Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2016/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Чеботарьова Н. М., Бахмут Ю. О. Сучасна шлюбна структура населення Луганської області. - C. 4-7.
 4. Бойченко М. В. Економічний механізм управління професійними ризиками на гірничодобувних підприємствах. - C. 8-11.
 5. Шевченко Н. Ю., Астахова А. Н. Управление запасами угледобывающего предприятия на основе экономико-математического моделирования. - C. 12-15.
 6. Майдуков Г. Л. Энергетический ресурс стратегического реформирования угольного производства. - C. 16-20.
 7. Залознова Ю. С., Бутенко Н. В., Петрова І. П. Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. - C. 21-28.
 8. Панькова О. В. Ресурси особистісного та суспільного розвитку українського суспільства в світлі громадської думки (регіональна специфіка). - C. 29-40.
 9. Шевченко А. І. Діагностика рівня економічної безпеки країни у галузі залізничного транспорту (в розрізі економічної функціональної складової). - C. 41-49.
 10. Іванов С. В., Ляшенко В. І., Іваннікова М. М. Децентралізація сільських громад: європейський досвід та перспективи для України. - C. 50-55.
 11. Осадчая Н. В., Галясовская О. В. Децентрализация в Украине: тенденции и проблемные аспекты. - C. 56-64.
 12. Шабалина Л. В., Тарасова А. И. Анализ факторов влияющих на развитие экономики Российской Федерации. - C. 65-69.
 13. Вишневський О. С. Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації управління. - C. 70-76.
 14. Котов Є. В. Стратегічні пріоритети неоіндустріальної модернізації економіки аграрно-промислового регіону. - C. 77-86.
 15. Столяров В. Ф., Островецький В. І. Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств. - C. 87-94.
 16. Заруцька О. П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості. - C. 95-99.
 17. Попова А. Ю. Совершенствование операционной деятельности коммерческого банка в условиях кризиса. - C. 100-104.
 18. Чекіна В. Д. Оцінка нормативно-правової бази фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів України. - C. 105-114.
 19. Артеменко Д. М. Удосконалення методів дохідного, витратного та порівняльного підходів при фінансовій оцінці активів комерційного банку в кризових умовах. - C. 115-128.
 20. Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. Тенденції розвитку венчурного інвестування в Україні. - C. 129-135.
 21. Чайка І. П. Підвищення ефективності діяльності підприємства на засадах холістичного маркетингу. - C. 136-143.
 22. Олійник Н. М. Ринкові перспективи розвитку агропромислового комплексу Південного регіону України. - C. 144-148.
 23. Головач О. А. Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції. - C. 149-152.
 24. Новікова О. Ф. Управління розвитком підприємств в контексті соціальної відповідальності. - C. 153-157.
 25. Серов А. О. Проблемы приватизации жилого дома в свете новых реформ в Украине. - C. 158-161.
 26. Холод С. Б. Синергетичний підхід щодо методології інноваційного розвитку на мезорівні: соціальний потенціал. - C. 162-169.
 27. Останкова Л. А., Масалаб Р. М. Проблеми формування людського капіталу сучасної України. - C. 170-173.
 28. Павлов К. В., Комышев А. Л. Об уровнях управления молочным комплексом Приволжского федерального округа. - C. 174-175.
 29. Расулев А. Ф. Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития. - C. 176-185.
 30. Селин В. С. Инновационная экология как перспективное научное направление. - C. 186-192.
 31. Сталкер Ів. Ан. Ті. Екологічні проблеми на тлі військових дій. - C. 193-215.
2016
№ 2 (44)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського