Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2014/3(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Албу Е. И., Даниленко Д. С., Сёмина Ю. А., Карпюк В. М. Несущая способность железобетонных балок, усиленных углепластиками при немногоповторных циклических загрузках. - C. 5-10.
 4. Бабич Є. М., Довбенко В. С. Блок–схеми Розрахунку залізобетонних балок, підсилених полімерною композицією, за другою групою граничних станів. - C. 11-19.
 5. Берестянская А. А., Гаврилко Н. Н., Быченок И. В. Особенности расчета и проектирования сталефибробетонных конструкций. - C. 20-25.
 6. Білокуров П. С. Комп’ютерне моделювання сталезалізобетонної балки, що посилена зовнішнім сталевим армуванням. - C. 26-29.
 7. Ватуля Г. Л., Галагуря Е. И., Петренко Д. Г., Быченок И. В. Исследование деформативности бетонных колонн методом глубинной тензометрии. - C. 30-36.
 8. Гришко Г. І. Розрахунок раціональних конструкцій покриття із сталезалізобетону. - C. 37-42.
 9. Клестов О. В. Аналітичний розрахунок залізобетонних плит зі сталевим обрамленням. - C. 43-48.
 10. Ковров А. В., Ковтуненко А. В., Кушнир А. М. Влияние соотношений длин пролетов на формирование напряженно-деформированного состояния железобетонной рамной конструкции. - C. 49-54.
 11. Колчунов В. И., Яковенко И. А., Тугай Т. В. Методика расчета жесткости плоско напряженных железобетонных конструкций с привлечением программного комплекса "Лира PRO" . - C. 55-66.
 12. Кочкарьов Д. В. Основи розрахунку залізобетонних елементів методом розрахункових опорів залізобетону. - C. 67-72.
 13. Крантовська О. М., Ксьоншкевич Л. М. Тріщиноутворення та ширина розкриття тріщин у нерозрізних залізобетонних балках. - C. 73-82.
 14. Лапенко О. І., Машкова А. І. Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій підсилених за допомогою епоксидних клеїв. - C. 83-85.
 15. Малиновский В. Н., Кривицкий П. В. Методы расчета прочности по наклонным сечениям железобетонных элементов на основе теории полей сжатия. - C. 86-95.
 16. Пенц В. Ф. Робота трубобетонних (ТБ) згинальних елементів квадратного перерізу: експериментальні дослідження. - C. 96-101.
 17. Романюк В. В., Василенко В. Б. Дослідні конструкція та установка для проведення експериментальних досліджень напружено-деформованого стану перфорованого прогону z-подібного профілю в умовах косого згину. - C. 102-107.
 18. Ромашко В. М. Деформування бетону та критерії вичерпання несучої здатності залізобетонних елементів і конструкцій. - C. 108-114.
 19. Семко О. В., Гасенко А. В., Дарієнко В. В. Про можливість зменшення перерізу сталевих балок перекриття шляхом урахування сумісної їх роботи з монолітною залізобетонною плитою. - C. 115-119.
 20. Скребнєва С. М., Машков І. Л. Новітні методи розрахунку сталезалізобетонних конструкций. - C. 120-123.
 21. Стороженко Л. І., Муравльов В. В., Школяр Ф. С. Результати експериментальних досліджень залізобетонних балок з винесеним армуванням. - C. 124-130.
 22. Стороженко Л. І., Нижник О. В., Клестов О. В. Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонних плит зі сталевим обрамленням за допомогою програмного комплексу "ЛІРА". - C. 131-136.
 23. Стороженко Л. І., Пенц В. Ф., Головко Г. В. Трубобетонні несучі конструкції одноповерхових промислових будівель. - C. 137-143.
 24. Тімченко Р. О., Крішко Д. А., Богатинський А. В. Розрахунок круглих фундаментних плит при складному навантаженні. - C. 144-149.
 25. Тімченко Р. О., Настич О. Б., Крішко Д. А., Савенко В. О. Напружено-деформований стан підпірних стінок спеціального типу при складних деформаціях. - C. 150-156.
 26. Шкіренко С. В. Застосування трубобетонних конструкцій при багатоповерховому будівництві методом підйому поверхів. - C. 157-160.
 27. Школяр Ф.С. Чисельні методи розрахунку залізобетонних балок з винесеним армуванням. - C. 161-165.
 28. Югов А. М., Таран В. В., Таран Р. А. Рациональная технология возведения монолитных прямоугольных сжатых элементов с жестким армированием. - C. 166-171.
2014
Вип. 3(2) (42)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського