Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2018/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Попова Г. Ю., Токарева Л. М. Концепція транспарентності як складова маркетингу будівельних підприємств Донбасу. - C. 4-9.
 4. Смирнова І. І., Михайлюта Є. І. Сталий розвиток в Україні: теоретичні аспекти. - C. 10-14.
 5. Іванов С. В. Транспортно-логістичні кластери в контексті розвитку транспортної системи України та окремо взятого економічного району. - C. 15-22.
 6. Ляшенко В. І., Толмачова Г. Ф. Оцінка процесів дерегуляції підприємницької діяльності в Україні. - C. 23-30.
 7. Микитенко В. В., Микитенко Д. О. Формування територіальних природно-господарських округів та переформатування соціально-економічного простору України. - C. 31-39.
 8. Беззубко Л. В., Беззубко Б. І. Розвиток стратегій старопромислових регіонів. - C. 40-44.
 9. Добикіна О. К., Єршова Є. В. Дослідження зарубіжного досвіду формування концепції сталого розвитку, її реалізації та можливості адаптації до вітчизняних умов. - C. 45-48.
 10. Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О. Дослідження динаміки обсягу біржових контрактів з облігаціями внутрішньої державної позики як основного фінансового інструменту фондового ринку України. - C. 49-52.
 11. Дьячкова Ю. М., Швецова І. В. Удосконалення методів стабілізації банківської системи України в умовах ризикової економіки. - C. 53-58.
 12. Латишева О. В. Екологічні інвестиції: сучасний стан та перспективи їх впровадження в Україні для забезпечення сталого розвитку держави. - C. 59-65.
 13. Ляшенко А. Ю. Упрощение процедур международной торговли как инструмент повышения конкурентоспособности отечественной продукции в условиях глобализации. - C. 66-73.
 14. Трушкіна Н. В. Комплексний підхід до організації процесів обслуговування споживачів вугільного підприємства. - C. 74-82.
 15. Івченкова О. Ю., Лях А. О. Аналіз концепцій управління портфелем замовлень ІТ-підприємства. - C. 83-86.
 16. Нечволода Л. В., Пилипенко К. В. Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту. - C. 87-91.
 17. Соколова Г. Б. Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. - C. 92-96.
 18. Новікова О. Ф., Логачова Л. М. Формування умов гідної праці при подоланні виробничих небезпек у промисловості України. - C. 97-108.
 19. Антонюк В.П., Щетініна Л. В. Інституційне забезпечення державної політики у сфері зайнятості: напрями удосконалення. - C. 109-117.
 20. Ровенська В. В., Кліндух Г. М., Ракитянська Н. А. Емоційна компетенція керівників як один з інструментів управління трудовим потенціалом підприємства. - C. 118-123.
 21. Богатырёва В. В., Бословяк С.В. Человеческий капитал как фактор повышения инвестиционной активности и экономического роста. - C. 124-136.
 22. Булко О. С. Инновации в сфере услуг Республика Беларусь. - C. 137-142.
 23. Павлов К. В. Норма и патология в социально-экономической сфере. - C. 143-149.
 24. Гречишкина Е. А. Механизм управления устойчивым развитием регионального туризма. - C. 150-159.
 25. Усманов И. А., Буриев Х. Т. Пути совершенствования стимулирования повышения качества работ в сельском строительстве. - C. 160-163.
 26. Солодовников С. Ю. Цивилизация, культура, экономическая система общества и институциональные матрицы: категориальная и реально-онтологическая иерархии. - C. 164-179.
 27. Колосов А. М., Цибулько О. С. Оцінка стану гостроти збройного протистояння в Донбасі з міркувань достатності умов для прийняття політичних рішень. - C. 180.
 28. Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. - C. 187-197.
 29. Поздравляем с 60-летним юбилеем члена международного научного совета нашего журнала Константина Викторовича Павлова!. - C. 198-199.
 30. 80–річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Савельєва Євгена Васильовича. - C. 200-203.
2018
№ 1 (51)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського