Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68513/2013/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
: зб. наук. пр..- Львів

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ільницька Л. Бібліографічна шашкевичіана (огляд бібліографічних джерел XIX — початку XXI ст.). - C. 3-15.
 4. Рибчинська Н. Розвиток бібліографознавства в Україні. - C. 16-42.
 5. Головата Л. Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939–1945: джерелознавчий аспект. - C. 43-60.
 6. Дубова Т. Перекладна белетристика в Галичині 1920-х рр.: від переробок до фахових перекладів. - C. 61-83.
 7. Морозова І. Українська еміграційна книга у Відні періоду Першої світової війни та визвольних змагань. - C. 84-101.
 8. Шуварик М. Рідкісні еміграційні видання українських студентів у Центральній і Східній Європі (1920–1930-ті роки). - C. 102-115.
 9. Кужель Л., Жеваженко І. Реклама у західноукраїнських та українських еміграційних календарях 1920-х рр.: типи і стереотипи. - C. 116-139.
 10. Мовна М. Путівники Львовом, видані у міжвоєнний період (1919–1939): історіографічний аспект. - C. 140-157.
 11. Горда-Цибко О. Періодичні видання 1885–1889 рр. як джерело дослідження археологічно-бібліографічної виставки Ставропігійського інституту у Львові (1888–1889). - C. 158-167.
 12. Кульчицька Т. Оцінка українських видань на сторінках польських журналів "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (1932–1938), "Sprawy narodowo?ciowe" (1927–1939), "Wschód" (1930–1939). - C. 168-183.
 13. Падюка Н. Картографічна спадщина Ніколя Сансона (1600–1667) та його спадкоємців у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. - C. 184-216.
 14. Когут С. "Між ідеєю і формою": рецензії Михайла Рудницького на українські видання у пресі 20–30-х рр. XX ст.. - C. 217-234.
 15. Хміль О. Видавничі зв’язки Зенона Кузелі з установами і громадськими організаціями (1900–1939). - C. 235-247.
 16. Рижко О. Аксіологічні домінанти в публіцистиці Івана Дзюби. - C. 248-257.
 17. Ільницька Л. Видавничі проекти Михайла Гуменюка: реалізовані та задумані (на архівних матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). - C. 258-278.
 18. Дзендзелюк Л., Льода Л. Документи на пергаменті: способи дослідження, реставрації, збереження. - C. 279-297.
 19. Харчук Х. Польські військові поховання у Львові (XIX–XX ст.). - C. 298-310.
 20. Дзюбан Р. Бібліотека Перемиської греко-католицької митрополичої капітули в документальних матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. - C. 311-327.
 21. Кусий Л. Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у період перебудови (1986–1989), його реорганізація та розформування (1990–1995). - C. 328-353.
 22. Сус І. Науково-довідкова бібліотека відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історія формування і характеристика фонду. - C. 354-364.
 23. Кольбух М. Збірка кириличних рукописних книг бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові: історія формування та сучасний стан. - C. 365-393.
 24. Ковпак В. Ігнаци Дрекслер та його архів у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . - C. 394-405.
 25. Домбровська Є. Епістолярна спадщина Олександра Барвінського як джерело дослідження історії української освіти і професійних учительських товариств. - C. 406-421.
 26. Пакун М. "Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини" (1910–1923) як складова частина особистого архіву Мирона Кордуби відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. - C. 422-434.
 27. Литвин Т. З листування Юра Меженка та Івана Крип’якевича. - C. 435-455.
 28. Купчинська Л. Феліціян Лобеський і вивчення мистецьких пам’яток. - C. 456-472.
 29. Фільварків Д. Українська дерев’яна сакральна архітектура в графічних фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. - C. 473-496.
 30. Пасічник В. Головні тенденції розвитку української та зарубіжної етномузикології другої половини XX ст.. - C. 497-513.
 31. Горак Я. Збірка рукописних документів до історії композиторської спадщини Дениса Січинського. - C. 514-526.
 32. Косаняк Н. Невідомі рукописи музичних творів Михайла Вербицького (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). - C. 527-539.
 33. Романюк С. Афіші театру товариства "Руська Бесіда" у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. - C. 540-568.
 34. Стець С. Каталог виставки "П. П. Рубенс — А. ван Дейк: відоме й невідоме". - C. 569-596.
 35. Красник У. Колекція фотографій Бібліотеки і Музею Народного Дому у Львові (на матеріалах фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). - C. 597-610.
 36. Ільницька А. Світлини українських хорових колективів Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (з матеріалів фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). - C. 611-626.
2013
Вип. 5 (21)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського