Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69079/2014/11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ
Biographistica Ukrainica

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Contents.
 4. Від Редакційної колегії. - C. 3-8.
 5. Т. Г. Шевченко в долях українців

 6. Ляшко С. М., Іваницька С. Г. Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам‘яті. - C. 9-36.
 7. Бугаєва О. В. Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців. - C. 37-53.
 8. Іваницька С. Г. Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча старої (київської) громади Вільяма Беренштама. - C. 54-71.
 9. Стамбол І. І. Наслідування заповітів Т. Шевченка на прикладі життєвого шляху І. Липи (1865–1923 рр.). - C. 72-85.
 10. Кучеренко С. В. Внесок Юрія Липи в шевченкознавство. - C. 86-101.
 11. Абліцов В. Г. Микола Бурачек — зачинатель мистецької шевченкіани. - C. 102-117.
 12. Т. Г. Шевченко в історії та культурі України

 13. Буряк Л. І. Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій. - C. 118-133.
 14. Ківшар Т. І. Ювілейний празький "Кобзарь" 1840–1940 рр. Т. Шевченка: до історії видання. - C. 134-159.
 15. Прокопчук В. С. Подільські сторінки в біографії і творчості Тараса Шевченка. - C. 160-173.
 16. Демченко Т. П. 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка на сторінках чернігівської преси. - C. 174-189.
 17. Рахно О. Я. Чернігівське губернське земство та вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка. - C. 190-200.
 18. Ясновська Л. В. Давньоруські старожитності Чернігівщини у творчій спадщині Т. Г. Шевченка. - C. 201-210.
 19. Заєць О. В. Тарас Григорович Шевченко і Києво-Печерська лавра. - C. 211-220.
 20. Галярник Н. Р. Популяризація галицьким студентством творчості Тараса Шевченка як боротьба за своє національне самовираження (за матеріалами Фонду професора В. Т. Полєка). - C. 221-232.
 21. Гранчак Т.Ю. Тарас Шевченко у соціокультурних вимірах Майдану. - C. 233-246.
 22. Гончаренко Н. К. Шевченко у школі: образ Тараса Шевченка у підручниках історії. - C. 247-256.
 23. Т. Г. Шевченко в інформаційному просторі України

 24. Попик В. І. Електронні ресурси, присвячені Тарасові Шевченку, як відображення сучасного стану розвитку вітчизняного віртуального інформаційного простору . - C. 257-271.
 25. Яценко О. М., Любовець Н. І. Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)". - C. 272-283.
 26. Непомнящий А. А. Кримська Шевченкіана: до історії регіональних енциклопедій. - C. 284-295.
 27. Петриченко К. В. Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка українцями діаспори (за документами ЦДАЗУ). - C. 296-313.
 28. Бойко Г. В., Камінська Н. В. Життєпис Тараса Шевченка у документах Державного архіву Київської області. - C. 314-322.
 29. Петрикова В. Т. Т. Г. Історіографія регіональної біобібліографії вітчизняного шевченкознавства. - C. 323-335.
 30. Марченко Н. П. Новітня шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей. - C. 336-361.
 31. Муріна С. В. Шевченкіана на польськомовних електронних ресурсах. - C. 362-369.
 32. Бібліографія, рецензії, інформація

 33. Географ, краєзнавець, освітянин України (пам’яті М. Ю. Костриці 1942–2014). - C. 370-374.
 34. "Сонячний зайчик" української літератури (на пошану В. З. Нестайка, 1930-2014). - C. 375-379.
 35. Рецензія на монографію: Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. - C. / Володимир Попик ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 520 с..
 36. Рецензія на видання : "Т. Г. Шевченко для дітей: видання творів в Україні (ХІХ–ХХІ ст.) : бібліограф. покажч. / Нац. Б-ка України для дітей ; уклад. О. М. Тімочка. – К., 2013. – 36 с.. - C. 387-388.
 37. Десяті Біографічні Читання "Тарас Григорович Шевченко у розумі і серці українців" (Київ, 5 червня 2014 р.). - C. 389-397.
 38. Секція "Біобібліографічна складова національного електронного інформаційного простору" в рамках проведення Міжнародна наукової конференції "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" (Київ, 23 жовтня 2014 р.). - C. 398-405.
 39. Наші автори.
2014
Вип. 11

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського