Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Наукові статті

   Соціально-економічні проблеми Донбасу

 4. Котов Е. В., Ляшенко В. И., Тесновский П. В. Предпосылки стратегирования развития субрегиона Доброполье. - C. 4-16.
  • Економічна теорія

 5. Лемішко О. О. Етимологія категорії "капітал” у економічній думці стародавнього світу, теорії меркантилізму і класичній економічній теорії. - C. 17-20.
 6. Чеботарёв В. А. Агропродовольственный комплекс Украины: меры институционального, экономического и научного обеспечения. - C. 21-26.
 7. Кондратьева Т. В. Факторы инновационной активности институциональных предпринимателей. - C. 27-33.
 8. Куліш І. М. Конкуренція як морально-етична категорія в пострадянській державі. - C. 34-37.
  • Міжнародна і регіональна економіка

 9. Павлов К. В. Эффективные решения социально-экономических и экологических проблем водопотребления в крупном городе (на примере Ижевска). - C. 38-43.
 10. Заніздра М. Ю. Економічні наслідки євроінтеграційного курсу України в сфері спеціального водокористування. - C. 44-50.
 11. Сухонос М. К., Молодченко Т. Г., Прасол В. М. Аналіз технічного стану житлового фонду України та пропозиції щодо його оцінки. - C. 51-55.
 12. Багдасарян А. М. Интеграционные возможности рынка ценных бумаг в странах постсоветского пространства. - C. 56-62.
 13. Кудріна О. Ю. Регіональна промислова політика як інструмент ефективного використання промислового потенціалу регіону. - C. 63-73.
  • Фінанси

 14. Кочетков В. М., Волошаненко Є. В. Виявлення загрози банкрутства підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі дискримінантних моделей. - C. 74-78.
 15. Майер И. Н. Источники инвестиционного обеспечения машиностроительных предприятий Украины. - C. 79-86.
 16. Кравченко В. О. Підходи до формування системи фінансової безпеки компаній на страховому ринку. - C. 87-92.
 17. Мальцева В. В. Страховий продукт: визначення, структура та характеристики якості. - C. 93-98.
 18. Боровик П. М., Швабовський О. Ю. Посилення стимулюючого впливу податку на додану вартість на інноваційно-інвестиційні процеси в Україні. - C. 99-103.
 19. Телічко Н. А. Розвиток та оптимізація фінансового механізму соціального страхування в Україні. - C. 104-109.
  • Маркетинг

 20. Шлафман Н. Л. Удосконалення інституційних механізмів узгодження інтересів малого підприємництва, держави та суспільства. - C. 110-114.
 21. Даниленко О. В. Упровадження системи бюджетування на шляху досягнення беззбитковості та високої конкурентоспроможності промислових підприємств України. - C. 115-119.
 22. Чеботарьов Є. В. Формування конкурентного середовища в агропродовольчій сфері: прогнозування ринкових позицій провідних підприємницьких структур. - C. 120-125.
  • Менеджмент

 23. Гамова О. В., Головань В. А. Проведення аудиту витрат на виробництво: теоретичні аспекти. - C. 126-130.
 24. Дяченко В. С. Теоретико-методологічні аспекти формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. - C. 131-138.
 25. Летуновська Н. Є. Управління ефективністю соціальної інфраструктури промислових підприємств у сучасних умовах. - C. 139-147.
 26. Білопольський М. Г., Харченко В. А. Характеристика розвитку промислового підприємства. - C. 148-156.
 27. Король К. В. Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні. - C. 157-162.
  • Менеджмент інновацій

 28. Кучерук Т. Г., Потьомкіна Н. О. Інституційні засади формування інтеграційного механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України у межах глобального простору. - C. 163-167.
 29. Пожуєва Т. О. Інноваційний розвиток економіки України: необхідність, реалії, перспективи. - C. 168-172.
 30. Підоричева І. Ю. Державна політика інноваційного розвитку регіонів і міст України: особливості та перспективи реалізації. - C. 173-180.
 31. Карамушко Н. А. Інноваційна праця як основа активізації сучасного підприємництва. - C. 181-187.
 32. Височан О. О. Документування обліку витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції. - C. 188-193.
  • Менеджмент персоналу

 33. Ткаченко А. М. Марченко К. А. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення. - C. 194-197.
 34. Тимченко С. О. Сучасний стан розвитку персоналу на машинобудівних підприємствах України. - C. 198-203.
 35. Шабаліна Л. В., Литвак А. О. Аналіз співпраці українських вищих навчальних закладів з європейською програмою Tempus. - C. 204-209.
 36. Наукові повідомлення

 37. Кочуев В. И. Нереализованные возможности дерегуляции предпринимательской деятельности на местном уровне. - C. 210-212.
 38. Шамаева Н. П. Математическая модель динамики как основа постановки и решения задач о научно-производственной кооперации. - C. 213-217.
 39. Дискусійний клуб

 40. Порохня В. М. Розвиток соціально-економічної системи: планетарний підхід. - C. 218-225.
 41. Полковников С. А. Методические подходы к оценке устойчивого развития. - C. 226-231.
2014
№ 1 (35)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського