Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>I=Ж68513/2012/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
: зб. наук. пр..- Львів

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ільницька Л. Концепція національної бібліографії у працях Ярослава Дашкевича. - C. 3-17.
 4. Головата Л. Об’єднана Краківсько-львівська спілка: евакуація, згортання діяльності, нова еміграція і ліквідація, 1944–1948 (у світлі нових архівних матеріалів). - C. 18-35.
 5. Пономаренко М. Видавнича діяльність Львівської бібліотеки Академії наук УРСР (1956–1959): події, тематика, персоналії. - C. 36-77.
 6. Стефанишин Т. Видання Львівської наукової бібліотеки 1960–1980-х рр. мистецтвознавчої тематики: історія, репертуар, типологія. - C. 78-93.
 7. Ільницька Л. Видання Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР за 1982–1985 рр.: тематико-типологічний аналіз. - C. 94-116.
 8. Литвин М., Морозова І. Бібліографічні покажчики про видавничу діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника в 1940–2009 рр.: порівняльний аналіз. - C. 117-133.
 9. Нестеренко А. Публікації з питань книгознавства в "Записках Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника" (1993–2011). - C. 134-161.
 10. Косаняк Н. Музичні вистави Яна Непомука Камінського в критичній оцінці "Gazety Lwowskiej" та"Pamiętnika Lwowskiego" (перша третина ХІХ ст.). - C. 162-172.
 11. Юркевич О. Видавнича діяльність Юрія Тищенка празького періоду (1923–1945). - C. 173-187.
 12. Янакієва Т., Григораш Н. Академік Петир Динеков як книголюб і книгознавець. - C. 188-196.
 13. Michułka D. Formowanie kanonow literatury dla dzieci w Polsce w perspektywie historycznej. - C. 197-215.
 14. Ільницька М. Специфіка галицьких читанок початку 1920-х років. - C. 216-228.
 15. Миськів Н. Мистецтвознавчі публікації українських художників-емігрантів на сторінках часопису "Арка" (1947–1948). - C. 229-246.
 16. Дзендзелюк Л. Глобуси як унікальні наукові і мистецькі пам’ятки. - C. 247-256.
 17. Листвак Г. "Книга художника": проблеми видавничої типології. - C. 257-262.
 18. Красник У. Транслітерація прізвищ українських авторів у багатомовних каталогах бібліотеки. - C. 263-275.
 19. Тур О. Теоретико-методологічне обґрунтування засад уніфікації та стандартизації документів і логіко-поняттєвого апарату Єдиної державної системи діловодства. - C. 276-285.
 20. Кольбух М. Феофіл Дунаєвський — переписувач і оздоблювач кириличних книг. - C. 286-307.
 21. Купчинська Л. Кодекс Бальтазара Бегема у творчості художників Східної Галичини першої половини ХІХ ст.. - C. 308-323.
 22. Костюк С. Ансамбль Львівського успенського ставропігійського братства у графіці ХІХ — початку ХХ ст. (на матеріалах відділу наукових досліджень творів образотворчого мистецтва Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. - C. 324-342.
 23. Горак Я. Рукописи Володимира Садовського в архіві Йосифа Кишакевича. - C. 343-355.
 24. Когут С. Михайло Рудницький в літературному процесі міжвоєнного періоду. - C. 356-370.
 25. Козак Л. Василь Щурат і Український таємний університет. - C. 371-380.
 26. Сідун О., Труш В. Автографи на книгах з приватної бібліотеки Іларіона Свєнціцького. - C. 381-409.
 27. Рудюк О. Листи редакції літературно-мистецького журналу "Ми" до Богдана Ігоря Антонича (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). - C. 410-430.
 28. Дядюк М. Бібліотека Дідушицьких: історія, шляхи формування фондів. - C. 431-454.
 29. Дзюбан Р. Розпорошені скарби: доля збірок Музею ім. Любомирських у складі Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР (1939–1941). - C. 455-469.
 30. Кривенко М., Файда О. Слідами бібліотеки Карла Крумбахера у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. - C. 470-502.
 31. Кусий Л. Відділ єврейської літератури (1940–1949) Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР. - C. 503-518.
 32. Литвин Т. Бібліотека Івана Крип’якевича: тематична та історико-книгознавча характеристика. - C. 519-539.
 33. Ільницька А., Ільницький Я. Фотографії українських вчених-природознавців і математиків кінця ХІХ — середини ХХ ст. як документальне джерело (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. - C. 540-557.
 34. Пасічник В. Життя і наукова діяльність Володимира Гошовського: історіографічний аспект. - C. 558-576.
 35. Мовна М. Ірина Вільде: штрихи до біобібліографічного портрета. - C. 577-586.
 36. Нестайко М. Листи Петра Обаля до Христини Саноцької: тематика й проблематика (за архівними матеріалами Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). - C. 587-597.
 37. Харчук Х. Перші заміські цвинтарі у Львові: виникнення, розвиток і занепад (друга половина ХVII — початок XX ст.). - C. 598-612.
 38. Ільницька Л. Наукова конференція "Західноукраїнська та українська еміграційна книга 1914–1939 рр.: бібліографічні розшуки та інтерпретації" (Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, 29 березня 2012 р.). - C. 613-614.
 39. Дзендзелюк Л., Льода Л. Дослідження культурної спадщини за допомогою фізико-хімічних методів: обмін досвідом на міжнародній науковій сесії. - C. 614-622.
2012
Вип. 4 (20)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського