Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68774:Геол.Геогр./2013/21/15<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Дніпропетровського університету
: наук. журн..- Дніпро. Серія, Геологія. Географія

 1. Титул.
 2. Зміст.
  • Геологічні дослідження

 3. Мокрицкая Т. П. Особенности изменений перигляциальной формации в зоне влияния транспортних сооружений на примере г. Днепродзержинска. - C. 3-8.
 4. Манюк В. В. Особливості будови четвертинних відкладів у типових розрізів Середнього Придніпров’я. - C. 8-14.
 5. Стефанский В. Л. К вопросу о корреляции верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья и Северного Причерноморья. - C. 14-20.
 6. Иванова Т. А. Распространение и геологическое значение спонгиофоссилий миоценовых отложениях Южной Украины. - C. 20-28.
 7. Старин Д. А. К вопросу о стратиграфической детализации конкских отложений Борисфенского залива (Южная Украина) по фауне моллюсков. - C. 28-33.
 8. Бондар О. В. Конксько-сарматський етап розвитку міоценових остракод Південної України. - C. 33-37.
 9. Босевская Л. П. Структурно-литологическая характеристика соляних диапиров Закарпатья. - C. 37-46.
 10. Перков Е. С. Геологическая и минералого-технологическая характеристика хромитовых руд из никеленосных кор выветривания Среднего Побужья. - C. 46-54.
  • Гідрогеологія та інженерна геологія

 11. Євграшкіна Г. П., Сабадаш О. Є., Авдєєнко Д. А. Еколого-гідрогеологічні проблеми Західного Донбасу і шляхи їх вирішення. - C. 54-60.
 12. Шерстюк Н. П., Носова Л. О., Бєлік В. Н. Особенности засоления (содообразования) почвогрунтов в супеаквальных ландшафтах аридных зон. - C. 60-64.
 13. Євграшкіна Г. П., Грабовець О. М., Єрченко М. А. Вибір та обґрунтування оптимальних гідрогеологічних умов для варіанту обводненого відвалу вільного заростання на території Західного Донбасу. - C. 64-68.
 14. Євграшкіна Г. П., Сабадаш О. Є. Метод розв’язання прогнозних міграційних задач у зоні повного водо насичення. - C. 68-73.
 15. Сухорученко С. К. Регрессионные уравнения деформационно-прочностных характеристик глин нижнего мела Крымского предгорья. - C. 73-77.
 16. Чабан В. В. Влияние техногенных изменений геологической среды на экологическое состояние Сакского соленого озера. - C. 77 -84.
 17. Мокрицкая Т. П., Богаченко Л. Д. Особенности формирования эрозионно-оползневых процессов на примере бассейна б. Тоннельная. - C. 84-90.
 18. Гежий А. И. Оценка загрязнения территории Западного Донбасса на примере отвала шахты Самарской. - C. 90-94.
 19. Омельчук А. Ю. Основні результати гідрогеологічних досліджень на територіях, прилеглих до ставків-накопичувачів скидних шахтних вод Західного Донбасу. - C. 94-99.
  • Геоекологічні та гідроекологічні дослідження

 20. Кураєва І. В., Акімова О. Р., Кроїк Г. А. Літолого-геохімічні особливості розподілу важких металів в донних відкладах Київського мегаполісу. - C. 99-105.
 21. Кроїк Г. А., Тонкова Н. В. Вплив відходів вугледобування на розподіл і накопичення солей у грунтах на територіях розташованих поблизу відвалів вугледобування. - C. 105-109.
 22. Кроїк Г. А., Колосок Я. М. Оцінка класу небезпеки відвальних шахтних порід Західного Донбасу. - C. 109-112.
 23. Готвянська В. О., Демура В. І. Розподіл та накопичення важких металів в грунтово-рослинному покриві в умовах техногенного впливу. - C. 112-115.
 24. Білецька В. А., Яцечко Н. Є. Гаценко О. В., Куриленко А. М. Використання природних сорбентів для детоксикації продуктів термічної переробки побутових відходів від кадміюm. - C. 115-118.
 25. Богаченко Л. Д., Осадча Л. І., Сібуль Т. В. Моніторинг земель та стану геологічного середовища по балці Діївська в м. Дніпропетровську. - C. 118-123.
 26. Удалов И. В. Формы нахождения и генезис токсичных элементов во вмещающих угли породах тектонических структур горнопромышленных районов Луганской области. - C. 123-129.
  • Геотехнічні системи

 27. Жолудєв С. В. Математичні основи теплопереносу в підземних водах. - C. 129-134.
 28. Жолудєв С. В. Досліджування руху тепла та води при роботі підземних генераторів. - C. 134-139.
  • Географія

 29. Тарихазер С. А., Мамиева С. А. Эндодинамическая обусловленность экзогенных рельефообразующих процессов в горных геосистемах Азербайджанской части Малого Кавказа (на примере северо- восточного склона). - C. 139-145.
 30. Половка С. Г. Полеонтолого-стратиграфічна школа в Україні та її сучасні напрацювання в галузі геології океанів і морів (до 155-річчя від дня народження академіка УАН П. А. Тутковського). - C. 145-155.
2013
Т. 21
вип. 15 (3/2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського