І. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Кушнір С. М. Державний контроль у сфері освіти як функція державного управління. - C. 9-16.
 5. Мельниченко Р. Г. Научные исследования института дисциплинарной ответственности присяжной адвокатуры. - C. 17-23.
 6. Філонов О. В. Завдання,функції органів по боротьбі з тероризмом у російській імперії наприкінці ХIX-на початку ХX ст.. - C. 24-30.
 7. Войтанович О. Й. Еволюція правової ідеології через призму історії. - C. 30-37.
 8. Розділ ІІ. Конституційне та муніципальне право

 9. Петрецька Н. І. Вступ до вищого навчального закладу як складова механізму реалізації конституційного права на вищу освіту. - C. 38-44.
 10. Суран А. В. Конституційно-правові відносини у сфері створення та діяльності громадських об'єднань. - C. 45-51.
 11. Фрідманський Р. М. Кабінет міністрів України:особливості реалізації основних функцій. - C. 52-56.
 12. Розділ ІІІ. Господарське та земельне право

 13. Гулак О. В. Організаційно-правові засоби протидії лісовим пожежам. - C. 57-63.
 14. Розділ IV. Адміністративне та фінансове право

 15. Делія Ю. В. Інститут публічного адміністрування в україні як чинник консолідації суспільства. - C. 64-70.
 16. Калінін Р. С. Завершення виконавчого провадження за законодавством України як різновид адміністративної процедури. - C. 70-76.
 17. Комзюк В. Т. Поняття та види принципів діяльності митних органів. - C. 77-83.
 18. Федотова І. О. Уповноважений економічний оператор:досвід швеції та висновки для України. - C. 83-89.
 19. Шевчук О. М. Інститути адміністративного права,які застосовуються для забезпечення контролю у сфері обігу наркотичних засобів в Україні. - C. 90-99.
 20. Бережна І. А. Історіографія дослідження статусу перекладача в адміністративно-деліктному провадженні у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині. - C. 99-107.
 21. Бойко О. В. Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання галузі рибного господарства України. - C. 107-114.
 22. Горкава В. В. Історичні аспекти реалізації громадянами права на захист в адміністративних судах. - C. 114-121.
 23. Іванов О. В. Компетенція міністерства доходів і зборів України в галузі митної справи. - C. 121-128.
 24. Кідалов С. О. Організаційно-правові засади деравної служби в органах рибоохорони. - C. 128-135.
 25. Мельник О. Г. Судова влада як особливий вид державної влади. - C. 135-143.
 26. Міловідова С. В. Суб'єкти запобігання вчиненню адміністративних правопорушень. - C. 143-151.
 27. Розум І. О. Протокол виборчої комісії та комісії з референдуму як предмет оскарження до адміністративних судів в порядку провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій чи комісій з референдуму:теоретико-практичний вимір. - C. 151-158.
 28. Розділ V. Трудове право

 29. Кучма О. Л. Реалізація права інваліда на пільги:проблеми практики застосування. - C. 159-163.
 30. Розділ VІ. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; кримінально-виконавче право

 31. Вознюк А. А. Стадії кримінальної відповідальності. - C. 164-172.
 32. Письменський Є. О. Особа винного як обставина,що підлягає врахуванню при звільненні від покарання з випробуванням:аналіз правозастосовної практики. - C. 172-178.
 33. Головійчук Л. Т. Мотивація зловживань службовим становищем працівниками митних органів. - C. 179-185.
 34. 80 лет со дня рождения доктора юридических наук,профессора,заслуженного деятеля науки и техники Украины Леонида Васильевича Коваля (11.06.1933-23.09.2000). - C. 186-187 .
 35. Розділ VІІ. Наукове життя

 36. Інформаційна довідка про авторів. - C. 188-189.
 37. Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"серія"Юридичні науки". - C. 190.
2013
№ 2(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського