Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69658:юр.н./2013/1(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Запорізького національного університету
: зб. наук. пр..- Запоріжжя. Юридичні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Розділ І. Актуальні питання теорії та історії держави і права

 4. Кушнір С. М. Громадський контроль за діяльністю органів внутрішніх справ в Україні. - C. 9-15.
 5. Юсупов В. А. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу представників правоохоронних органі на місцях в Україні та США. - C. 16-22.
 6. Розділ ІІ. Конституційне та муніципальне право

 7. Журавльова Г. С. Проблема поділу влад у контексті визначення статусу парлементу. - C. 23-27.
 8. Шевчук І. М. Особливості судового конституційного контролю в Україні. - C. 27-33.
 9. Розділ ІІІ. Цивільне право та цивільний процес; сімейне право

 10. Овчарук С. С. Правове регулювання послуг в Україні. - C. 34-40.
 11. Пефтієв О. В. Майно об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та його правовий режим. - C. 41-48.
 12. Позова Д. Д. Щодо визначення кола об'єктів контрафакції. - C. 48-52.
 13. Волкова А. В. Правова природа договору міжнародного комбінованого перевезення вантажів. - C. 52-56.
 14. Розділ ІV. Господарське та земельне право

 15. Бондар О. Г. Теоретичні проблеми надання адміністративних послуг держсільгоспінспекцією та її територіальними органами. - C. 57-65.
 16. Гарварт Г. А. Поняття "лісовий фонд" у Лісовому кодексі України та КПАП України. - C. 65-70.
 17. Оніка Я. В. Деякі питання правового статусу земель, на яких розташована лісова рослинність агролісомеліоративного призначення. - C. 70-75.
 18. Розділ V. Адміністративне та фінансове право

 19. Kolomoets T. A. The subject of administrative lav: the question of finding its new format in the modern Ukrainian administative and legal science. - C. 76-81.
 20. Віхляєв М. Ю. Види адміністративної правосуб'єктності громадських об'єднань. - C. 81-86.
 21. Кукурудз Р. О. Апеляція в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики. - C. 86-97.
 22. Лютіков П. С. Юридичні особи як суб'єкти адміністративного права: аналіз змісту характерних ознак як умов вступу в адміністративно-правові відносини. - C. 98-104.
 23. Опацький Р. М. Актуальні питання законодавчого забезпечення реалізації державної ювенальної політики. - C. 104-109.
 24. Сквірський І. О. Мета, завдання та функції громадського контролю в публічному управлінні. - C. 109-114.
 25. Шарая А. А. Поняття принципів адміністративного права в сучасній доктрині. - C. 115-118.
 26. Бєлік В. О. Особливості адміністративно-правового статусу прокуратури України як суб'єкта протидії корупції. - C. 119-123.
 27. Зозуль І. В. Правові презумпції в суміжному термінологічному ряді: порівняльно-правова характеристика (адміністративно-правовий аспект). - C. 123-127.
 28. Калашник Ю. В. Правові засади та процесуальні особливості адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду. - C. 127-134.
 29. Калінін Р. С. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні. - C. 135-140.
 30. Кожушко О. О. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання порядку створення і діяльності благодійних організацій. - C. 140-146.
 31. Куразов Ю. Х. Юридико-фактичні підстави накладення попередження як виду адміністративного стягнення. - C. 146-161.
 32. Лєскіна І. Є. Гендерна рівність як принцип управління кадрами в органах прокуратури України. - C. 161-167.
 33. Шевчук О. М. Контрольні правовідносини у сфері обігу наркотичних засобів, їх зміст та особливості. - C. 167-174.
 34. Шурупова К. В. Підстави адміністративної відповідальності посадових осіб державних органів за порушення законодавства про доступ до інформації . - C. 174-181.
 35. Розділ VІ. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології; кримінально-виконавче право

 36. Журова І. І. Ретроспективний аналіз звільнення засуджених від відбування покарання. - C. 182-187.
 37. Степаненко Д. Ю. Кримінально-правовий компроміс у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування: шляхи вдосконалення законодавчої конструкції. - C. 187-194.
 38. Розділ VІІ. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність

 39. Озерський І. В. Оптимізація використання та застосування спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі України (аналіз нового кримінального процесуального кодексу України). - C. 195-200.
 40. Рябчинська О. П. Зміст узгодженого покарання в угодах про примирення та про визнання винуватості. - C. 200-206.
 41. Чаплинська Ю. А. Організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчого експерименту. - C. 206-211.
 42. Шевчук В. М. Проблеми співвідношення тактичної операції та тактичної комбінації. - C. 211-219.
 43. Єфімов М. М. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики хуліганства. - C. 219-224.
 44. Розділ VІІІ. Наукове життя

 45. Захист дисертацій. - C. 225-226.
 46. Інформаційна довідка про авторів. - C. 227-228.
 47. Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”). - C. 229.
2013
№ 1(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter