Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2012/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Грабченко А. И., Пыжов И. Н., Клименко В. Г. Повышение работоспособности правящих алмазных карандашей. - C. 3-10.
 4. Зінов’єв Г. С., Попов С. В., Неділько М. В. Оптимізація високошвидкісної обробки різанням загартованих сталей. - C. 11-15.
 5. Бєлей І. М. Аналіз передньої поверхні багатогранних непереточуваних пластин для напівчистової токарної обробки. - C. 16-21.
 6. Ільченко В. В., Міщенко Р. А., Грисенко О. М. Експлуатаційний стан вуличної мережі м. Полтава (на прикладі вул. Леніна). - C. 22-28.
 7. Каплуновська М. О. Системотехнічна реалізація організаційно-технологічних властивостей проектних рішень просторових систем покриттів. - C. 29-36.
 8. Тесёлкин А. И. Развитие информационных технологий в создании компьютерных моделей зданий и сооружений. - C. 37-43.
 9. Бондар В. О., Степова О. В., Бондар Л. В. Установлення фактичної міцності залізобетонних балок, що зазнають постійних локальних корозійних уражень арматури. - C. 44-48.
 10. Бондарь О. В., Кравченко С. И. Требования к конструкции и критерии оценки параметров универсальных сборно-разборных приспособлений. - C. 49-53.
 11. Була С. С., Бойко Р. О., Горбачевський Р. Р. Аналіз методів розрахунку вогнестійкості залізобетонних конструкцій. - C. 54-59.
 12. Валовой О. І., Сліпич О. О., Романенко К. М. Дослідження напружено-деформованого стану двогілкової залізобетонної колони при дії сейсмічних навантажень за результатами лінійного та нелінійного розрахунків. - C. 60-65.
 13. Демчина Б. Г., Литвиняк О. Я. Робота на згин коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням пінобетону. - C. 66-71.
 14. Довженко О. О., Погрібний В. В., Чурса Ю. В. Методика комплексних експериментальних досліджень шпонкових стиків бетонних і залізобетонних елементів. - C. 72-83.
 15. Довженко О. О., Юрко І. А., Гриценко А. Г. Порiвняльний аналiз розрахунку мiцностi залізобетонних шпонок за існуючими методиками (на прикладі контактного шва). - C. 84-91.
 16. Ковальчик Я. І. Перспективи використання методу цифрової кореляції зображень для дослідження будівельних конструкцій. - C. 92-100.
 17. Кордун О. І. Нова конструкція вертикального резервуара великої місткості. - C. 101-105.
 18. Мурин А. Я., Іванів М. М., Сергеєв О. С. Моделювання залізобетонної мостової балки таврового перерізу, підсиленої зовнішньою композитною арматурою. - C. 106-110.
 19. Павліков А. М., Гарькава О. В., Горбун А. В., Баляба А. В., Детюченко П. А. Розрахунок міцності залізобетонних елементів при косому згині за ДБН В.2.6-98:2009. - C. 111-115.
 20. Павліков А. М., Федоров Д. Ф. Ширина розкриття нормальних тріщин у залізобетонних балках при косому згинанні. - C. 116-121.
 21. Ромашко В. М. Узагальнений критерій вичерпання несучої здатності залізобетонних та сталезалізобетонних елементів і конструкцій. - C. 122-126.
 22. Северин В. О., Пащенко А. М., Винников П. Ю., Батіг А. В. Чисельне ймовірнісне моделювання випадкового процесу снігового навантаження на покриття одноповерхових виробничих будівель. - C. 127-133.
 23. Ткаченко Р. Б., Ильченко В. В. Увеличение высоты железобетонных опор линии теплоснабжения. - C. 134-138.
 24. Шагин А. Л., Спиранде К. В., Виноградов В. В. Саморегулирующиеся предварительно напряженные конструкции со шпренгельным подкреплением. - C. 139-143.
 25. Шумаков И. В., Ракивненко Д. В., Секретная В. Н. Совершенствование технологии устройства высокопрочных полов с помощью 3d-моделирования. - C. 144-147.
 26. Романов О. М., Анкянец Н. Ю. Взаимодействие ростверка, свай и основания. - C. 148-154.
 27. Ярмолюк О. І., Винников Ю. Л. Результати геодезичних спостережень за осіданнями будинку на заторфованій основі, посиленій ґрунтоцементними елементами. - C. 155-160.
 28. Волоцюга В. В., Демчина Х. Б., Горніковська І. Б., Гаврилко О. А. Дослідження міцності неавтоклавного пінобетону на розтяг при згині. - C. 161-165.
 29. Кугаєвська Т. С., Шульгін В. В. Розроблення методів визначення інтенсивності тепловиділення цементу при його гідратації в повітряних умовах та в теплоізольованих зразках. - C. 166-170.
 30. Ложка Ю. В. Исследования гидроизолирующих свойств торкрет-покрытия с использованием метода голографической интерферометрии. - C. 171-177.
 31. Рассоха А. Н. Структура и свойства модифицированных фурано-эпоксидных пенопластов. - C. 178-183.
 32. Новохатній В. Г., Костенко С. О. Надійність водопостачання цехів підприємства (на прикладі обігової системи). - C. 183-190.
 33. Коробко Б. О., А.В.Васильєв, Сокальський С. М. Діагностика та керування роботи системи предпускового підігріву дизельного двигуна. - C. 191-195.
2012
Вип. 5 (35)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського