Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68513/2009/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
: зб. наук. пр..- Львів

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Качур І. Французька книга в Галичині у другій половині XVIII ст.: історіографічний аспект. - C. 3-34.
 4. Дубова Т. Історичні матеріали журналу "Кіевская Старина”(1882–1906) на сторінках "Записок Наукового товариства ім. Шевченка”: оцінка публікацій. - C. 34-48.
 5. Осадця О. До проблеми дослідження преси в контексті української музичної культури ХІХ — першої третини ХХ ст.. - C. 49-62.
 6. Осадця Н. Оперна й музично-театральна критика на сторінках львівської преси ХІХ — початку ХХ ст.. - C. 62-82.
 7. Кульчицька Т. Друкарня та книгарня Наукового товариства ім. Шевченка в контексті книго-видавничого процесу Львова першої половини ХХ ст.. - C. 82-105.
 8. Кужель Л. Друковані і рукописні бібліографічні матеріали НТШ як джерело до бібліографії західноукраїнської книги 1914–1939 рр.. - C. 106-122.
 9. Литвин Т. Участь Івана Крип’якевича в роботі комісій Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. - C. 123-138.
 10. Кусий Л. Видавнича діяльність Григорія Гануляка у Львові (1910–1939). - C. 139-153.
 11. Юркевич О. Юрій Тищенко в контексті українського руху Харкова і Катеринослава періоду Першої світової війни. - C. 153-176.
 12. Палюх О. Українське книговидання у Львові 20-х років ХХ ст. в ретроспективі газети "Діло”: умови видавничої діяльності, мережа видавництв. - C. 177-199.
 13. Головата Л. Книжкові та аркушеві серії "Українського видавництва” у Кракові-Львові, 1939–1945: склад, призначення, динаміка випуску. - C. 199-223.
 14. Голик Р. Книги, ідеї та стереотипи галицької провінції ХХ ст.: "Літопис Бойківщини” у міжвоєнному Самборі. - C. 223-248.
 15. Передирій В. Публікації розділу "Критика та бібліографія” у журналі "Жовтень” (1951–1989) як джерело дослідження літературознавчих питань 50-х років ХХ ст.. - C. 248-262.
 16. Марціняк Н. Газета "Друг читача” як джерело інформації про книжкову справу України (1960–1993). - C. 262-276.
 17. Головата Л. Університетська книга як об’єкт структурно-функціонального аналізу. - C. 276-289.
 18. Зубко Н. Апарат навчального видання як показник його культури (на прикладі шкільних підручників з хімії). - C. 290-303.
 19. Дзендзелюк Л. Рукописний мусульманський молитовник з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: конструктивні особливості та аналіз змісту. - C. 304-314.
 20. Дзендзелюк Л., Льода Л. Книгознавчі аспекти реставрації. - C. 315-332.
 21. Maciąg T. Konserwatorska ocena stanu zachowania książki dawnej na przykładzie kolekcji bibliotecznej klasztoru lwowskich benedyktynek. - C. 332-351.
 22. Дзьобан О. Меморіальна бібліотека Володимира Лесевича в Науковому товаристві ім. Шевченка у Львові. - C. 352-366.
 23. Надрага М. Книга у культурі міжвоєнного Львова: друковані каталоги Державної центральної педагогічної бібліотеки. - C. 367-378.
 24. Пономаренко М. Початки видавничої діяльності Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1941). - C. 378-404.
 25. Дзюбан Р. Бібліотека Публічна Руського Народного Інституту "Народний Дім” та її втрати в роки Другої світової війни. - C. 404-415.
 26. Matwiów M. Współpraca Mieczysława Gębarowicza z nauką ukraińską w latach 1946–1984. - C. 415-431.
 27. Зінько О. Р. Я. Луцик — організатор фондів відділу рідкісної книги Львівської бібліотеки АН УРСР (1950–1973). - C. 432-444.
 28. Пасічник В. Фольклористичні взаємини Володимира Гошовського та Миколи Мушинки крізь призму дедикацій. - C. 444-475.
 29. Кунанець Н. Консолідація інформації — новий напрям інформаційної діяльності бібліотек. - C. 475-494.
 30. Мартинович В., Харгелія О. Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ALEPH-500 у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. - C. 495-506.
 31. Держко І. Цифрові бібліотеки Польщі, побудовані на платформі dLIBRA. - C. 507-521.
 32. Gwioździk J. Lwowskie barokowe emblematy i książki emblematyczne. - C. 522-534.
 33. Jarczykowa M. Badania nad oratorstwem barokowym na podstawie wybranych r?kopis?w Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej Ukrainy im. W. Stefanyka. - C. 534-544.
 34. Кривенко М. Бібліотека Перемиської греко-католицької капітули у світлі архівних матеріалів м. Любліна. - C. 544-570.
 35. Сварник Г. Архів товариства "Просвіта”: історія формування, сучасний стан. - C. 571-600.
 36. Падюка Н. Українська етнокартографія Галичини 30-х років ХХ ст.. - C. 600-620.
 37. Баран М. Просвітницький рух на Західній Лемківщині початку 1930-х рр. (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). - C. 621-633.
 38. Ільницька Л., Ільницька М. До стосунків Івана Франка з Іваном Копачем (на матеріалах листів І. Копача до І. Франка, 1897–1906 рр.). - C. 633-653.
 39. Стефанишин Т. Культурологічна діяльність Миколи Голубця періоду Першої світової війни та визвольних змагань 1918–1919 рр.. - C. 653-667.
2009
Вип. 1 (17)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського