Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2014/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Наукові статті

   Соціально-економічні проблеми Донбасу

 4. Котов Е. В., Ляшенко В. И. Модернизация и перспективы опережающего развития Донбасса в свете теории длинных волн Кондратьева. - C. 4-19.
 5. Дубініна М. В. Оптимізація ресурсного потенціалу промисловості міста з урахуванням його конкурентних переваг. - C. 20-24.
 6. Солдак М. О. Пріоритетні напрями стратегічного планування розвитку промисловості міста. - C. 25-29.
 7. Благодарний І. О., Юріна Н. О., Скобцова Г. В. Мале підприємництво Донецької області у 2011-2012 роках. - C. 30-32.
  • Міжнародна і регіональна економіка

 8. Павлов К. В., Растворцева С. Н., Череповская Н. А. Теоретико-методические основы идентификации потенциальных кластеров в региональной экономке. - C. 33-42.
 9. Кулиняк І. Я., Глянцева О. І. Стан розвитку зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості України. - C. 43-50.
 10. Мохначев С. А., Шамаева Н. П. Формирование кластеров в старопромышленном регионе России. - C. 51-56.
 11. Байрамзаде Яшар Кярам оглы. Глобальная энергетическая безопасность и основные направления ее обеспечения. - C. 57-60.
 12. Васильчак С. В., Семак С. С. Формування конкурентоспроможності туристичних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки. - C. 61-64.
  • Фінанси

 13. Гонтар Д. Д. Формування складу системи показників для оцінки впливу рентабельності банку на його вартість. - C. 65-71.
 14. Масленникова Л. П., Гончарова С. Н., Гуденица О. В. Способы повышения эффективности управления денежными потоками с помощью инструментов CashManagement. - C. 72-76.
 15. Косова Т. Д., Ангеліна І. А. Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ. - C. 77-81.
 16. Кулай А. В. Шляхи усунення асиметрій місцевих бюджетів України: європейський досвід. - C. 82-87.
  • Маркетинг

 17. Гамова І. В. Основні функції управління маркетингом підприємств у сфері електронної торгівлі. - C. 88-95.
 18. Валитов Р. С. Исследование рынка в антимонопольном менеджменте предприятия. - C. 96-100.
 19. Полякова Н. С. Маркетинговий підхід до урегулювання обсягів дебіторської заборгованості підприємств водопостачання та водовідведення. - C. 101-105.
 20. Марченко И. В. Оценка точек контакта при исследовании и корректировке имиджевой стратегии города. - C. 106-111.
  • Менеджмент

 21. Драчук Ю. З., Новікова Н. І., Трушкіна Н. В. Інституціональне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства. - C. 112-120.
 22. Кадермєєва Д. С. Система показників і оцінка суспільної ефективності електроенергетики України. - C. 121-126.
 23. Штангрет А. М., Пушак Г. І. Потенціал забезпечення економічної безпеки підприємства: теоретичні аспекти. - C. 127-129.
 24. Тараш Л. І., Буковський А. В. Основні засади функціонування публічного акціонерного товариства залізничного транспорту. - C. 130-143.
  • Менеджмент інновацій

 25. Меліхов А. А. Моделювання інноваційної складової конкурентного розвитку промислових підприємств. - C. 144-153.
 26. Підоричева І. Ю. Фінансове забезпечення та організаційно-економічне супроводження інноваційних процесів в економіці України. - C. 154-170.
  • Менеджмент персоналу

 27. Бойченко В. С. Особливості мотивації персоналу в фінансовій установі (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"). - C. 171-174.
 28. Крапівіна Г. О. Механізми мотивації та оцінки праці в волонтерстві. - C. 175-180.
 29. Наукові повідомлення

 30. Ильин С. Ю., Кочеткова И. А. Анализ деловой активности и рентабельности деятельности предприятия. - C. 181-184.
 31. Медвєдкін Т. С. Компаративний аналіз розвитку Піттсбурга, Ліверпуля та Манчестера як старопромислових міст. - C. 185-195.
 32. Дискусійний клуб

 33. Ляшенко В. І. "Общак" як провідна засада розбудови пострадянської держави (спроба компіляцій на інстутиційно-кримінальну тематику). - C. 196-230.
 34. Рецензії

 35. Рецензія на колективну монографію "Перший етап модернізації економікиУкраїни: досвід та проблеми". - C. 231-231.
 36. Наші ювіляри

 37. Вітаємо з 60-річчям Керівника Полтавського місцевого відділення Академії економічних наук України, академіка АЕН України, першого проректора Полтавського університета економіки і торгівлі – Миколу Єгоровича Рогозу !. - C. 232-233.
 38. Некролог

 39. Пам'яті колеги. - C. 234-234.
2014
№ 3 (37)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського