Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2009/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Кравченко С.І. Дослідження стійкості та інтенсивності зношування термопластичних свердел. - C. 3 – 7.
 4. Павліков А.М., Жарий С.С. Конструювання та розрахунок плит збірно – монолітних конструктивних систем житлових будівель. - C. 8 – 13.
 5. Павліков А.М., Федоров Д.Ф. Методика визначення межі армування розтягнутої зони бетонних перерізів. - C. 14 – 20.
 6. Павліков А.М., Вовк С.О., Гончаренко В.В., Коваль О.А. Вплив пластичних властивостей бетону на повноту епюри напружень у стиснутій зоні нормального перерізу балок. - C. 21 – 25.
 7. Довженко О.О., Качан Т.Ю. Теоретичні дослідження роботи бетону стиснутої зони над небезпечною похилою тріщиною. - C. 26 – 33.
 8. Дяченко Є.В. Порівняння обчисленого кута нахилу нейтральної лінії в косозігнутих залізобетонних елементах з експериментальними даними. - C. 34 –37.
 9. Фенко Г.О., Гергель А.В., Фенко О.Г., Пашинський В.В., Повзик Р.О. Вплив тридцятип’ятирічного розтягу на міцність бетону. - C. 38 –42.
 10. Шкурупій О.А., Митрофанов П.Б. Розрахунок міцності стиснутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів на основі деформаційної моделі. - C. 43 –49.
 11. Чайковский Р.Э. Собственные колебания железобетонных балок с трещинами. - C. 50 –55.
 12. Бондар Л.В., Степова О.В. Параметричний метод оцінювання залишкового ресурсу балкових залізобетонних конструкцій, що експлуатуються із тріщинами, за умов попадання на них агресивних розчинів. - C. 56 –60.
 13. Пічугін С.Ф., Чичуліна К.В. Випробування вузлів балок із профільованою стінкою. - C. 61 –64.
 14. Пічугін С.Ф., Зима О.Є. Оцінка лінеаризації функції надійності сталевого магістрального трубопроводу. - C. 65 –71.
 15. Махінько А.В. Співвідношення статистичних критеріїв узгодженості та імітаційної процедури Монте – Карло в задачах надійності конструкцій. - C. 72 –76.
 16. Молька І.В. Особливості формування та фізичні характеристики снігового покриву. - C. 77–84.
 17. Стороженко Л.І., Лапенко О.І., Горб О.Г. Експериментальні дослідження балок двотаврового перерізу з верхніми сталезалізобетонними полицями. - C. 85 –90.
 18. Стороженко Л.І., Муравльов В.В. Залізобетонні конструкції з винесеною робочою арматурою. - C. 91 –94.
 19. Стовба Л.М. Експериментальні дослідження несучої здатності згинальних трубобетонних елементів квадратного перерізу. - C. 95 –102.
 20. Семко О.В., Дмитренко Т.А. Оцінювання напружено – деформованого стану вузлів з’єднання сталебетонних колон із монолітним безкапітельним перекриттям із використанням прикладного програмного забезпечення. - C. 103 –111.
 21. Шульгін В.В., Пашинський В.В. Методика визначення геометричних характеристик поперечних перерізів полівінілхлоридних профілів. - C. 112 –119.
 22. Дмитренко А.О. Негативні фактори, що впливають на технічний стан дахів із холодним горищем. - C. 120 –125.
 23. Винников Ю.Л., Яковлєв А.В., Чернявський В.В., Яковлєв В.С. Сучасна практика визначення показників міцності глинистих грунтів пенетраційними методами. - C. 126 –135.
 24. Петраш Р.В., Петраш О.В. Підсилення існуючих фундаментів за допомогою бурозмішувальної технології. - C. 136 –140.
 25. Бекбасаров И.И. Определение энергии удара дизель – молота по свае с учетом расхода топлива. - C. 141 –146.
 26. Бекбасаров И.И. Методы определения напряжений в сваях при забивке. - C. 147 –154.
 27. Підлуцький В.Л. Взаємодія конструкцій будинків із грунтовою основою з урахуванням центрів ваги надземних конструкцій і фундаментів. - C. 155 –161.
 28. Носенко В.С. Моделювання взаємодії сусідніх паль. - C. 162 –167.
 29. Павлов И.Д., Каплуновская М.А. Технологичности проектных решений строительных конструкций бионического типа. - C. 168 –177.
 30. Строй А.Ф., Пиотровски Е.З. Расчет вентиляции чердака при действии гравитационного давления. - C. 178 –184.
 31. Строй А.Ф., Дубина О.С. Регулювання систем паропостачання середнього тиску. - C. 185 –191.
 32. Гирман Л.В. Алгоритм розрахунку опору теплопередачі замкнутих повітряних прошарків в огороджувальних конструкціях. - C. 192 –200.
 33. Кутний Б.А. Нестаціонарний тепловий режим щілястих матеріалів з урахуванням повітропроникнення. - C. 201 –207.
 34. Кугаєвська Т.С., Зубричева Л.Л., Зубричев Л.С. Методика оцінювання теплонадходжень від стічних вод на каналізаційній насосній станції. - C. 208 –212.
 35. Злобін І.О., Зубричев Л.С. Переваги нових залізовмісних коагулянтів. - C. 213 –217.
 36. Срібнюк С.М., Міщенко А.І. Гідростатичний водопідіймач нового типу. - C. 218 –222.
 37. Новохатній В.Г., Матяш О.В. Порівняння методик гідравлічного розрахунку розгалужених водопровідних мереж. - C. 223 –229.
 38. Редкін О.В., Толкачов Д.М. Сучасна модель і стандарти інноваційно – інвестиційного розвитку та оновлення промислових підприємств, інших унікальних інженерних систем і об’єктів будівництва. - C. 230 –240.
 39. Ільченко В.В., Нестеренко О.В., Горобій С.С. Перспективи використання холодних сумішей на основі асфальтового дрібняку для будівництва доріг у сільській місцевості. - C. 241 –244 .
 40. Семко О.В., Семко В.О. Ретроспективний аналіз зміни рівня шуму на одній із центральних вулиць міста Полтави. - C. 245 –249 .
2009
Вип. 2 (24)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського