Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2011/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Нестеренко М.П., Молчанов П.О. Аналітичне моделювання вібраційної установки з урахуванням впливу бетонної суміші на динаміку віброущільнення. - C. 3-10.
 4. Шпилька А.М., Шпилька М.М. Дослідження впливу ультразвукових коливань на процес шліфування. - C. 11-14.
 5. Пыжов И.Н., Жолткевич Н.Д., Коробко Б.О., Васильев А.В. Комплексный подход к процессу управления рабочей поверхностью алмазных токопроводящих кругов электрохимическим способом. - C. 15-24.
 6. Пижов І.М., Кравченкр С.І., Ясько С.Г., Клименко В.Г. Особливості формування різальних кромок полікристалічних надтвердих матеріалів при електроерозійній обробці. - C. 25-30.
 7. Бєлей І.М. Аналіз впливу стружкоподрібнювальних конструктивних елементів багатогранних непереточуваних пластин на якість подрібнення стружки. - C. 31-35.
 8. Черевко О.М., Давиденко Ю.О., Хероїм О.О. Вібраційна площадка для виготовлення тротуарної плитки. - C. 36-41.
 9. Давиденко Ю.О., Фролов К.Ю., Фургас А.В., Горюн О.О. Дослідження залежності моменту опору перерізу дебалансного вала від глибини канавки під сферичну шпонку в програмі "maple 13". - C. 42-47.
 10. Зав’ялова Л.І., Курдюков О.Є. Про точні рішення диференціальних рівнянь коливань системи з одним степенем вільності зі змішаним опором. - C. 48-52.
 11. Орисенко О.В., Криворот А.І., Шурмін А.Е. Дослідження індикаторних та ефективних показників двигуна змз-4026 при роботі на традиційному й альтернативному паливі. - C. 53-56.
 12. Костенко О.М. Методологія оптимального планування експериментів при дослідженні технологічних процесів, пристроїв і систем. - C. 57-60.
 13. Павліков А.М., Юрко П.А. Розв’язання задач міцності позацентрово стиснутих залізобетонних елементів у нормальному перерізі на основі нелінійної діаграми стану бетону. - C. 61-65.
 14. Павліков А.М., Федоров Д.Ф. Залежність кута нахилу нейтральної лінії від кута дії силової площини у косозігнутих елементах прямокутного профілю. - C. 66-70.
 15. Павліков А.М., Лаврінець О.Г. Розрахунок міцності центрально завантажених стовпів із цегляної кладки з урахуванням її нелінійних властивостей. - C. 71-74.
 16. Митрофанов П.Б. Експериментальні дослідження міцності стиснутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів. - C. 75-79.
 17. Довженко О.О., Погрібний В.В., Карабаш Л.В., Музичук М.О. Совершенствование методик расчета вибропрессов для производства мелкоштучных бетонных изделий. - C. 80-86.
 18. Воскобійник О.П., Кітаєв О.О., Макаренко Я.В., Бугаєнко Є.С. Експериментальні дослідження залізобетонних балок з дефектами та пошкодженнями, які викликають косий згин. - C. 87-92.
 19. Воскобійник О.П., Пархоменко І.О., Томілін Я.О. Особливості роботи трубобетонних стійок із корозійними пошкодженнями сталевої оболонки. - C. 93-98.
 20. Фенко Г.О., Фенко О.Г., Гергель А.В., Винников П.Ю., Семко П.О., Раздуй Р.В. Вплив тривалого розтягу на залежність "січний модуль деформацій – напруження" при розтязі бетону. - C. 99-101.
 21. Безушко Д.И., Мироненко И.Н. Использование криволинейного изопараметрического слоистого объемного конечного элемента в расчетах железобетонных плит. - C. 102-109.
 22. Степова О.В. Оцінка залишкового ресурсу балкових залізобетонних конструкцій за умов корозії багатоелементної арматури в нормальній тріщині. - C. 110-115.
 23. Пічугін С.Ф., Семко О.В., Зима О.Є., Бескровна Ж.Ю. Особливості капітального ремонту магістральних нафтопроводів із заміною труб. - C. 116-120.
 24. Пічугін С.Ф., Патенко Ю.Е., Петров І.О., Шматко С.С. Експериментальне дослідження просторової роботи сталевого каркаса. - C. 121-126.
 25. Пічугін С.Ф., Зима О.Є., Нездойминога Т.М., Хохлов О.Г. Вплив допусків при будівництві на надійність магістральних трубопроводів. - C. 127-131.
 26. Пічугін С.Ф., Бойко Є.М., Терегеря М.В., Горова Т.С. Експериментальне дослідження елементів із фібергласу. - C. 132-136.
 27. Пічугін С.Ф., Левченко В.П. Статистичне дослідження ефекту ін’єктування при виготовленні буроін’єкційних паль системи солетанж. - C. 137-142.
 28. Махінько А.В. Аналітична оцінка надійності конструкцій. - C. 143-149.
 29. Карюк А.М. Порівняльний аналіз розрахункових значень температури повітря. - C. 150-153.
 30. Попович Н.М. Статистичний аналіз змін снігового навантаження на поверхню ґрунту. - C. 154-160.
 31. Семко О.В., Дмитренко А.О., Дмитренко Т.А. Вузол з’єднання монолітного залізобетонного перекриття зі сталезалізобетонною колоною з використанням фасонок. - C. 161-165.
 32. Семко О.В., Бібік Д.В. Про результати натурних випробувань сталезалізобетонних ригелів. - C. 166-170.
 33. Бібік В.М., Бібік М.В., Мовчан О.Ю. Пошук оптимальної форми наскрізного прогону покриття. - C. 171-174.
 34. Бібік В.М., Бібік М.В., Дяченко К.С. Із зарубіжного досвіду проектування легких решітчастих прогонів та ферм покриття. - C. 175-179.
 35. Пенц В.Ф., Богоста В.І. Несуча здатність та деформації згинних наскрізних конструкцій із квадратних сталевих профілів, заповнених бетоном. - C. 180-184.
 36. Філоненко О.І. Геометричні параметри зовнішньої теплоізоляції фундаментної зони для кліматичних умов ііі температурної зони. - C. 185-188.
 37. Чернявський В.В., Юрін О.І., Скиба О.В. Аналіз конструктивних розмірів вентильованого повітряного прошарку у фасадних системах "марморок". - C. 189-193.
 38. Чернявський В.В., Семко В.О., Юрін О.І., Прохоренко Д.А. Вплив перфорації легких сталевих тонкостінних профілів на теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій. - C. 194-199.
 39. Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Яковлєв А.В., Повзик Р.О., Суходуб О.В. Практика визначення показників міцності зв’язних ґрунтів пенетраційними методами. - C. 200-207.
 40. Киричек Ю.А., Трегуб А.В. Расчет фундаментов мелкого заложения с использованием нелинейного метода, базирующегося на результатах статистического анализа. - C. 208-211.
 41. Шаповал А.В., Крысан В.В., Шаповал В.Г. К определению упругих и реологических характеристик глинистых водонасыщенных оснований. - C. 212-216.
 42. Хазін В.Й., Нестеренко С.В. Особливості конструктивних рішень підлог для малооб’ємних кооперованих тваринницьких будівель. - C. 217-221.
 43. Богдан І.Ю., Корба П.С. Геодезична зйомка підкранових колій мостових кранів. - C. 222-224.
 44. Клименко В.В., Бандуріна О.В., Корнієнко В.М. Експериментальне дослідження взаємодії гетерогенних систем, які містять газогідрати, з конструкційними та ущільнювальними матеріалами. - C. 225-229.
 45. Орловський В.М. Блок контролю процесу цементування свердловин. - C. 230-233.
 46. Федяй Б.М. Підвищення ефективності використання палива в термічних печах за рахунок застосування вентильованих повітряних прошарків. - C. 234-239.
 47. Стоянов Ф.А., Яременко М.А. Исследование совместной работы централизованного источника теплоснабжения и автономных квартирных электрокотлов в условиях транспортного запаздывания теплоносителя. - C. 240-243.
 48. Алёшин С.П. Оценка надежности нейросетевой классификации теплопотерь по критерию взвешенного голосования. - C. 244-248.
 49. Ільченко В.В., Шарпило А.В. Пошук ефективних способів відновлення шорсткості дорожнього покриття. - C. 249-253.
 50. Прасолов Є.Я., Школяр Ф.С. Оптимізація сумішей мастил для змащення опалубки залізобетонних елементів. - C. 254-256.
 51. Редкін О.В., Толкачов Д.М., Акіменко І.В. Організаційні інновації в будівництві як один із сучасних механізмів реформування та розвитку україни. - C. 257-262.
2011
Вип. 1 (29)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського