Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25931/2016/2(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Емінак
: наук. журн..- Миколаїв

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Смишляк А. Київський митрополичий хор (ХІХ – поч. ХХ ст.): соціокультурний портрет спільноти. - C. 5-12.
 4. Залужна А., Цецик Я. Розвиток освіти та її роль у культурному житті Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.. - C. 13-17.
 5. Нагірняк А. М. Лозинський у державотворчому процесі Західної України першої чверті ХХ ст.. - C. 18-21.
 6. Магась-Демидас Ю. Трансформація ставлення селянства Наддніпрянської України до влади (1905 – лютий 1917 рр.). - C. 22-27.
 7. Магась В. Діяльність націоналістичної молоді у культурницьких і суспільно-політичних організаціях Харкова у 1914-1917 рр.. - C. 28-33.
 8. Мищак І. Театр як чинник відродження української культури під час Української революції 1917-1921 років. - C. 34-39.
 9. Пасічник І. Кубань у державотворчих поглядах Павла Скоропадського. - C. 40-48.
 10. Магурчак А. Андрій Жук і західноукраїнська еміграція: до історії питання про невідбутий з’їзд. - C. 49-54.
 11. Тєвікова О. Нищення культових архітектурних пам’яток Полтавщини у період функціонування радянської влади (20-60-і рр. ХХ ст.). - C. 55-59.
 12. Михайлов В. Політичне протистояння Народного Руху України та Комуністичної партії на Херсонщині наприкінці 1980-х – 1991 рр.. - C. 60-66.
 13. Шаповал Л. Лемки на Зіньківщині (Полтавщина): до питання регіональної ідентичності етнографічної групи. - C. 67-92.
 14. Петрик Н. Національний музей імені короля Яна ІІІ у Львові та збірка Болеслава Ожеховича: історія формування колекцій військово-історичних пам’яток (1908-1940 рр.). - C. 93-98.
 15. Німенко Н. Внесок Сумського краєзнавчого музею у справу охорони пам’яток старовини і мистецтва на Сумщині у 20-х роках ХХ ст.. - C. 99-104.
 16. Помаз Ю. Адміністративно-правові засади реалізації державної політики щодо культових споруд в Українській РСР: теорія і практика (середина 1940-х – друга половина 1950-х рр.). - C. 105-110.
 17. Клецька Т. Діяльність Павла Емілійовича Ромера у Київському фізико-математичному товаристві. - C. 111-115.
 18. Сандурська О. Історія маячної справи в Україні: короткий огляд. - C. 116-121.
 19. Габелко О. Рецензия на монографию Николаева Николая Ильича "Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. – І в. н.э.". - C. 122-125.
 20. Андрєєв В. Рецензія на книгу: Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник / упорядник: Ігор Лиман. – Київ, 2013. – Том 1. – 2013. – 382 с.. - C. 126-128.
2016
№ 2(2) (14)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського