Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68513/2008/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
: зб. наук. пр..- Львів

  Книгознавство. Історія видавничої справи

 1. Качур Ірина. Марґінальні записи як джерело дослідження історії читацтва Західної України XVIII-XIX ст.. - C. 3-25.
 2. Олексів Ілона. Прижиттєві видання В. С. Караджича (1787-1864) у фондах львівських бібліотек: тематика, шляхи надходження. - C. 26-42.
 3. Ільницька Луїза. "Русалка Дністрова" (1837) в системі культурних цінностей: поширення книги у світі як фактор міжнаціональних зв'язків. - C. 43-53.
 4. Палюх Ольга. Українське книговидання у Львові ХІХ ст.: роль друкарень Ставропігійського інституту та Наукового товариства ім. Шевченка. - C. 54-72.
 5. Кужель Любов. Українські календарі (1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західноукраїнську книгу. - C. 73-95.
 6. Захаркін Степан. Західноукраїнські персоналії в автобіографічному зібранні Миколи Плевака. - C. 96-106.
 7. Кострова Майя. Видавничі проекти Костя Паньківського. - C. 107-126.
 8. Юркевич Олександра. Юрій Тищенко — видавець, книгар, публіцист: період становлення (1905–1913). - C. 127-157.
 9. Стефанишин Тарас. Редакторська й видавнича діяльність Миколи Голубця в царині культурології ("Світ”, 1917–1918; "Життя і мистецтво”, 1920; "Українське мистецтво”, 1926). - C. 158-166.
 10. Кульчицька Тетяна. Лекції Мирона Кордуби в Українському таємному університеті у Львові(1921–1925) в контексті тогочасних циклографічних видань вищої школи. - C. 167-177.
 11. Яців Роман. Типологія стильових похідних Ар Деко (на матеріалі оформлення українських книжкових видань Львова 20–30-х рр. XX ст.). - C. 178-183.
 12. Домбровська Єлисавета. Богдан Заклинський і учительський видавничий процес у Галичині 20–30-х рр. ХХ ст. (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України). - C. 184-198.
 13. Головата Лариса. Краківсько-львівське книго- і пресовидання для дітей та молоді в контексті українського культурного процесу періоду Другої світової війни. - C. 199-222.
 14. Білокінь Сергій. Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань. - C. 223-236.
 15. Пономаренко Марта. Видавничий репертуар Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (1940–2008): еволюція ідеологічної парадигми. - C. 237-252.
 16. Ільницька Л. Від тематичних збірників статей — до "Записок Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника” (1972–2007). - C. 253-271.
 17. Зубко Надія. Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи). - C. 272-285.
 18. Станкевич Олена. Мережевий науково-інформаційний проект "Українське книгознавство XIX — першої половини XX ст.”: методика створення. - C. 286-306.
 19. Бібліографія

 20. Дубова Тетяна. Галицьке друкарство крізь призму "Кіевской старины" (1882-1906): український вектор. - C. 307-316.
 21. Рибчинська Наталія. Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст.. - C. 317-329.
 22. Хміль Ольга. Бібліографічна спадщина Зенона Кузелі: типологічні різновиди. - C. 330-341.
 23. Кошик Наталія. Бібліографічний покажчик "Українські Карпати" (1977-2006) як джерело інформаційного пошуку з проблем карпатознавства. - C. 342-353.
 24. Бібліотекознавство

 25. Сеник Ярослав. До історії заснування бібліотеки Станиславівської капітули (публікація архівного документа відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України). - C. 354-368.
 26. Ружицький Едвард. До історії жовкiвської бібліотеки Яна III Собєського. - C. 369-378.
 27. Дзюбан Роман. Втрати культурних цінностей з II відділу Staatsbibliothek Lemberg у 1944 р.. - C. 379-398.
 28. Кусий Леся. Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР (1945-1953). - C. 399-425.
 29. Джерелознавчі студії. Розкриття фондів

 30. Дудко Віктор. Галичина в неопублікованому листуванні Івана Аксакова з редактором "Основи" Василем Білозерським (1861). - C. 426-434.
 31. Падюка Неоніла. Початки української етнокартографії (друга половина ХІХ ст.). - C. 435-458.
 32. Кривенко Маргарита. "Літопис монастиря священномученика Йосафата Студійського уставу у Львові" як джерело до вивчення історії книгозбірні "Студіону" (1909-1940). - C. 459-478.
 33. Puchała Leszek. Kiedyś niepotrzebne szpargały, - dziś ważne źródła historyczne: O znaczeniu kolekcji "Tek Schneidra" dla badań nad dziedzictwem kulturowym Galicji. - C. 479-484.
 34. Кульчицький М. Автобіографічна повість Юліана Редька "Дурні діти" (1926) як документ часу. - C. 485-494.
 35. Баран Марія. Діяльність видавництва "Українське слово" у Берліні (за матеріалами листів Зенона Кузелі та Олександра Криги у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України). - C. 495-520.
 36. Передирій Валентина. Значення публікацій джерельних матеріалів до біографій українських письменників середини XIX - початку XX ст. на сторінках журналу "Жовтень" (1951-1989) у вивченні літературного процесу. - C. 521-533.
 37. Dzieniakowska Jolanta., Gierszewska Barbara. O potrzebie wspólnych badań nad syntezą kultury Lwowa (1867-1939, 1945), czyli w sprawie tematycznej platformy cyfrowej. - C. 534-545.
 38. Бездрабко Валентина. Семінар з архівознавства та допоміжних історичних дисциплін ЦДІА України у Львові: науковий феномен. - C. 546-579.
 39. Miscellanea

 40. Гнатюк Михайло. Рецензія на книжку: "Юліан Редько (1905-1993): Статті. Спогади. Матеріали". - C. 580-585.
 41. Білавич Данута. Архів Ярослава Грицая у фондах музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові. - C. 586-590.
 42. Котлобулатова Ірина. Львівська база даних "Урбаністичні образи" Центру міської історії. - C. 591-598.
 43. Мовна Маріанна. Рецензія на видання: Левицька М. Я. Словник мовно-літературної практики часописів Львова (20-30-ті рр. ХХ ст.). - C. 599-602.
 44. Гринько Марія., Корнійчук Марія. Подвижник української справи (Виставка до 100-річчя від дня народження Є.-Ю. Пеленського). - C. 603-611.
 45. Микитин Тетяна. Книжкові виставки і ярмарки як показник книжкової культури (на прикладі Форуму видавців у Львові). - C. 612-621.
 46. Льода Любов., Дзендзелюк Леся. Міжнародні наукові конференції як школа збереження писемних пам'яток. - C. 622-626.
 47. Іменний покажчик. - C. 627.
2008
Вип. 1 (16)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського