Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2010/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Онищенко О. Г., Попов С. В., Вірченко В. В. Вплив геометричних параметрів на ефективність роботи цівкового зачеплення змішувачів для приготування будівельних розчинних сумішей. - C. 3-8 .
 4. Матвієнко А. М., Туржанський П. В. Підвісна насосно-компресорних труб з удосконаленням конструкції ущільнювального пристрою. - C. 9-13.
 5. Кравченко С. І., Ясько С. Г. Дослідження динаміки процесу термопластичного свердління. - C. 14-17.
 6. Павліков А. М., Бойко О. в. Розв'язання задач міцості залізобетонних елементів у нормальному перерізі на основі дволінійних діаграм стану бетону та арматури. - C. 18-22.
 7. Павліков А. М., Юрко П. А. Методика визначення коефіцієнтів полінома-апроксимації діаграми фізичного стану бетону. - C. 23-26.
 8. Павліков А. М., Жарий С. С. Методика експериментального випробування надколонної плити безригельно-безконсольно-безкапітельного перекриття. - C. 27-30.
 9. Довженко О. О., Погрібний в. В., Качан Т. Ю. Дослідження опору бетону зрізові на зразках Е. Мерша. - C. 31-38.
 10. Фенко Г. О., Фенко О. Г., Гергель А. В., Пашинський В. В., Повзик Р. О. Вплив тридцятип'ятирічного розтягу на деформативні властивості бетону. - C. 39-42.
 11. Стороженко Л. І., Крупченко О. А. Розрахунок двотаврових сталезалізобетонних балок. - C. 43-48.
 12. сторожнко Л. І., Нижник О. В., Клестов О. В., Костоглотов Д. В. Результати експериментальних досліджень елементів збірних безбалкових сталезалізобетонних перекриттів. - C. 49-54.
 13. Мурза С. О. Розрахунок просторових сталезалізобетонних структурних конструкцій. - C. 55-61.
 14. Пічугін С. Ф., Семко В. О., Прохоренко Д. А. Застосування при новому будівництві легких систем, що швидко монтуються. - C. 62-67.
 15. Махінько А. В. Специфіка нормування базової швидкості вітру на опори зв'язку у провідних стандартах світу. - C. 68-75.
 16. Пічугін С. Ф., Павельєва М. К. Порівняльний аналіз норм ожеледних навантажень. - C. 76-83.
 17. Бібік М. В., Туряниця М. Б. Вибір оптимального кроку несучих конструкцій легкого сталевого прогінного покриття. - C. 84-88.
 18. Куч Т. П. Експериментальні дослідження сталезалізобетонних балок та фрагмента перекриття з армуванням трубами. - C. 89-94.
 19. Іванюк А. В. Експериментальні дослідження таврових сталезалізобетонних балок з армуванням листами. - C. 95-100.
 20. Зоценко М. Л., Винников Ю. Л., Пічугін С. Ф., Бібік М. В., Марченко В. І., Лапін М. І. Особливості визначення осідань плитних фундаментів зерносховищ силосного типу. - C. 101-110.
 21. Винников Ю. Л., Коваленко В. І., Харченко М. О., Лопан Р. М. Умови забезпечення тривалої міцності штучних грунтових масивів. - C. 111-117.
 22. Бандуріна О. В. Дослідження впливу вибухів на будівлі, розташовані поблизу Південого ГЗК. - C. 118-122.
 23. Бандуріна О. В., Захарченко Л. С. Аналіз ефективності застосування інгібітора корозії СНПХ на родовищах Полтавщини. - C. 123-126.
 24. Ларцева І. І., Петруняк М. В. До визначення фізико-механічних характеристик грунтоцементу. - C. 127-134.
 25. Чернявський В. В., Юрін О. І., Пойда А. О., Бескровна Ж. Ю. Температурно-вологісна оцінка фасадної системи із цегляним облицювально-захисним шаром. - C. 135-140.
 26. Чернявський В. В., Борисенко О. Б., Юдіна В. С. Аналіз конструктивного вирішення та температурно-вологісного режиму огороджувальних конструкцій мансарди. - C. 141-146.
 27. Чернявський В. В., Пащенко А. М., Борисенко О. Б., Лопатків Р. В. Аналіз розкриття тріщин декоративно-штукатурного шару фасадної системи залежно від температури та вологості зовнішнього повітря. - C. 147-151.
 28. Хазін В. Й., Хазін С. В. Досвід автоматизації проектних робіт у будівельній галузі. - C. 152-155.
 29. Подсєкін Ю. М. Удосконалення існуючої планувально-транспортної мережі м. Миргород. - C. 156-160.
 30. Ільченко В. В. Відновлення дорожніх одягів із застосуванням технології холодного ресайклінгу. - C. 161-І65.
 31. Ільченко В. В., Криворучко О. М. Порівняння методів оцінки шорсткості поверхні дорожнього покриття. - C. 166-170.
 32. Кривобок Э. Н. Об одном решении уравнения нестационарной теплопроводности с неоднородными начальными условиями. - C. 171-175.
 33. Кривобок Э. Н. Геотермика в системах микроклимата зданий. - C. 176-184.
 34. Василенко О. А., Поліщук О. В. Методика інженерного розрахунку денітрифікатора технології нітри-денітрифікації. - C. 185-188.
 35. Матяш О. В., Новохатній В. Г. Якісний і кількісний аналіз безвідмовності металевих водопровідних труб. - C. 189-193.
 36. Злобін І. О., Зубричева Л. Л., Зубричев Л. С. Експериментальне дослідження синергізму коагулянтів. - C. 194-198.
 37. Ляхов А. Л., Алёшин С. П. Мониторинг энергосбережения в строительных сооружениях и коммуникациях на основе интеллектуальных технологий. - C. 199-204.
 38. Горячев Ю. К., Куропятник А. С. Применение принципа модульной компоновки к математическому моделированию нагруженности несущего каната маятниковой подвесной дороги. - C. 205-214.
 39. Сороковий О. І. Сучасні уявлення про імпульсний шум інженерно-технічного обладнання. - C. 215-219.
 40. Черевко А. Н., Черевко П. А. О некоторых возможностях блока управляемых вибровозбудителей по генерированию вибрационных полей переменной структуры. - C. 220-226.
 41. Попель О. В., Шпилька М. М. Оптимізація "тягово-швидкісних" властивостей автомобілів сімейства "Газель". - C. 227-231.
2010
Вип. 2 (27)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського