Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2015/19<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ
Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Дослідження архівних та книжкових фондів

 4. Булатова С. О. Археографічна спадщина вченого-реформата Станіслава Домініка Клечевського (1714–1776) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 3-19.
 5. Василюк О. Д. Агатангел Кримський та український правопис. - C. 20-30.
 6. Сукало А. М. Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України). - C. 31-49.
 7. Корчемна І. С. Архівні документи письменника, поета Омеляна Дмитровича Розумієнка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 50-55.
 8. Шаповал А. І., Булгаков Ю. В. Документальна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька. - C. 56-68.
 9. Герасімова Т. В. Шевченкознавчі документи в архіві Миколи Шудрі (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 69-75.
 10. Філіпович М. А. Особовий архів О. С. Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: склад та інформаційний потенціал. - C. 76-85.
 11. Горєва В. В. Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–1988): структура та склад фонду. - C. 86-99.
 12. Горбач Т. С. Науковий шлях С. З. Заремби (за матеріалами особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 100-107.
 13. Історія книжкових колекцій та зібрань

 14. Ціборовська-Римарович І. О. Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії ХVІІ–ХІХ ст.: репертуар видань та їх роль у формуванні духовності чернечих осередків. - C. 108-117.
 15. Дзира О. І. Мініатюрні книжки як вид бібліофільських видань (на прикладі колекції відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 118-126.
 16. Заболотна Н. В. Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ–ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 127-145.
 17. Курганова О. Ю. Художня структура українських видань доби бароко. - C. 146-157.
 18. Рудакова Ю. К. Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників. - C. 158-181.
 19. Гутник Л. М. Портретні зображення акторів в українському кіноплакаті 1920-х – початку 1990-х років (за матеріалами зібрання українського кіноплаката з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 182-204.
 20. Донець О. М. Український друкований плакат другої половини 1960-х – початку 1980-х років з фондів НБУВ: тематика, художні особливості. - C. 205-228.
 21. Кодикологія та кодикографія

 22. Чернухин Е. К., Гальченко Е. М. Евангелия караманлийского письма ХVІІІ в. из Северного Причерноморья в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. - C. 229-253.
 23. Зінченко С. В. Малярська оправа: спроба класифікації. - C. 254-282.
 24. Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін

 25. Бондар Н. П. Філіграні примірників "Гербарія" М. Сєнніка 1568 р. як джерело дослідження краківського паперу кінця 60-х років ХVІ ст.. - C. 283-298.
 26. Міщук С. М., Міщук Г. А. Документи О. А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині. - C. 299-317.
 27. Пастушенко О. В. Cучасна книга та книжкова комунікація в дисертаційних дослідженнях. - C. 318-331.
 28. Гарбар Л. В. Михайло Михайлович Новицький (1892–1964): матеріали до біографії. - C. 332-343.
 29. Ткаченко І. В. Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків "Село" та "Засів" як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики. - C. 344-352.
 30. Гордеев А. Ю. Вновь открытый рукописный атлас морских карт в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. - C. 353-365.
 31. Матвійчук Л. О. Бібліографічна діяльність провідних бібліотек Національної академії наук України в 1991–2013 рр.: матеріали до біобібліографії. - C. 366-384.
 32. Шорсткіна О. Ф. Михайло Драгоманов і західноукраїнська інтелектуальна еліта: до питання культурного співробітництва в історіографії (середина ХХ – початок ХХІ ст.). - C. 385-398.
 33. Жбанова К. Ю. Прижиттєві примірники творів Ганса Сакса відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 399-408.
 34. Публікація документів

 35. Шипко Л. В. Листування М. М. Бережкова та К. М. Бестужева-Рюміна у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (вересень 1882 р. – липень 1883 р.). - C. 409-427.
 36. Інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі

 37. Гальченко О. М. Тезарус ремісничої та професійної термінології в українській бібліопегістиці: питання формування фахового словника. - C. 428-448.
 38. Збереження бібліотечних та архівних фондів

 39. Муха Л. В., Затока Л. П. Особливі властивості паперу бібліотечних документів: методи дослідження та фактори довговічності. - C. 449-468.
 40. До 100-літнього ювілею Національної академії наук України

 41. Старовойт С. В. Наукова періодика АН УРСР у 1950-х роках. - C. 469-484.
 42. Січова О. В. Фондування документів науково-дослідної установи НАН України. - C. 485-493.
 43. Індиченко Г. В. Науково-інформаційний обмін в гуманітарній сфері між академічними установами України і Польщі (1955–1960). - C. 494-510.
 44. Повідомлення

 45. Горєва В. В., Філіпович М. А. До Дня слов’янської писемності і культури. Міжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції". - C. 511-517.
2015
Вип. 19

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського