Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2014/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Соціально-економічні проблеми Донбасу

 4. Котов Е. В., Ляшенко В. И. Концептуальные подходы к оценке уровня модернизации промышленных городов Донбасса. - C. 4-22.
 5. Анісімов А. Є., Дорофєєва А. А. Організаційне забезпечення формування програми економічного і соціального розвитку м. Донецька. - C. 23-31.
 6. Чеботарьова Н. М., Демчєнко О. Комплексний аналіз малого підприємництва Луганської області як складова формування соціально-економічного розвитку регіонів. - C. 32-37.
 7. Благодарный А. И., Коршикова И. А., Плужникова Е. А. Оценка особенностей межтерриториальных различий в экономическом развитии Донецкой области. - C. 38-44.
 8. Стариченко Л. Л., Фокіна І. В. Сучасний стан та перспективи розвитку вугільної промисловості України. - C. 45-49.
 9. Економічна теорія

 10. Бєлєнцов В. М. Методичний підхід до дослідження розвитку національної економіки на основі структурних пропорцій. - C. 50-55.
 11. Омельченко О. Ю. Особливості прояву інформаційних екстерналій в економічній діяльності та суспільному житті. - C. 56-60.
 12. Житний П. Є. Концептуальні аспекти розвитку методології обліково-аналітичного забезпечення сучасних виробничо-економічних відносин. - C. 61-66.
 13. Міжнародна і регіональна економіка

 14. Кудріна О. Ю. Регіональна промислова політика: елементи теорії, логіки та понятійного апарату. - C. 67-73.
 15. Альошкін В. С. Синергетичний підхід до моделювання соціально-економічної політики України на шляху до євроінтеграції. - C. 74-79.
 16. Розмислов О. М. Сучасна інтерпретація механізму інвестиційної політики регіонів в умовах економічної кризи. - C. 80-84.
 17. Квасній Л. Г., Паславська В. В. Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні стійкого розвитку економіки. - C. 85-89.
 18. Фінанси

 19. Гонтар Д. Д. Оцінка впливу фінансових та нефінансових факторів на вартість банків України. - C. 90-97.
 20. Молдован О. О. Формування сприятливого податкового простору для підприємницької діяльності в Україні: ключові проблеми та шляхи їх подолання. - C. 98-104.
 21. Ляшенко С. В. Формування ринку капіталів Україні та шляхи його взаємодії з країнами Співдружності незалежних держав (СНД). - C. 105-119.
 22. Канивец Е. П., Пономарёва А. С. Анализ убыточности судоходных компаний, работающих на рынке речных грузоперевозок Украины. - C. 120-127.
 23. Ангеліна І. А. Проблеми впровадження міжнародних стандартів сумлінного управління державними фінансами в українську практику. - C. 128-131.
 24. Коваленко В. В., Шепель Є. В. Оцінювання впливу монетарних чинників на формування інфляційної складової діяльності банків. - C. 132-138.
 25. Чепелюк Г. М. Оцінка стратегій розвитку банку як концепція незалежного аудиту в Україні. - C. 139-142.
 26. Кулаков В. О., Курган О. Г., Павленок О. І. Стан кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. - C. 143-146.
 27. Маркетинг

 28. Путінцев А. В., Прищепа Н. П. Проблеми формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів. - C. 147-153.
 29. Дубовиков М. М. Диференціація товаровиробників в умовах неекономічних преференцій. - C. 154-157.
 30. Менеджмент

 31. Король К. В. Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні. - C. 158-163.
 32. Менеджмент інновацій

 33. Тульку Я. І. Мале інноваційне підприємництво як об’єкт державної інноваційної політики. - C. 164-168.
 34. Лях І. І. Методичний підхід до комплексної оцінки інноваційного розвитку регіону. - C. 169-178.
 35. Шабельнікова Є. А. Інноваційний розвиток національних підприємств в умовах інтеграції в світове господарство. - C. 179-186.
 36. Менеджмент персоналу

 37. Головінов О. М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми. - C. 187-192.
 38. Надрага В. І. Методичні засади оцінювання професійних ризиків. - C. 193-199.
 39. Наукові повідомлення

 40. Павлов К. В. Инновационная экология: теоретические и практические аспекты. - C. 200-212.
 41. Дискусійний клуб

 42. Золотов А. Ф. Про деякі проблеми сучасної економічної науки. - C. 213-217.
2014
№ 2 (36)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського