Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2004/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ
Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny

Залучаючи до наукового обігу нові джерелознавчі матеріали, що знаходяться в Інституті рукопису НБУВ, автори висвітлюють зміст та склад фондів Інституту, зокрема, фамільні архіви лівобережної шляхти ХVII–ХVІІІ ст., польського шляхетського роду Болсуновських, особовий фонд історика та археолога В. Данилевського та ін. Об’єктом досліджень стали мовознавчі розвідки про характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках ХVІ ст., структуру, оформлення та текстовий аналіз півчих богослужбових книг, мову нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст., її текстові та граматичні особливості. У нагоді фахівцям стануть студії про українську книжкову графіку, про розвиток нумізматичних досліджень наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., про кооперативно-просвітницьку діяльність М. Балліна тощо. Уперше запропоновані читачеві публікації документів, зокрема, епістолярії письменника Д. Мордовця та громадського діяча, мецената Є. Чикаленка, письменника І. Сенченка і літературознавця В. Півторадні, невідомі документи про діяльність фундатора відділу україніки НБУВ П. Я. Стебницького. Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

  Дослідження архівних та книжкових фондів

 1. Яременко Л. М. Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926–1930). - C. 3–13.
 2. Міцан Т. В. Директивно-розпорядчі акти XVIII ст. як інформативне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 14–28.
 3. Ткаченко І. В. Видання українського народного тижневика "Засів" у Києві (1911–1912). - C. 29–45.
 4. Клименко І. В. Характерні особливості організації змісту та внутрішньої структури українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст.. - C. 46–52.
 5. Сохань С. В. Бібліотечна діяльність М. І. Петрова. - C. 53–59.
 6. Росовецька Т. М. Михайло Сльозка – друкар, письменник, бібліофіл та його бібліотека як джерело творчості. - C. 60–70.
 7. Солонська Н. Г. Документи з історії видання Археографічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928–1933). - C. 71–87.
 8. Діденко Л. М. Інтелігенція Білоцерківщини та українське Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архівній колекції Білоцерківського краєзнавчого музею. - C. 88–111.
 9. Січова О. В. З історії колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина XVIII ст.). - C. 112–120.
 10. Бабару (Семесько) Т. М. Архівні документи Синайського монастиря св. Катерини у Єгипті як джерело з історії церкви в Україні (за наслідками археографічної експедиції 1997 р.). - C. 121–128.
 11. Скрипка Л. В. Фонди архівних установ України як джерело з історії розвитку біологічної науки у Київському університеті та Всеукраїнській академії наук в 20–30-х роках ХХ ст.. - C. 129–135.
 12. З історії бібліотек та історичних колекцій

 13. Ясіновський Ю. П. Друкарня і бібліотека Святоуспенської Унівської Лаври. - C. 136–140.
 14. Булатова С. О. До історії бібліотеки Станіслава Яна Яблоновського, краківського каштеляна. - C. 141–160.
 15. Проблеми кодикології та кодикографії

 16. Іванова О. А. Папір кириличних рукописів XVI ст.: аналіз походження та динаміка використання. - C. 161–173.
 17. Гнатенко Л. А. Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм). - C. 174–187.
 18. Клименко Е. С. Музична знаменна рукописна книга кириличного письма XVI–XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 188–202.
 19. Інноваційні технології в бібліотечній та архівній справі

 20. Сукало А. М. Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища. - C. 203–216.
 21. Зінченко С. В. До питання уніфікації спеціальної термінології для створення електронної пошукової бази суперекслібрисів. - C. 217–231.
 22. Новальська Т. В. Спроба статистичного аналізу читацького контингенту та наукової тематики досліджень Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за матеріалами архіву ІР НБУВ). - C. 232–237.
 23. Кисельова А. А. Українські архівні ресурси в Інтернеті. - C. 238–247.
 24. Публікація документів

 25. Мицик Ю. А. З архіву митрополита Тимофія (Щербацького). - C. 248–264.
 26. Старовойтенко І. М. Лист прихильника та популяризатора газети "Рада" Л. Жебуньова до її видавця Є. Чикаленка. - C. 265–277.
 27. Повідомлення

 28. Даневич С. Г. Публікації співробітників Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998–2004). Аналітичний огляд. - C. 278–284.
 29. Бодак О. П. Про нові надходження архівних матеріалів М. Ю. Брайчевського до фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Тематичний огляд. - C. 285–288.
2004
Вип. 9
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського