Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69612/2008/22<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]
.- Полтава. Серія, Галузеве машинобудування, будівництво
Zbirnyk naukovyh prats’ (galuzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo)
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Онищенко О. Г., Матвієнко А. М., Васильєв О. С. Оптимальне конструктивне рішення регулятора-стабілізатора тиску газу типу РСТ 1255-00. - C. 3-7.
 4. Александрович В. А., Набока А. А., Таранов В. Г., Галат В. В., Мезиненко И. Е. Дамба водохранилища: вариантное проектирование, исследования. - C. 8-14.
 5. Габибов Ф. Г., Хусейн Баят Сейсмоизоляция фундаментов многоэтажных зданий резиноармированными матами. - C. 15-18.
 6. Карпенко Д. А. Статичне випробування паль із розширенням у лесових ґрунтах, що не просідають від власної ваги. - C. 19-24.
 7. Киричек Ю. А., Трегуб А. В. О надежности работы оснований в нелинейной области. - C. 25-31.
 8. Кукунаев В. С. Теоретические вопросы динамической паспортизации зданий в крыму. - C. 32-37.
 9. Лапін М. І., Петруняк М. В. Оцінка напружено-деформованого стану системи "буронабивна паля в грунтоцементній оболонці – основа". - C. 38-43.
 10. Ларцева І. І. Цементація ґрунтів зсувонебезпечних схилів. - C. 44-52.
 11. Лопан Р. М. Взаємозв’язок механічних характеристик ґрунтів із параметрами зведення піщаних подушок. - C. 53-61.
 12. Мелашенко Ю. Б. Методика визначення вертикальних переміщень ґрунту навколо палі. - C. 62-68.
 13. Нікітенко М. І., Пономаренко О. С. Активація реагентів і водних неорганічних суспензій в електромагнітних апаратах. - C. 69-73.
 14. Новский В. А. Исследование свойств известняка-ракушечника в лабораторных условиях. - C. 74-79.
 15. Пронозин Я. А., Мельников Р. В. Прогноз осадок фундаментов мелкого заложения в нелинейной области работы грунтового основания. - C. 80-85.
 16. Руденко Н. И., Зражевская И. Ю. Особенности грунтовых условий и обеспечение долговечной эксплуатации сооружений в регионе г. Запорожья. - C. 86-92.
 17. Сивко И. Р. Автоматизация расчета общей устойчивости тонких безанкерных подпорных стенок методом круглоцилиндрических поверхностей. - C. 93-97.
 18. Ткалич А. П. Величина структурной прочности несущего слоя забивных свай. - C. 98-102.
 19. Троценко Д. О. Натурні дослідження електрохімічних анкерів для закріплення нафтогазопроводів. - C. 103-110.
 20. Харченко М. О. Експериментальні дослідження неоднорідності ущільнення ґрунтів у складі штучного насипу. - C. 111-123.
 21. Хонелия Н. Н., Долинская Н. Н. Исследование несущей способности оснований портовых гидротехнических сооружений. - C. 124-131.
 22. Шаповал А. В., Шаповал В. Г., Седин В. Л., Головко А. С., Титкова Е. А. К вопросу использования теории старения для расчета конструкций на грунтовом основании. - C. 132-137.
 23. Шаповал В. Г., Мокляник Б. В. , Шаповал А. В. О целесообразности использования грунтовых оснований в качестве накопителей тепла. - C. 138-142.
 24. Шаповал В. Г., Шаповал А. В., Киричек А. Ю. К вопросу определения расчетного и нормативного сопротивлений грунта методами теории оптимизации. - C. 143-148.
 25. Шаповал В. Г., Нажа П. Н., Шаповал А. В. Колебания упругого весомого полупространства, к верхней границе котрого приложена вертикальная распределенная нагрузка. - C. 149-154.
 26. Шахмохаммади М. Распределение напряжений в грунтах с учетом их физических характеристик от сосредоточенной силы, приложенной на поверхности. - C. 155-159.
 27. Швец В. Б., Ковалёв В. В. Модельные экспериментальные исследования устойчивости фундамента при возможности глубокого сдвига. - C. 160-164.
 28. Швец В. Б., Седин В. Л. К оценке просадочности лессовых грунтов. - C. 165-171.
 29. Юдіна Н. А. Вплив пористості ґрунту на величину модуля деформації. - C. 172-177.
 30. Ягольник А. М. Стендові випробування армованого ґрунту на одноплощинне зрушення. - C. 178-183.
 31. Яковлєв В. С., Лапін М. І. Зіставлення методів визначення несучої здатності призматичних паль. - C. 184-193.
 32. Яркин В. В., Петракова Н. А., Лобачева Н. Г., Иноземцев А. А. Определение нелинейных осадок основания фундаментов. - C. 193-197.
2008
Вип. 22
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter