Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю. Шляхи відновлення економіки України та Донбасу. - C. 4-11.
 4. Хоменко Я. В., Солдатова А. C. Оценка проблемы терриконов Донбасса. - C. 12-19.
 5. Драчук Ю. З., Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. Визначення чинників державного регулювання інноваційної діяльності вугільних підприємств. - C. 20-31.
 6. Столяров В. Ф., Кушлак О. І., Овчаренко Т. В., Столярова В. В. Фінансування людського розвитку в Луганській області: тенденції та перспективи. - C. 32-43.
 7. Антонюк В. П. Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення. - C. 44-52.
 8. Ткаченко В. А., Клочко В. М., Кухтін К. В. Філософія економічних циклів. - C. 53-64.
 9. Вишневский А. С. Стратегические аспекты сохранения человеческого капитала в условиях системного кризиса. - C. 65-74.
 10. Павлов К. В. Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России. - C. 75-83.
 11. Ибрагимов Ш. М. Ценовой фактор роста конкурентоспособности потребительских товаров и его роль в экономическом развитии Азербайджана. - C. 84-87.
 12. Чайка І. П. Досвід розвитку європейських ринків освітніх послуг. - C. 88-97.
 13. Скляр Г. П., Карпенко Ю. В. Державно-приватне партнерство в сфері гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки регіонів. - C. 98-104.
 14. Амоша Е. А. Особенности формирования социально направленной политики в странах Европы. - C. 105-108.
 15. Вакульчик О. М., Книшек О. О. Управлінська діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі інтегральної оцінки. - C. 109-114.
 16. Амоша О. І., Ніколаєнко А. І. Національна інноваційна система України в контексті міжнародних порівнянь. - C. 115-121.
 17. Землянкін А. І., Лях І. І. Удосконалення системи економічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств індустріального міста. - C. 122-127.
 18. Шульга Г. В. Досвід формування ефективної інноваційної інфраструктури в зарубіжних країнах. - C. 128-137.
 19. Осадча Н. В., Котко О. К. Інноваційна політика в умовах модернізації промисловості України. - C. 138-142.
 20. Штапаук Г. П. Механізм реалізації соціальної політики підприємств. - C. 143-146.
 21. Булеев Е. И., Ревва А. Н. Институциональные аспекты мотивации труда в Украине. - C. 147-154.
 22. Попов С., Барре К. Регулирование развития пищевой отрасли Казахстана. - C. 155-159.
 23. Митрофанова И. В., Митрофанова И. А., Жуков А. Н., Старокожева Г. И. Российский феномен территориального мегапроектирования: исторический и современный опыт. - C. 159-170.
 24. Верезубова Т. А. Приоритеты развития страховых организаций Республики Беларусь в контексте гармонизации национальных интересов. - C. 171-179.
 25. Сталкер Ів. Ан. Ти. Почути Донбас. - C. 180-216.
 26. Макогон Ю. В. Рецензія на колективну монографію "Новий світовий економічний порядок і виклики для України". - C. 217.
 27. З нагоди 85-річчя з дня народження і 60-річчя науково-педагогічної діяльності академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Ковальова Валерія Миколайовича. - C. 218.
 28. З нагоди 75-річчя з дня народження академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Булєєва Івана Петровича. - C. 219-220.
 29. З нагоди 70 річчя з дня народження і 50 річчя наукової діяльності академіка НАН України Гейця Валерія Михайловича. - C. 221-222.
 30. 70 лет доктору экономических наук, профессору, академику АЭН Украины Дубницкому Владимиру Ивановичу. - C. 223.
2015
№ 1 (39)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського