Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69316/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник аграрної науки Причорномор'я
: наук.-теор. фах. журн..- Миколаїв

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічні науки

 4. Шебанін В. С. Зерновиробництву України – інноваційний розвиток. - C. 3-10.
 5. Червен І. І., Кареба М. І. Щодо розвитку ринку сільськогосподарських угідь в Україні. - C. 11-18.
 6. Вишневська О. М. Конкурентні позиції сільськогосподарських підприємств. - C. 19-25.
 7. Кіщак І. Т., Корнєва Н. О. Ефективність використання бюджетних коштів на стабілізацію чисельності поголів’я тваринництва у Миколаївській області. - C. 26-33.
 8. Марчук Л. П. "Зелена" економіка : суперечності та перспективи розвитку. - C. 34-41.
 9. Крилова І. Г. Соціально-вікові особливості участі жінок на ринку праці України. - C. 42-48.
 10. Криленко В. І. Оцінка сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України. - C. 49-57.
 11. Калашнікова Т. В. Вплив державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств. - C. 58-63.
 12. Буга Н. Ю. Стан та проблеми аграрного сектора економіки України в сучасних умовах. - C. 64-70.
 13. Климаш Н. І., Бляшук С. Г. Стан та особливості розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах. - C. 71-79.
 14. Цуркан Н. В. Актуальні проблеми виробництва продукції багаторічних трав на півдні України. - C. 80-85.
 15. Крачок Л. І. Аспекти технологічної безпеки аграрної галузі в Україні та світі: порівняльний аналіз. - C. 86-92.
 16. Висоцький Т. М. Аналіз державної підтримки рослинництва в Україні. - C. 93-99.
 17. Сус Л. В. Перспективи стабілізації цінової ситуації в галузі тваринництва. - C. 100-108.
 18. Данильченко Р. В. Міжнародний досвід функціонування та регулювання зернового ринку. - C. 109-118.
 19. Кормишкін Ю. А. Механізм державної підтримки рослинництва. - C. 119-126.
 20. Сільськогосподарські науки

 21. Антипова Л. К. Роль абіотичних факторів у формуванні врожаю насіння люцерни за різних укосів. - C. 127-132.
 22. Маркова Н. В. Агроекологічні аспекти вирощування гібридів соняшнику в умовах Південного Степу України. - C. 133-139.
 23. Єфімова Н. М. Вплив мінеральних добрив на поживний режим грунту та урожайність післяжинивних посівів проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни. - C. 140-147.
 24. Аврамчук Б. І. Формування висоти еспарцету посівного залежно від елементів технології в правобережному лісостепу України. - C. 148-153.
 25. Гойсюк Л. В. Особливості водоспоживання кабачка за різних строків сівби та схем розміщення рослин в умовах західного Лісостепу України. - C. 154-160.
 26. Гроза В. І. Динаміка росту і розвитку перепелів при вирощуванні з використанням наносрібла. - C. 161-168.
 27. Гребенюк Н. В. Особливості годівлі бугайців у період вирощування до 6- місячного віку. - C. 169-175.
 28. Технічні науки

 29. Черлінка В. Р. Застосування гексагонально-растрової ЦМР у дослідженнях хронологічно-хорологічної варіабельності ґрунтового покриву. - C. 176-181.
 30. Ліннік А. Ю. Визначення діючої сили еластичного бича на коренеплід цукрового буряка. - C. 182-187.
 31. Чорний С. Г., Жиленков А. О., Козаченко Л. М., Тітов І. Л. Алгоритмізація процесу оптимального керування узагальненим показником якості для складних структур. - C. 188-196.
 32. Подгуренко В. С. Нагрузочная способность зубчатых муфт с учетом погрешностей изготовления зубьев. - C. 197-203.
2014
Вип. 1 (77)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського