Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2018/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Колосов А. М., Снітко Є. О., Восьмачкина Н. В. Реінтеграція Донбасу: суспільно-економічні аспекти. - C. 4-10.
 4. Макогон Ю. В. Годы политического противостояния – некоторые итоги экономического и социального развития Донецкой области. - C. 11-16.
 5. Беззубко Б. І., Беззубко Ю. І. Проблеми сучасного етапу стратегічного планування розвитку територіальних громад у Донецькій області. - C. 17-20.
 6. Стежко Н. В. Динаміка та проблеми розвитку аграрного сектору Донецької області в сучасних умовах. - C. 21-28.
 7. Смирнова І. І., Ровенська В. В. Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті реформи децентралізації. - C. 29-34.
 8. Попова Г. Ю. Подолання інституційних протиріч в умовах відновлення економіки Донецького регіону. - C. 35-41.
 9. Майдуков Г. Л. Энергетика и демография на рубеже XXI века: Камо грядеши, человечество?. - C. 42-49.
 10. Алиева Р. О. Модернизация налоговой службы Азербайджанской Республики. - C. 50-54.
 11. Бабаева В. М. Государственная политика в обеспечении экономической устойчивости и продовольственной безопасности в сельском хозяйстве Азербайджана. - C. 55-59.
 12. Куриляк М. Ю. Еволюція концепції "Європи регіонів" у рамках регіональної політики ЄС. - C. 60-67.
 13. Стефанюк О. Д. Теоретические основы экономической оценки административно-территориального устройства региона. - C. 68-71.
 14. Латишева О. В., Касьянюк С. В., Касьянюк О. С. Аналіз результативності впровадження природоохоронних заходів регіонального розвитку України. - C. 72-78.
 15. Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О. Адаптивне прогнозування як інструмент дослідження тенденцій розвиту фондового ринку України. - C. 79-83.
 16. Рабыко И. Н. Методика оценки управления стратегическим риском банка. - C. 84-88.
 17. Годжаева Э. М., Алиева Т. Т. Главные тенденции бюджетно-налоговой политики Азербайджанской Республики. - C. 89-94.
 18. Ареф'єва О. В., Пілецька С. Т., Мягких І. М. Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України. - C. 95-101.
 19. Грибкова С. М., Білоус Д. С. Удосконалення методики оцінювання надійності клієнтів при наданні їм товарного кредиту. - C. 102-107.
 20. Проценко Я. В. Ризикоорієнтованість у розвитку фінансового планування на підприємстві. - C. 108-113.
 21. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності галузі. - C. 114-123.
 22. Ковчуга Л. І. Про взаємообумовленість конкуренції, інновацій та конкурентоспроможності підприємств. - C. 124-133.
 23. Жуков С. А. Інтеграція системи операційних бюджетів і збалансованої системи показників у стратегію промислового підприємства. - C. 134-139.
 24. Пушак Я. Я., Дума О. І. Роль трансферу технологій у забезпеченні економічної безпеки України. - C. 140-145.
 25. Колтунович А. С. Институциональные и производственно-технические предпосылки инновационно-технологической модернизации отдельных сегментов водохозяйственного комплекса. - C. 146-150.
 26. Шевченко Н. Ю., Мала Ю. В. Управління інноваційною діяльністю підприємства: концепція та методи прийняття рішень. - C. 151-154.
 27. Подлужна Н. О. Оцінка спроможності підприємств з позицій сприяння розвитку економіки знань в Україні та її регіонах. - C. 155-163 .
 28. Ляшенко А. Ю. Використання даних про патенти для оцінки інтенсивності та ефективності міжнародного трансферу технологій. - C. 164-174.
 29. Крапівіна Г. О. Волонтерство та волонтуризм: нестандартні форми зайнятості в туризмі. - C. 175-182.
 30. Придатько Е. М. Внутрішні умови забезпечення ефективності процесу формування персоналу промислового підприємства. - C. 183-190.
 31. Бриль І. В. Інтелектуальний капітал як фактор доданої вартості щодо забезпечення підвищення інвестиційної активності в державі. - C. 191-200.
 32. Коритько Т. Ю. Мотиви та методи мотивації інвестиційної активності підприємств. - C. 201-205.
 33. Гітіс Т. П., Гітіс В. Б., Діденко Д. П. Дослідження рівня задоволеності працею персоналу промислових підприємств України. - C. 206-211.
 34. Лях О. В., Ляшенко В. І., Кузьменко Н. В. Концепція інституційної підтримки інклюзивного підприємництва на регіональному рівні. - C. 212-232.
 35. Павлов К. В., Котлячков О. В. Проблемы и основные направления деятельности потребительской кооперации: региональный аспект. - C. 233-239.
 36. Обговорення проекту "Змін до наказу Міністерства освіти та науки України від 17.10.2012 № 1112" на Методологічному семінарі Інституту економіки промисловості НАН України. - C. 240-245.
 37. Дроздов И. А. Инновационная система формирования стратегических целей. - C. 246-248.
 38. Маликов Р. И. Рецензия на монографию доктора экономических наук, профессора Павлова Константина Викторовича "Приграничные регионы: теория и практика". - C. 249-250.
 39. Белопольському Миколі Григоровичу – 80!. - C. 251.
 40. Пам’яті Мамутова Валентина Карловича. - C. 252-253.
2018
№ 2 (52)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського