Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69079/2008/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ
Biographistica Ukrainica

 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-7.
 2. Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень

 3. Попик В. І. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття. - C. 8-40.
 4. Ляшко С. М. Питання довідкових біографічних видань в монографії В.С. Чишка "Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України". - C. 41-49.
 5. Старовойтенко І. В. Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень. - C. 50-66.
 6. Біографічні та генеалогічні розвідки

 7. Степенькіна П. Я. Захарія Копистенський. - C. 67-81.
 8. Бондар Н. П. Маргіналії київського видання Молитвослова 1742 року як джерело до генеалогії роду Борозн. - C. 82-97.
 9. Путова Г. В. Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: "Багатьма благами обдаровуєш мене, Боже". - C. 98-105.
 10. Колесник В. Станіслав Стемповський (1870–1952): сторінки життя видатного подолянина. - C. 106-126.
 11. Семенко Л. І. Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького — першого дослідника творчості Миколи Леонтовича. - C. 127-136.
 12. Ківшар Т. І. Автобіографія Михайла Антоновича як складова його наукової біографіі. - C. 137-153.
 13. Тріпутіна Н. П. Будівничий зеленого світу — Олександр Іванович Колесников. - C. 154-163.
 14. Історія крізь призму біографістики

 15. Ятищук О. В. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко і харківський театр першої половини ХІХ століття. - C. 164-180.
 16. Пилипенко О. Є. Видатні грецькі підприємці в Україні у ХІХ–на початку ХХ ст.: біографічні нариси. - C. 181-191.
 17. Древніцький Ю. Р. Громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського. - C. 192-203.
 18. Бугаєва О. В. Київська філія музичного товариства імені М.Д. Леонтовича як об’єкт біографічного дослідження. - C. 204-216.
 19. Рижева Н. О. Визначні кораблебудівники України. - C. 217-229.
 20. Джерела біографічних досліджень

 21. Пасько І. В. Рукописна та друкована україніка в межах і за межами України: сучасні тенденції та проблема формування інформаційних ресурсів. - C. 230-237.
 22. Ціборовська-Римарович І. О. Стародруковані видання, пов’язані з представниками українського князівського роду Вишневецьких герба "Корибут", у зібраннях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавча та джерелознавча характеристика. - C. 238-251.
 23. Москалець О. В. Біобібліографічні джерела для вивчення біографій українських музикантів. - C. 252-259.
 24. З досвіду біографістики

 25. Шихненко І. М. Олександр Сергійович Грушевський — біоісторіограф. - C. 260-266.
 26. Любовець Н. І. Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції. - C. 267-282.
 27. Шліхта І. В. Постать Дмитра Донцова у працях українських учених. - C. 283-296.
 28. Тимченко В. М. Порівняльна характеристика польської та австрійської біографічної довідкової літератури. - C. 297-305.
 29. Віктор Петров (Домонтович) у документах та спогадах сучасників

 30. Корпусова В. М. Вступ. - C. 306-309.
 31. Корпусова В. М. Документи . - C. 310-339.
 32. Корпусова В. М. З останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): "Він був людиною покликання, а не визнання". - C. 340-365.
 33. Махно Є. В. Подвижник науки. Із спогадів про Віктора Платоновича Петрова. - C. 366-371.
 34. Сміленко А. Т. Із спогадів про В.П. Петрова. - C. 372-374.
 35. Максимов Є. Спогади про В.П. Петрова 50–60-х років. - C. 375-377.
 36. Брайчевський М. В.П. Петров (В. Домонтович). - C. 378-382.
 37. Рутківська Л. М. Незабутні зустрічі. - C. 383-391.
 38. Корнієнко К. С. Особлива Людина (Віктор Платонович Петров). - C. 392-396.
 39. Непріна В. І. Мої зустрічі з В.П. Петровим. - C. 397-399.
 40. Кравченко Н. М. Збагнення. - C. 400-415.
 41. Винокур І. С. Спогади про Віктора Платоновича Петрова. - C. 416-417.
 42. Калинович Л. Р. Пам’яті В.П. Петрова — записи, уривки, спогади. - C. 418-421.
 43. Шудря М. А. На два фронти. - C. 422-427.
 44. Непокупний А. П. Віктор Платонович Петров та його псевдонім В. Домонтович. - C. 428-431.
 45. Корогодський Р. М. Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору. - C. 432-435.
 46. Томашевський А. П. Вклад В.П. Петрова у становлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов’яно-руської доби. - C. 436-442.
 47. Автобіографії та спогади

   Петро Петрович Ротач

 48. Дениско Г. "Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився" (Переднє слово). - C. 443-447.
 49. Ротач П. Перебіг літ і подій (Автобіографічне). - C. 448-465.
 50. Матеріали до Українського біографічного словника

 51. Ляшко С. М. Винниченко В.К.. - C. 466-469.
 52. Бурбела В. А. Винниченко В.К.. - C. 469-473.
 53. Любовець Н. І. Артемонович А.Ф.. - C. 473-475.
 54. Корпусова В. М. Вязьмітіна М. І.. - C. 475-477.
 55. Любовець Н. І. Княгиницький Йов (Іван). - C. 477-478.
 56. Шовкопляс Т. І., Герус А. Л. Кордт В. О.. - C. 478-480.
 57. Корпусова В. М. Коцюбинська Н. А.. - C. 480-481.
 58. Бугаєва О. В. Крушельницька С.А.. - C. 481-484.
 59. Корпусова В. М. Кульженко П. А.. - C. 484-486.
 60. Ротач О. П. Міхновський Г.І.. - C. 486-487.
 61. Студенець Н. В. Новицька М.О.. - C. 487-489.
 62. Калібовець С. М. Ряппо Я.П.. - C. 489-490.
 63. Студенець Н. В. Спаська Є.Ю.. - C. 490-492.
 64. Шовкопляс Т. І. Шовкопляс Г. М.. - C. 492-493.
 65. Шовкопляс Т. І. Шовкопляс І.Г.. - C. 493-494.
 66. Книжкові огляди, бібліографія, інформація

 67. Заморіна Т. М. Книгознавство та бібліотечна справа в постатях. - C. 495-501.
 68. Бугаєва О. В. Імена, які надихають до життя... (по сторінках "Українського музичного архіву"). - C. 502-513.
 69. Попик В. І., Любовець Н. І. Перші Чишківські читання з історичної біографістики. - C. 514-520.
 70. Любовець Н. І. Круглий стіл з історичної біографістики. - C. 521-530.
 71. Любовець Н. І., Попик В. І. Другі Чишківські читання з історичної біографістики. - C. 531-536.
2008
Вип. 4

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського