Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2012/4(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Зоценко М. Л. До п’ятидесятиріччя наукової школи "Геотехніка" Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. - C. 3–23.
 4. Александрович В. А., Таранов В. Г. Виброустойчивость песчаных оснований в диапазоне частот вынужденных колебаний. - C. 24–29.
 5. Алтынбеков Ш. Задачи об управлении процессом оседания нефтяного пласта и земной поверхности. - C. 30–36.
 6. Бартоломей И. Л., Богомолова О. А., Богомолов А. Н. Сопоставление результатов расчета предельно допустимой нагрузки для основания составного плитного фундамента. - C. 37–40.
 7. Богомолов А. Н., Бабаханов Б. С., Шиян С. И., Богомолова О. А. Определение сил оползневого давления на основе анализа напряженного состояния однородного грунтового откоса. - C. 41–48.
 8. Богомолов А. Н., Калиновский С. А., Богомолова О. А., Бабаханов Б. С. Определение величины коэфициента запаса устойчивости однородного ненагруженного откоса в зависимости от величины коэффициента бокового давления грунтового массива. - C. 49–53.
 9. Бойко І. П., Носенко В. С. Вплив послідовності зведення суміжних секцій висотного будинку на перерозподіл зусиль у пальових фундаментах. - C. 54–60.
 10. Біда С. В., Куц О. В., Підрійко К. В. Вплив улоговин на несучу здатність пальових фундаментів. - C. 61–68.
 11. Вагидов М. М, Агаханов Э. К. Проблемы устойчивости и особенности инженерной защиты Дагестанского побережья Каспийского моря. - C. 69–78.
 12. Винников Ю. Л., Марченко В. І. Оцінювання деформованого стану армованих основ зерносховищ при циклічному режимі завантаження за просторовою задачею методу скінченних елементів. - C. 79–86.
 13. Готман А. Л., Готман Ю. А. Особенности проектирования закрепления грунтов ограждения глубоких котлованов. - C. 87–95.
 14. Гожик П. Ф., Демчишин М. Г., Кріль Т. В. Геофізичні проблеми використання схилів на урбанізованих територіях. - C. 96–101.
 15. Гранько О. В. Особливості визначення розрахункового опору грунту при реконструкції будівель і споруд на лесових замоклих грунтах за різними методиками. - C. 102–106.
 16. Гузинін О. О., Пічугін С. Ф., Гузинін О. І., Пащенко А. М. Вплив витоків у водоносних мережах на технічний стан будівель на просадочних грунтах. - C. 107–114.
 17. Зоценко М. Л., Нестеренко Т. М. Порівняльний аналіз впливу вібрування на механічні характеристики грунтоцементу з мілкого однорідного піску та глинистого грунту. - C. 115–122.
 18. Игнатов С. В. Учет изменчивости свойств грунтов при цементационном упрочнении оснований фундаментов. - C. 123–130.
 19. Калошина С. В., Салимгариева Н. И. Последствия подтопления территории городской застройки. - C. 131–137.
 20. Корнієнко М. В., Корзаченко М. М. Вплив підтоплення території міста Чернігова на експлуатаційну придатність малоповерхових будівель і споруд. - C. 138–141.
 21. Корнієнко М. В., Поліщук В. І. Про можливість оцінки зміни напруженості грунтової основи за природним електромагнітним випромінюванням. - C. 142–145.
 22. Корнієнко М. В., Пресняков О. Б., Балакшин О. І. Розрахунок несучої здатності вдавлюваних паль з одним та двома розширеннями. - C. 146–153.
 23. Кушнер С. Г. Удосконалення нормативних документів гарантія підвищення якості проектування та будівництва. - C. 154–164.
 24. Ларцева І. І., Рожовська Л. І. Будівництво об’єктів гірничо–збагачувального комбінату на грунтах, заріплених з використанням бурозмішувальної технології. - C. 165–170.
 25. Маковецкий О. А., Хусаинов И. И. Опыт применения струйной цементации для устройства подземных частей жилых комплексов. - C. 171–177.
 26. Моргун А. С., Меть І. М., Ніцевич А. В. Визначення кінематичних характеристик грунту для прикладних задач геомеханіки. - C. 178–182.
 27. НовскийА. В., Новский В. А. Определение несущей способности буронабивных свай на выдергивание в известняке–ракушечнике с учетом анизотропии. - C. 183–187.
 28. Нуждин Л. В. Учет слоистого залегания грунтов в динамических расчетах свайных фундаментов по волновым моделям. - C. 188–201.
 29. Петраков О. О., Петракова Н. О., Лобачева Н. Г. Розрахунок пружньо–пластичних задач при складному навантаженні будівельних конструкцій і основ. - C. 202–208.
 30. Пивонос В. М., Пивонос В. В. Влияние интенсивности нагрузки и динамического воздействия на лессовые грунты природного сложения при виброукатке. - C. 209–211.
 31. РаджабзадегМогсен, Кичаева О. В. Геологическое строение, тектоническое расположение и сейсмические условия Ирана. - C. 212–218.
 32. Raithel M., Sobolewski J., Antonovskiy D. Experience of geosynthetic encased columns design, installation and monitoring at A2 highway embankment in Poland. - C. 219–228.
 33. Роман Л. Т. Модель ползучести и прочности мерзлых грунтов. - C. 229–238.
 34. Самородов А. В., Табачников С. В. Полевые исследования несущей способности буроинъекционных свай при действии выдергивающих и вдавливающих нагрузок. - C. 239–245.
 35. Саурин А. Н., Корпач А. И. Определение границы уплотненной зоны, сформированной вытеснением грунта при раскатке скважины. - C. 246–253.
 36. Тимченко Р. О., Попов С. О. Розробка методики розрахунку безпечних геометричних параметрів стелин добувних блоків за геомеханічними умовами, їх функціонування при підземній розробці залізорудних родовищ. - C. 254–258.
 37. Трофимчук О. М., Калюх Ю. І. Використання інформаційно–космічного картографування для аналізу зсувної небезпеки (на прикладі Харківської області). - C. 259–267.
 38. Тугаенко Ю. Ф., Ткалич А. П. Принципы определения осадки фундамента в пределах ее нелинейной зависимости от давления. - C. 268–273.
 39. Харченко М. О. Імовірнісні методи в геотехніці штучних основ. - C. 274–289.
 40. Червинский Я. И., Шуминский В. Д., Шидловская О. В. Оценка устойчивости склона по методу Г. М. Шахунянца с учетом работы подпорных стен, усиленных анкерами, на объекте строительства по ул. Глыбочицкой, 43 в Шевченковском районе г. Киева. - C. 290–295.
 41. Шаповал А. В. Особенности реализации метода граничных элементов в рамках моделей вязкоупругого, упругопластичного и упруговязкопластичного оснований. - C. 296–301.
 42. Шаповал В. Г., Нестерова Е. В., Рубан Н. Н. Вынужденные колебания бесконечной плиты на основании Винклера–Фусса. - C. 302–307.
 43. Шенкман Р. И., Пономарев А. Б. Применение грунтовых свай в оболочке из геосинтетических материалов в геологических условиях города Перми Российской Федерации для возведения фундаментов зданий и сооружений. - C. 308–316.
2012
Вип. 4(1) (34)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського