Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2013/1(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Емельянова И. А., Задорожный А. А., Меленцов Н. А. Влияние технологических параметров процесса транспортирования бетонных смесей по трубопроводам на производительность растворобетононасосов (бетононасосов). - C. 3-8.
 4. Емельянова И. А., Анищенко А. И., Сорокотяга А. С. Перспективы использования бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия в условиях строительной площадки. - C. 9-15.
 5. Емельянова И. А., Задорожный А. А., Непорожнев А. С., Гузенко С. А., Меленцов Н. А. Использование комплекта малогабаритного оборудования при проведении восстановительных работ на аварийном доме по улице Слинько, № 2 б (г. Харьков). - C. 16-21.
 6. Шевченко В. О., Чаплыгина О. М. Экспериментальное исследование колебательных процессов, возникающих во время работы автогрейдера. - C. 22-26.
 7. Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О. Динамічна оптимізація режиму руху кранового механізму переміщення. - C. 27-39.
 8. Ловейкін В. С., Рибалко В. М., А. В. Гудова Методика експериментального дослідження динаміки руху тихохідного гвинтового змішувача. - C. 40-46.
 9. Ловейкін В. С., Костина О. Ю. Багатомасова модель динаміки руху скребкового конвеєра з урахуванням дисипативних сил. - C. 47-56.
 10. Зайченко С. В. Аналіз анізотропних властивостей оброблюваного середовища при ущільненні підземного кільцевого кріплення. - C. 57-63.
 11. Хмара Л. А., Дахно О. О. Телескопічне робоче обладнання одноківшевого екскаватора та оцінка його ефективності. - C. 64-73.
 12. Хмара Л. А., Спильник М. А. Исследование процесса выгрузки грунта из ковша скрепера задней стенкой. - C. 74-81.
 13. Голубченко О. І., Хожило М. Е. Визначення продуктивності та енергетичних показників різально-метального робочого органа. - C. 82-87.
 14. Шевченко В. А., Резников А. А. Метод прогнозирования напряженно-деформированного состояния основной рамы автогрейдера. - C. 88-94.
 15. Кириченко І. Г., Єфименко О. В. Модернізація конструкції малогабаритного навантажувачаз урахуванням динамічних процесів. - C. 95-101.
 16. Подригало Н. М. Параметры динамического нагружения трансмиссий тягово-транспортных машин. - C. 102-107.
 17. Болдовский В. Н. Исследование изменения ускорений элементов ходовой системы тягово-транспортных средств. - C. 108-113.
 18. Клец Д. М. Научные основы системного обеспечения маневренности автомобиля с применением новых принципов действия и элементов искусственного интеллекта. - C. 114-125.
 19. Артьомов М. П. Про використання фільтрів при проведенні випробувань з оцінювання експлуатаційних властивостей мобільних машин. - C. 126-134.
 20. Назаренко І. І., Мартинюк І. Ю. Дослідження режимів і параметрів лабораторного вібромайданчика для формування контрольних зразків бетону. - C. 135-140.
 21. Свідерський А. Т., Свиридюк Д. Я. Огляд та оцінювання робочого процесу лабораторного змішувача. - C. 141-145.
 22. Савченко О. Г., Федоров Г. Д., Буцький В. О., Супряга Д. В., Супряга А. В. Шляхи вдосконалення активатора тарілчасто-валкового типу. - C. 146-152.
 23. Орищенко С. В. Дослідження продуктивності віброрезонансного грохота. - C. 153-158.
 24. Гарнець В. М., Шаленко В. О. Підвищення ефективності роботи бетоноформуючих агрегатів. - C. 159-166.
 25. Кочкарьов Д. В. Определение напряженно-деформированного состояния и жесткости железобетонных элементов с учётом влияния усилия растянутой зоны бетона в нормальных сечениях. - C. 167-175.
 26. Фролов Е. А., Кравченко С. И., Бондарь О. В. К вопросу повышения эксплуатационных характеристик строительных машин, оборудования и технологического оснащения. - C. 176-182.
 27. Пічугін С. Ф., Нестеренко М. М. Дослідження режимів ущільнення легкобетонних сумішей на ударно-вібраційній установці методом математичного планування експерименту. - C. 183-190.
 28. Семко О. В., Галінська Т. А. Експериментально-теоретичні дослідження розподілу природного освітлення у приміщенні будівлі депо при реконструкції її покриття. - C. 191-207.
 29. Білецький В. С., Шаповал М. В. Аналіз впливу тиску подачі на об’ємний ККД розчинонасоса. - C. 208-215.
 30. Юрін О. І. Експериментальні дослідження впливу температури в повітряному прошарку на швидкість зменшення вологості утеплювача. - C. 216-225.
 31. Ясько С. Г., Ясько Г. Г. Обладнання для контролю якості ґрунтоцементних елементів методом статичного зондування розширеним наконечником. - C. 226-236.
 32. Хачатурян С. Л. Фізичне моделювання та багатофакторний експеримент для визначення зусилля проколювання робочим органом активної дії. - C. 237-242.
 33. Орисенко О. В., Нестеренко М. П. Дослідження коливальних процесів у механізмі підйому легкого будівельного крана. - C. 243-249.
2013
Вип. 1(1) (36)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського