Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж29409:А:Хім.технол.речов./2013/761<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
.- Львів. Хімія, технологія речовин та їх застосування

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Аналітична та неорганічна хімія

 4. Копилець В. І., Євчук І. Ю., Демчина О. І., Романюк Г. В., Коваль З. М. Квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану та кінетичних параметрів реакції його гідролізу. - C. 3-5.
 5. Винявська Г. Ф., Знак З. О. Кондиціювання природної води щодо вмісту іонів флюору клиноптилолітом, активованим термічним та електромагнітним методами. - C. 6-11.
 6. Знак З. О., Гнатишин Н. М. Інтенсифікація очищення стоків ВАТ "Карпатнафтохім” розчинами натрію гіпохлориту в кавітаційних полях. - C. 12-16.
 7. Калимон Я. А., Гелеш А. Б., Яворський О. Є. Дослідження вмісту іонів феруму у гідролізній сульфатній кислоті у процесі її упарення. - C. 16-20.
 8. Калимон Я. А., Микула С. О., Микула О. Я. Дослідження властивостей сировинних сумішей для виготовлення стінних виробів. - C. 21-23.
 9. Перекупко A. В. Селективне вилучення хлоридів з твердого напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв Прикарпаття. - C. 24-27.
 10. Перекупко Т. В., Грухола Х. І., Перекупко А. В. Створення нового технологічного процесу повного перероблення розчину стебницького хвостосховища у кондиційні продукти – натрію хлорид і бішофіт. - C. 28-33.
 11. Блажівський К. І., Перекупко Т. В., Максимович І. Є. Екстрагування хлоридів із суміші хлоридних і сульфатних солей застосуванням етанолу. - C. 33-36.
 12. Дем’янчук Р. В., Старчевський В. Л. Зміни кристалічної будови каталізатора Мо2В5 при обробці ультразвуком. - C. 36-40.
 13. Шаповал П. Й., Гумінілович Р. Р., Ятчишин Й. Й., Кусьнеж В. В., Ільчук Г. А. Створення і властивості фоточутливих гетероструктур n-CdS/P-CdTe. - C. 40-44.
 14. Яворський В. Т., Блажівський К. І., Максимович І. Є. Політермічна кристалізація солей із розчину Калуського хвостосховища. - C. 44-47.
 15. Яворський В. Т., Гелеш А. Б., Яворський І. Є. Технологічний та техніко-економічний аналіз процесів очищення газів з низьким вмістом сульфуру (ІV) оксиду. - C. 47-53.
 16. Яворський В., Слюзар А. Хінгідронний метод очищення газів від сірководню. Властивості поглинальних розчинів. - C. 53-57.
 17. Фізична та колоїдна хімія

 18. Прокоп Р. Т., Пуняк М. Я., Собечко І. Б., Горак Ю. І., Кочубей В. В. Термодинамічні характеристики 1-метил-1Н-пірол-2-карбонової кислоти та її похідних. - C. 58-63.
 19. Волювач О. В. Кількісна та термодинамічна оцінка взаємодії йодиду гексадецилпіридинію і Твіну-20 в змішаних водних розчинах і адсорбційних шарах . - C. 64-70.
 20. Органічна хімія

 21. Флейчук Р. І., Гевусь О. І., Воронов С. А. Одержання N-заміщених циклічних амінопероксидів на основі циклогексанону. - C. 71-75.
 22. Кінаш Н. І., Гладун Т. М. Синтез сахаридовмісних сполук з тирановими групами на основі епоксисахаридів. - C. 75-78.
 23. Левуш С. С. , Кіт Ю. В. Кінетика термічного розпаду ацетальдегід-моноперацетату до оцтової кислоти в газовій фазі. - C. 78-82.
 24. Борзенков М. М., Надашкевич З. Я, Долинська Л. В., Гевусь О. І. Синтез нових катіоноактивних мономерів на основі ω-бромокарбонових кислот. - C. 82-86.
 25. Технологія продуктів бродіння біотехнологія та фармація

 26. Яцюк В. М., Барановський В. С., Тулайдан Г. М., Покришко О. В., Климнюк С. І., Грищук Б. Д. Синтез та протимікробна активність бісгалогено (тіоціанато) амідів на основі бензидину та його похідних. - C. 87-91.
 27. Губрій З. В., Литвин Б. Л., Хоміцька Г. М., Шиян Г. Б., Хом’як С. В. Синтез амінонафтохінонів з просторово екранованим фенолом. - C. 91-95.
 28. Лень Ю. Т., Станько О. В., Стасевич М. В., Мусянович Р. Я. Розробка методу синтезу β-амінокислоти тіофенонафтохіну. - C. 96-100.
 29. Мельник С. Р., Мельник Ю. Р. Вдосконалення процесу обробки сивушної олії. - C. 100-104.
 30. Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б., Швабюк О. В., Паньків Н. О. Гідроферментативне оброблення спельти. - C. 104-107.
 31. Швед О. М. Застосування методів біоіндикації та біотестування для контролю якості води. - C. 108-113.
 32. Швед О. М., Петріна Р. О., Червецова В. Г., Губрій З. В., Стадницька Н. Є., Новіков В. П. Біомоніторинг екологічного стану природних поверхневих водних об’єктів Львівської області. - C. 114-119.
 33. Зварич В. І., Мусянович Р. Я., Червецова В. Г., Комаровська-Порохнявець О. З., Стасевич М. В., Новіков В. П. Синтез нових похідних 2-ацилізотіоціанатів 1-нітро-9,10-антрахінону з антимікробною дією. - C. 120-127.
 34. Корецька Н. І., Баранов В. І., Пристай М. В., Карпенко О. В. Вплив метаболітів бактерій роду Rhodococcus на ростові показники проростків пшениці. - C. 128-132.
 35. Успенська К. К., Черкас З. В., Коваль З. М. Комплексна вітамінно-мінеральна кормова добавка в таблетках. - C. 132-136.
 36. Василюк С. В., Хоміцька Г. М., Монька Н. Я., Шиян Г. Б., Лубенець В. І., Новіков В. П. Синтез карбоксиалкілових естерів ароматичних тіосульфокислот та прогнозування їх біологічної активності на основі віртуального скринінгу і drug-like характеристик. - C. 137-142.
 37. Стадницька Н. Є., Павлюк І. В., Платонов М. О., Оверко Н. Г., Губицька І. І., Новіков В. П. Вивчення фітохімічного складу скорзонери пурпурової та антимікробних властивостей її настоянки. - C. 143-150.
 38. Голуб Н., Воєвода Д. Вплив сполук сульфуру на процес культивування мікроводорості Chlorella vulgaris. - C. 151-158.
 39. Галярник Д. М., Сабадах О. П., Лучкевич Є. Р., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Губицька І. І. Вплив аніонів та середовища на реакцію азосполучення 9,10-антрахінон-діазоній катіону. - C. 158-162.
 40. Корінчук Д. М. Шляхи підвищення енергоємності біопалива на основі торфу і біомаси. - C. 162-168.
 41. Петріна Р. О., Конечна Р. Т., Побігушка О. Р., Матвійків С. О. Введення в культуру in vitro відкасника безстеблевого. - C. 169-172.
 42. Технологія продуктів органічного синтезу

 43. Гнатів З. Я., Никулишин І. Є., Рипка Г. М., Ворончак Т. О. Закономірності одержання темних нафтополімерних смол. - C. 173-176.
 44. Кічура Д. Б. Застосування ангідридвмісних вуглеводневих олігомерів у композиційних матеріалах. - C. 176-180.
 45. Костів І. С., Маршалок Г. О., Ятчишин Й. Й., Полюжин І. П. Дослідження кінетичних закономірностей димеризації 2,3 диметилбута 1,3-дієну. - C. 181-188.
 46. Кожушко М. І., Лудин А. М. Вплив спиртових відходів на якість дизельних палив. - C. 189-193.
 47. Мельник С. Р., Ворончак Т. О., Жолобайло М. В. Одержання бутиладипінату у присутності активованих алюмосилікатів. - C. 194-198.
 48. Небесний Р. В., Івасів В. В., Дмитрук Ю. В., Шибанов С. В., Майкова С. В. Дослідження процесу одержання акрилової кислоти за допомогою альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом в газовій фазі. - C. 199-201.
 49. Оробчук О. М., Субтельний Р. О., Фуч У. В., Дзіняк Б. О. Cуспензійна коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9, ініційована пероксидом бензоїлу . - C. 202-205.
 50. Почапська І. Я., Хлібишин Ю. Я. Вплив природи каталізатора на реакцію естерифікації 3-метилкротонової кислоти. - C. 205-208.
 51. Субтельний Р. О., Фуч У. В., Ревенко Л. В., Дзіняк Б. О. Коолігомеризація в емульсії вуглеводнів фракції С9 з використанням персульфату калію. - C. 209-212.
 52. Супрун О. О., Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. Багатоатомні спирти у процесі окиснення циклогексану. - C. 212-215.
 53. Червінський Т. І., Чайківський Т. В. Математичне моделювання процесу модифікації окиснених нафтових бітумів нафтополімерною смолою з флуорвмісними функціональними групами. - C. 216-219.
 54. Дзіняк М. Б., Мельник С. Р., Дзіняк Б. О., Семенів Т. І. Оксалати металів як каталізатори процесу естерифікації. - C. 219-223.
 55. Хімічна інженерія та промислова екологія

 56. Дулеба В. П., Гобан І. В., Костюк Н. М. Дослідження процесу розділення глинистих суспензій з використанням флокулянтів. - C. 224-227.
 57. Предзимірська Л. М., Шевчук Л. І., Кондратович О. З. Дезінфікуючий вплив ультразвуку на процес очищення стоків пивоварного виробництва. - C. 227-232.
 58. Гузьова І. О., Караман В. П., Грибович А. С. Кінетика фільтраційного сушіння амофосу. - C. 233-240.
 59. Мороз М. О. Вплив ефекту гідродинамічної кавітації на абсорбцію NOx. - C. 240-246.
 60. Лазорко О. І., Топільницький П. І., Романчук В. В. Вивчення інгібування корозії вуглецевої сталі методом імпедансної спектроскопії. - C. 246-251.
 61. Савчук Л. В. Дослідження процесів біологічного очищення комунальних стоків від сполук фосфору. - C. 252-255.
 62. Олійник Л. П., Максимів Н. Л., Коваль І. З. Вивчення процесу наповнення і гідрофобізації волокнистих матеріалів стабілізованими дисперсіями частинок оксидів металів. - C. 255-260.
 63. Черватюк В. А., Кушнір І. М., Волліс О. Є. Система антикорозійного покриття на основі бітумно-полімерної композиції. - C. 261-264.
 64. Нікітенко М. І., Снєжкін Ю. Ф., Сорокова Н. М. Математичне моделювання динаміки зневоднення у конвективних сушильних установках безперервної дії. - C. 265-269.
 65. Снєжкін Ю. Ф., Михайлик В. А., Корінчевська Т. В. Термічна стійкість композиційних теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук. - C. 270-273.
 66. Люта О. В., Бучок І. В., Гумницький Я. М. Дослідження процесу адсорбції Сa(NO3)2 ґрунтовим середовищем. - C. 274-276.
 67. Сабадаш В. В., Гумницький Я. М., Басумак М. І., Глимбоцька Н. В. Адсорбційні процеси у природних дисперсних системах. - C. 277-280.
 68. Мальований М. С., Вронська Н. Ю., Коваль І. З., Сакалова Г. М. Порівняльні дослідження перспективних методів очищення природних вод. - C. 280-284.
 69. Малик Ю. О., Демків О. М. Моніторинг стану Домбровського кар’єру. - C. 285-288.
 70. Дячок В. В., Левко О. Б. Масообмін в біологічних процесах. - C. 289-293.
 71. Голець Н. Ю., Мальований М. С., Малик Ю. О. Грибовицький полігон твердих відходів як основне джерело забруднення довкілля. - C. 294-296.
 72. Мараховська А. О. До проблеми очищення стічних вод виробництв харчової олії. - C. 297-299.
 73. Лучка О. М., Одноріг З. С., Сухопляс В. В. Перспективні шляхи утилізації кеку. - C. 300-302.
 74. Гумницький Я. М., Сидорчук О. В. Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним клиноптилолітом. - C. 303-305.
 75. Мартиняк М. А., Мартиняк О-Р. В. Розрахунок екологічних показників під час режимно-налагоджувальних робіт на модулях нагрівання МН-120 та МН-120Еко. - C. 306-309.
 76. Гринь Г. І., Пономарьов В. О., Созонтов В. Г., Казаков В. В. Утилізація систем на основі концентрованої нітратної кислоти, які містять сполуки йоду. - C. 310-312.
 77. Хімічна технологія силікатів

 78. Сабан І. І., Гринишин О. Б. Вибір оливної основи мастильних рідин для формування скловиробів. - C. 313-317.
 79. Пона М., Боровець З., Кобрин О., Ворона У. Електронно-мікроскопічні дослідження фазоутворень при випалі штучного тобермориту. - C. 317-321.
 80. Луцюк І., Левицький В. Вплив високодисперсного порошку магнію гідросилікату на деформаційні властивості поліпропілену. - C. 322-325.
 81. Панчук Б. Р. Фізико-механічні властивості модифікованих в’яжучих композицій на основі романцементу та гідравлічного вапна. - C. 325-329.
 82. Солоха І., Чверенчук А., Вахула Я. Аспекти кристалізації цеоліту А в формованих каолінових гранулах. - C. 330-335.
 83. Жеплинський Т. Б., Серкіз О. К. Мікротвердість поверхневих шарів гартованого скла. - C. 335-339.
 84. Солоха І., Пона М., Боровець З., Кучарська Л. Вплив електролітів на реологічні властивості шлікерів із глин різного мінералогічного складу. - C. 339-344.
 85. Хімія та технологія високо-молекулярних сполук і композиційних матеріалів

 86. Чобіт М. Р., Рагуліна М. Є., Орлов О. Л. Дослідження процесів біодеградації целюлозовмісних композитів у едафотопах рекреаційно-паркової зони м. Львова. - C. 345-349.
 87. Дончак В., Гаргай Х., Стецишин Ю., Воронов С. Олігоестери з функціональними діалкілпероксидними групами. - C. 349-355.
 88. Дронь І. А., Варваренко С. М., Тарнавчик І. Т., Фігурка Н. В., Коваль Ю. Б., Воронов С. А. Вплив будови макромолекули на поверхнево-активні властивості амінофункційних поліестерів -псевдополіамінокислот. - C. 355-359.
 89. Гладій А. І., Цюпко Ф. І., Ятчишин Й. Й., Ларук М. М. Синтез (мет)акрилових мономерів для водорозчинних полікарбоксилатів. - C. 360-363.
 90. Гнатчук Н. М., Суберляк О. В., Гриценко О. М., Фіняк В. В. Гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону як матриці для хімічного відновлення металів. - C. 363-368.
 91. Гіщак Х. Я., Гриценко О. М., Глушик А. С. Сорбційні та електропровідні властивості композиційних металогідрогелів полівінілпіролідону залежно від умов набрякання. - C. 369-373.
 92. М’ягкота О. С., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. Поліелектролітні комплекси альгінату Na і полі(диметиламіноетил)метакрилату. - C. 373-377.
 93. Сердюк В. О., Борова С. Г., Коваленко Т. П., Шевчук О. М., Токарев В. С. Мікрокапсулювання ефірної олії екстракційно-коацерваційним методом. - C. 377-382.
 94. Шаповал Й. М., Кочубей В. В., Суберляк О. В. Термічна стійкість та технологічні властивості полімервмісних мастильно-охолоджувальних рідин. - C. 382-386.
 95. Шевчук О. М., Нікітішин Є. Ю., Долинська Л. В., Монцібович Р. О., Токарев В. С. Синтез наночастинок CdSe у присутності поверхнево-активних олігопероксидів. - C. 387-391.
 96. Варваренко С. М., Носова Н. Г., Тарас Р. С., Вострес В. Б., Самарик В. Я., Воронов С. А. Поліестери N-стеарил глутамінової кислоти та діолів для створення самостабілізованих дисперсних систем. - C. 392-397.
 97. Чабан Н. Й., Масюк А. С., Левицький В. Є. Термоліз і відновлення солей металів у присутності функційноактивних полімерів. - C. 397-402.
 98. Семенюк Н. Б., Дудок Г. Д., Меренько Б. І., Чопик Н. В., Скорохода В. Й. Ефект параметра розчинності у суспензійній полімеризації композицій метакрилових естерів з полівінілпіролідоном. - C. 403-407.
 99. Шекета М. Л., Невидомська Н. Ю. Фоточутливість композицій 2-гідроксіетилметакрилат-полівінілпіролідон - сіль заліза (ІІІ) та її вплив на структуру і властивості продуктів полімеризації. - C. 408-411.
 100. Шаповал Й. М., Баран Н. М., Красінський В. В., Козак М. Б. Ефективні технологічні рідини для змащування металевих форм при формуванні залізобетонних виробів. - C. 411-416.
 101. Гуменецький Т. В., Зінь Я. І., Білий Л. М., Самойлюк Д. С. Вплив модифікованого алюмосилікату на захисні властивості алкідних покриттів. - C. 416-421.
 102. Ларук Ю. В., Левицький В. Є. Вплив природи термопласту-модифікатора на мігрування пластифікатора з полівінілхлоридних пластикатів. - C. 421-426.
 103. Дудок Г. Д., Семенюк Н. Б., Дзяман І. З. Синтез та властивості гідрогелів, отриманих у присутності дрібнодисперсних (бі)металевих частинок. - C. 426-430.
 104. Мельник Ю. Я., Клим Ю. В., Дерев’янко О. В., Скорохода В. Й. Вплив низькомолекулярних доданків на властивості клеїв на основі полівінілового спирту. - C. 430-433.
 105. Мельник Ю. Я., Яцульчак Г. В., Гіль Н. В., Суберляк О. В. Тонкоплівкові полімерні композити мембранного типу з підвищеними фізико-механічними властивостями. - C. 433-436.
 106. Земке В. М., Довга І. В. Дослідження властивостей сумішей надвисокомолекулярного поліетилену з полімерами відмінної будови . - C. 437-441.
 107. Огар М. О., Стецишин Ю. Б., Коструба А. М., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. Формування термочутливих покриттів на основі полі(N-метакрилоїл-L-фенілаланіну) на поверхні пероксидованого скла. - C. 442-447.
 108. Технологія переробки нафти та газу

 109. Гуменецький В. В., Шищак О. В., Жизневський В. М. Використання олефінів фракції С4 термокаталітичних процесів нафтопереробки для одержання метакролеїну і бутадієну. - C. 448-451.
 110. Фридер І. В., Топільницький П. І., Гринишин О. Б. Використання кислих гудронів у виробництві нафтових бітумів. - C. 452-457.
 111. Шулиндін В. В., Топільницький П. І., Шевчук В. У. Розширення сировинної бази для одержання нижчих олефінів в Україні. - C. 457-461.
 112. Хлібишин Ю. Я., Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері, Гринишин О. Б., Почапська І. Я. Дослідження дистилятної частини високосіркової нафти Орховицького нафтового родовища. - C. 462-465.
 113. Гринчук Ю. М., Никипанчук М. В., Гринчук В. М. Вплив умов та способу модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії на їх фізико-хімічні властивості. - C. 465-469.
2013
№ 761
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського