Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69316/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник аграрної науки Причорномор'я
: наук.-теор. фах. журн..- Миколаїв

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічні науки

 4. Kotikova O., Khristenko O. The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land. - C. 3-14.
 5. Червен І. І., ЦурканН. В. Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав. - C. 15-23.
 6. Albrecht J. A. Consumer Acceptance and Willingness to Purchase Irradiated Foods in the United States. - C. 24-38.
 7. Кіщак І. Т., Корнєва Н. О., Новіков О. Є. Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу. - C. 39-48.
 8. Потриваєва Н. В. Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів. - C. 49-57.
 9. Підгребельна М. І., Шувар Б. І. Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України. - C. 58-64.
 10. Музика Б. Б. Подолання внутрішніх суперечностей – основа подальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу. - C. 65-74.
 11. Манжура О. В. Кооперативи у страховому секторі: історичний досвід і перспективи для України. - C. 75-84.
 12. Шишпанова Н. О. Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій. - C. 85-92.
 13. Зуб О. М. Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора. - C. 93-99.
 14. Сільськогосподарські науки

 15. Вожегова Р. А., Олійник О. І. Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення. - C. 100-106.
 16. Антипова Л. К. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України. - C. 107-114.
 17. Полторецький С. П. Енергетична ефективність вирощування насіння проса. - C. 115-120.
 18. Федюшко М. П. Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України. - C. 121-129.
 19. Телекало Н. В. Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного. - C. 130-136.
 20. Аралова Т. С. Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного. - C. 137-143.
 21. Назарчук А. А. Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах Степу України. - C. 144-151.
 22. Підпала Т. В., Гребенюк Н. В. Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід. - C. 152-157.
 23. Топіха В. С., Волков А. А. Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПрАТ "Племзавод "Степной". - C. 158-165.
 24. Волощук В. М., Іванов В. О., Погрібна Н. М. М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі. - C. 166-170.
 25. Войтенко С. Л., Петренко М. О. Продуктивність свиней породи ландрас. - C. 171-179.
 26. Раскатова С. М., Костюнина О. В., Траспов А. А., Шавырина К. М., Зиновьева Н. А. Генетическая обусловленность откормочных качеств свиней по ряду QTL. - C. 180-186.
 27. Лихач В. Я., Крамаренко С. С., Шебанін П. О. Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок. - C. 187-194.
 28. Гридюшко Е. С., Гридюшко И. Ф. Продуктивность и генетическая структура материнских линий белорусского заводского типа свиней породы йоркшир. - C. 195-202.
 29. Крамаренко О. С. Аналіз генетико-демографічних процесів в популяції худоби південної м’ясної породи. - C. 203-209.
2015
Вип. 1 (82)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського