Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2015/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Дубинин Е. А., Полянский А. С., Клец Д. М., Задорожняя В. В. Концепция обеспечения устойчивости положения колёсных машин. - C. 3-10.
 4. Вамболь С. О., Кондратенко О. М., Дейнеко Н. В. Моторний випробувальний стенд як джерело факторів небезпеки при проведенні експериментальних досліджень. - C. 11-17.
 5. Тріфонов Д. М., Вербовський В. С., Грицук І. В. Використання теплового акумулятора фазового переходу для забезпечення пуску холодного двигуна та його прогрівання за рахунок поліпшення сумішоутворення. - C. 18-27.
 6. Воронцов О. В., Воронцова І. В. Дискретне моделювання геометричних образів об’єктів проектування суперпозиціями одновимірних числових послідовностей з урахуванням функціонального навантаження. - C. 28-39.
 7. Стрілець В. М., Лисанець О. В., Стрілець О. Р. Обґрунтування кінематико-силових параметрів зіркоподібної пружини запобіжної пружної муфти. - C. 40-46.
 8. Шуба Є. В. Поліпшення паливної економічності бензинового двигуна в режимі холостого ходу. - C. 47-53.
 9. Артим В. І., Яценко Т. В., Пенц В. Ф. Підхід до процесу виготовлення біметалевих циліндрових втулок бурового насоса та їх експлуатаційні характеристики. - C. 54-61.
 10. Нестеренко М. П., Редкін О. В., Толкачов Д. М. Забезпечення інноваційного та високотехнологічного розвитку машинобудівних підприємств із виробництва сучасної будівельної техніки. - C. 62-72.
 11. Стороженко Л. І., Авраменко Ю. О., Семко П. О. Експериментальні дослідження несучої здатності стиснутих трубобетонних елементів із роз’ємними стиками. - C. 73-83.
 12. Pavlikov A., Prykhodko Y. Kinematic method of calculating the values of moments in the most dangerous sections of beams. - C. 84-89.
 13. Yurko Р. Strength calculation of normal section eccentrically compressed reinforced concrete column using deformation model. - C. 90-95.
 14. Kichaeva O. Effect of joint thickness on brickwork strength and deformability. - C. 96-103.
 15. Пічугін С. Ф., Чичулін В. П., Чичуліна К. В. Ефективні конструкції проекту сталевої башти. - C. 104-109.
 16. Гибаленко А. Н. Мониторинг остаточного ресурса металлоконструкций в коррозионных средах. - C. 110-116.
 17. Соловей Д. А., Броневицкий А. П. Расчетное обоснование вариантного проектирования технологии строительства в условиях плотной городской застройки. - C. 117-124.
 18. Корнієнко М. В., Корзаченко М. М., Шепетюк Г. О., Шевченко А. М. Класифікаційні особливості малоповерхових будівель та їх зміни в часі. - C. 125-136.
 19. Великодний Ю. Й., Скрипник В. Л. Особливості забудови та експлуатації територій стародавніх поселень. - C. 137-143.
 20. Aniskin A., Shkola A., Premur V. Experimental study of shear strength anisotropy of granila medium considering technology factors. - C. 144-151.
 21. Ткалич А. П. Структурная прочность и ее влияние на процессы деформирования грунтов. - C. 152-160.
 22. Шумінський В. Д., Титаренко В. А., Винников Ю. Л., Біда С. В. Розробка першої редакції ДБН В.1.1-Х:201Х "Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення". - C. 161-171.
 23. Кремнев А. П., Лобачева Н. Г. Сравнительный анализ методик расчета свайных фундаментов по нормам Республики Беларусь и Eurocode 7 "Geotechnical design". - C. 172-183.
 24. Кузло М. Т. Моделювання деформацій ґрунту основи опори моста при дії гідродинамічних сил фільтраційного потоку. - C. 184-192.
 25. Бойко В. В., Хлевнюк Д. В., Чала О. М. Сейсмобезпека гребель і споруд в умовах кар’єрних вибухів. - C. 193-202.
 26. Балабай О. О. Імовірнісна оцінка надійності бетонних гравітаційних гребель на скельній основі за критерієм стійкості греблі проти зсуву та перекидання. - C. 203-211.
 27. Zotcenko M., Petrash S., Petrash R., Petrash O. Normative observations of deer soil mixing technology of soil-cement piles manufacturing. - C. 212-217.
 28. Ларцева И. И., Савенко Р. Г., Разумов А. Ю., Каргаполов С. В., Рожовская Л. И., Кияшко Н. Ю. Применение буросмесительной технологии для усиления оснований фундаментов объектов Полтавского горно-обогатительного комбината. - C. 218-225.
 29. Зоценко М. Л., Тимофєєва К. А. Моделювання напружено-деформованого стану системи "ґрунтоцементний протифільтраційний екран шламового амбара – основа". - C. 226-233.
 30. Казимагомедов И. Э., Шептун С. Ю. Водопоглощение и морозостойкость цементного камня на основе сухих строительных смесей. - C. 234-239.
 31. Устименко М. Є., Суханевич М. В. Дослідження впливу водної поліуретанової дисперсії на властивості цементних композиційних матеріалів. - C. 240-246.
 32. Юрко І. А., Зайцева В. С., Правденко Я. А. Оптимізація глинистої сировини техногенною добавкою для виготовлення стінових керамічних виробів. - C. 247-255.
 33. Кугаєвська Т. С., Шульгін В. В., Юрченко М. О. Процеси теплообміну в плоскому колекторі сонячної енергії. - C. 256-264.
 34. Зоценко М. Л., Петраш Р. В., Фоменко В. О., Стеценко О. В. Особливості будівництва автодоріг у складних інженерно-геологічних умовах України. - C. 265-276.
 35. Поздєєв С. В., Отрош Ю. А., Демешок В. В., Кропива М. О. Оцінка вогнестійкості ненесучих стін за розрахунковими методами Єврокоду. - C. 277-283.
 36. Дейнеко Н. В., Мішеніна О. С. Обгрунтування короткострокового прогнозу рівня професійного ризику. - C. 284-289.
 37. Дрючко О. Г., Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Нікіфорова Л. І. Особливості фазоутворення в РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у підготовчих процесах формування конструкційних оксидних матеріалів. - C. 290-297.
 38. Nalivaiko O., Nalivaiko L., Reznichenko A., Chyhyriov V. The reasons of differential wall sticking in drilling oil and gas wells. - C. 298-303.
 39. Mangura A. M., Mangura S. I. Effect of magnetic field on asphalt, resin, paraffin and salt deposits. - C. 304-316.
 40. Abdullah N., Pedchenko М., Pedchenko N. Gas hydrates extraction. - C. 317-323.
 41. Наші ювіляри. - C. 324.
2015
Вип. 3 (45)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського