Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2013/2(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ І. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Ляшенко Р. Д., Буряченко А. М. Преюдиція у праві:до визначення сутності та змісту. - C. 11-15.
 5. Середа А. М., Ганзенко О. О. Державна ідеологія України:історія і сучасність. - C. 16-22.
 6. Розділ ІІ. Конституційне та муніципальне право

 7. Бровченко Н. В. Видова диференціація юридичних фактів-подій у конституційному праві України. - C. 23-30.
 8. Голяк Л. В. Становлення та розвиток інституту муніципальних омбудсманів в Болгарії. - C. 30-35.
 9. Прокопенко Б. О. Правовий статус органів,що беруть участь у доборі кандидатів на посаду судді. - C. 36-41.
 10. Розділ ІІІ. Міжнародне право

 11. Федчишин С. А. Забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ: проблеми взаємодії держави та приватного сектору (досвід США). - C. 42-47.
 12. Розділ ІV. Цивільне право та цивільний процес; Сімейне право

 13. Машуков Р. О. Правові гарантії захисту суб'єктивного права власності учасників Садівницького товариства. - C. 48-52.
 14. Самойленко Г. В. Право на свободу пересування:межі,обмеження,заборони,порушення у договорі перевезення пасажира. - C. 53-59.
 15. Кудря Т. А. Базові принципи цивільного процесу та зловживання цивільними процесуальними правами. - C. 59-66.
 16. Нетеса К. Г. Місце допоміжних договорів при перевезеннях вантажів в системі договорів. - C. 66-72.
 17. Славова О. Г. Туристичні послуги як об'єкт цивільних прав. - C. 72-77.
 18. Шишка Н. В. Системний підхід до розуміння органів внутрішніх справ як цивільно-правової категорії за законодавством України. - C. 78-84.
 19. Розділ V. Господарське та земельне право

 20. Бондар О. Г. Правове регулювання здійснення громадського контролю у сфері земельних ресурсів. - C. 85-89.
 21. Діденко Т. І. Генеза українського екологічного законодавства:від радянської доби до сучасності. - C. 90-98.
 22. Осадчий С. Ю. Особливості використання земель трубопровідного транспорту за договором суперфіцію. - C. 98-102.
 23. Розділ VI. Адміністративне та фінансове право

 24. Коломоєць Т. О. Особисті адміністративні стягнення-невід'ємна складова новітнього кодифікованого адміністративно-деліктного законодавства. - C. 103-108.
 25. Собакарь А. О. Сутність та значення заходів адміністративного примусу,що застосовуються контролюючими суб'єктами на авіаційному транспорті. - C. 109-114.
 26. Березовська І. Р. Місце та роль органів державної влади у забезпеченні інформаційної безпеки України. - C. 115-119.
 27. Віхляєв М. Ю. Специфічність громадських об'єднань у системі суб'єктів адміністративного права України. - C. 119-125.
 28. Лютіков П. С. Класифікація та характерні ознаки суб'єктивних прав та обов'язків як складових адміністративно-правового статусу юридичної особи:теоретико-правовий аналіз. - C. 125-131.
 29. Мартинов М. П., к.ю.н., ст.викладач Функції юридичної освіти як об'єкту організаційно-правового регулювання в Україні. - C. 131-135.
 30. Пирожкова Ю. В. Нормативне регулювання засад державної регіональної політики в Україні:системний аналіз та пропозиції щодо вдосконалення. - C. 135-141.
 31. Саєнко С. І. Напрями розвитку системи джерел норм адміністративного права України. - C. 141-145.
 32. Сквірський І. О. Ідеологічні передумови громадського контролю у публічному управлінні:види та зміст. - C. 145-151 .
 33. Шурупова К. В. Штраф як основа адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері доступу до інформації. - C. 151-158 .
 34. Зеленіна С. М. Особливості впровадження за зверненнями громадян в органах внутрішніх справ України. - C. 158-165.
 35. Зозуль І. В. Генеза правових презумпцій та історіографія їх дослідження в адміністративно-правовій доктрині (з СЕР.50-Х РР.ХХст.-до сьогоднення). - C. 165-170.
 36. Лєскіна І. Є. Гендерна рівність як принцип управління кадрами в органах прокуратури України. - C. 171-177.
 37. Немченко В. О. Нові методи професійної діяльності судді в адміністративному процесі України. - C. 177-182.
 38. Рибалка Н. О. Особливості прийому на службу до прокуратури України. - C. 183-188.
 39. Рогачов Ю. М. Становлення процесу адміністрування податків в Україні. - C. 188-197.
 40. Сурник В. М. Юридична практика:теоритичні підходи до розуміння в аспекті діяльності державної судової адміністрації України. - C. 197-203.
 41. Суходольський А. Ю. Поняття реалізації адміністративних стягнень за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. - C. 203-210.
 42. Цвіркун Ю. І. Юридична природа та умови набуття статусу головуючого в адміністративному судочинстві. - C. 210-215.
 43. Розділ VII. Трудове право

 44. Циганчук Н. А. Про необхідність реформування трудового законодавства України. - C. 216-220.
 45. Возгріна Т. Ю. Визначення поняття "Соціальне забезпечення" як правової категорії. - C. 221-225.
 46. Розділ VIII. Актульні проблеми кримінального права та кримінальнології; Кримінально-виконавче право

 47. Чмут С. В. Проблема визначення основного безпосереднього об'єкту статевих зносин з особою,яка не досягла статевої зрілості. - C. 226-232.
 48. Розділ ІХ. Кримінальний процес та криміналістика; Оперативно-розшукова діяльність

 49. Біляєв В. О. Сучасні проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України. - C. 233-237.
 50. Войтович Є. М. Контрольні функції слідчого судді. - C. 237-243.
 51. Клюс В. В. Особливості тактики проведення допитів при розслідуванні злочинів,скоєних на релігійному грунті. - C. 243-249.
 52. Сабадаш В. П. Питання діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з інтернет-шахрайством у зарубіжних країнах. - C. 249-255.
 53. Дільна З. Ф. Поняття та процесуальний порядок зняття судимості:проблемні питання. - C. 255-262.
 54. Торган Л. М. Інсценування у системі протидії розслідуванню злочинів. - C. 263-266.
 55. Розділ Х. Наукове життя

 56. Рецензія. - C. 267-268.
 57. Інформаційна довідка про авторів. - C. 269-270.
 58. Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"(серія"Юридичні науки"). - C. 271.
2013
№ 2(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського