Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68592/1996/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ
Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny

До збірника включені статті, в яких досліджуються фонди Інституту рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України, пов’язані з історією, наукою та культурою нашої держави. Це, зокрема, матеріали, присвячені питанням з історії релігії та мовознавства, проблемам етно-соціальних меншинств та культурно-освітніх закладів України, мемуари видатних українських громадських та культурних діячів. Ознайомлення дослідників та широкого загалу з цими матеріалами дасть змогу глибше зрозуміти світоглядні традиції наших предків та доповнити вивчення україніки новими змістовними і виваженими фактами. Основною метою збірника є популяризація рукописного спадку України, що зберігається в Інституті рукописів ЦНБ. Тому збірник містить розділ, повністю присвячений описам особових (фонди М. П. Балліна, П. Т. Долини, О. П. Новицького, О. Т. Дзбановського й ін.) та колекційних (рукописна частина бібліотеки останнього польського короля Станіслава Понятовського, колекція офортів Л.М. Жемчужникова) фондів. Приділяючи належну увагу теорії та практиці, збірник вміщує статті про документальні ресурси національної та державної спадщини України, проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії тощо. Матеріали, що мають прикладне значення, подані у розділі “Публікація документів”. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

  1. Проблеми національної бібліографії та археографічна україніка

 1. Боряк Г. В. Документальні ресурси національної і державної спадщини України: бібліографічна, кодикографічна та археографічна "україніка" (сфери дії і розмежування понять). - C. 3-21.
 2. Голобуцький П. В. Проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії. - C. 22-31.
 3. 2. Дослідження фондів

 4. Півторак Г. П. Києворуська писемність ХІ–ХІІІ ст. як джерело дослідження історії східнослов’янських мов. - C. 32-38.
 5. Гнатенко Л. А. Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст.. - C. 39-57.
 6. Горенко Л. І. Щоденники Я. Марковича та М. Ханенка як джерело вивчення музичного побуту гетьмансько-старшинського середовища першої половини XVIII ст. на Україні. - C. 58-67.
 7. Сергеева И. А., Горшихина О. Ю. Русско-еврейская периодическая печать на Украине во второй половине XIX – начале ХХ в. (по материалам собрания еврейских рукописей и печати ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины). - C. 68-83.
 8. Шаріпова Л. В. Хроніка королів Англії від Вільгельма Завойовника до Георга ІІ: визначення прагматичної спрямованості тексту. - C. 84-105.
 9. Таланчук О. Одарка Володимирівна Романова (ще одна сторінка нашої напівзабутої історії). - C. 106-110.
 10. Василенко В. Н. Восточный источниковедческий аспект автографов Циприана Камиля Норвида. - C. 111-120.
 11. 3. Описування фондів

 12. Булатова С. О. Рукописи Collectio regia в фондах Института рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины. - C. 121-137.
 13. Юхимець Г. М. Колекція офортів Лева Михайловича Жемчужникова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України. - C. 138-151.
 14. Киржаев С. Н. Фонд Н. П. Баллина в Институте рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины. - C. 152-171.
 15. Сажин А. Е. Архівні матеріали кінорежисера та театрального діяча П. Т. Долини. - C. 172-174.
 16. Терещенко К. П. Фонд Олексія Петровича Новицького. - C. 175-180.
 17. Воронкова Т. І. Олександр Тихонович Дзбановський (1870–1938). - C. 181-191.
 18. 4. Публікація документів

 19. Волкова Т. Ф. Усть-Цилемский список повести о табаке. - C. 192-212.
 20. Матяш І. Б. "Первісне громадянство” – перший науковий етнографічний часопис в Україні 20-х років ХХ ст. (за матеріалами архівного фонду). - C. 213-220.
 21. Степченко О. П. З історії бібліотечної справи в Україні: Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харківському університеті (1883–1884 рр.). - C. 221-231.
 22. 5. Збереження фондів

 23. Новикова Г. М. Микодеструкция произведений графики. - C. 232-238.
 24. Рецензії

 25. Дубровіна Л. А. Визначний здобуток української історичної науки (Мацюк О. Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.). - C. 239-244.
1996
Вип. 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського