Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Наукові статті

   Соціально-економічні проблеми Донбасу

 4. Чеботарьова Н. М., Калюжна О. О. Вплив прямих іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток Луганської області. - C. 4-9.
 5. Светлична Т. В. Інвестиційна привабливість Донецького регіону: проблеми та перспективи. - C. 10-15.
  • Економічна теорія

 6. Елкина В. Н. Самоорганизация бизнес-сообщества – эффективный инструмент развития малого и среднего предпринимательства и средство снижения трансакционных издержек. - C. 16-20.
  • Міжнародна та регіональна економіка

 7. Павлов К. В. Патологические социально-экономические процессы: территориальный аспект. - C. 21-35.
 8. Попов В. Д. Электронное обучение на предприятиях малого и среднего бизнеса. - C. 36-41.
 9. Асадуллина Н. Р. Развитие интеграционных процессов в инновационной сфере в республике Узбекистан. - C. 42-52.
 10. Медвідь В. Ю. Систематизація інструментів економічного регулювання регіонального розвитку. - C. 53-57.
 11. Растворцева С. Н., Ларионова М. В. Определение степени взаимодействия сил в агломерационных процессах регионов России. - C. 58-62.
 12. Дуда Т. Т., Троц І. В. Порівняльна рейтингова оцінка фінансового стану машинобудівних підприємств Хмельниччини. - C. 63-68.
 13. Гриценко С. І. Моделювання стійкого розвитку економіки регіонів на основі транспортно-логістичних систем. - C. 69-74.
 14. Кудріна О. Ю. Плюси та мінуси процесів розвитку сучасної регіональної промислової політики. - C. 75-78.
  • Фінанси

 15. Величко О. В. Бюджетний механізм забезпечення розвитку соціальної інфраструктури. - C. 79-86.
 16. Дзюба О. М. Необоротні активи комерційного банку: економічна сутність в умовах сучасного облікового законодавства. - C. 87-91.
 17. Ластовенко А. В. Теоретичні аспекти визначення суті інвестиційного капіталу в сучасних умовах. - C. 92-95.
 18. Боровик П. М., Нікітченко К. С. Сучасні проблеми справляння податку на прибуток підприємств. - C. 96-100.
 19. Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. Аналітичне забезпечення управління структурою оборотних активів молокопереробних підприємств. - C. 101-106.
 20. Колупаєва І. В., Шелест О. Л. Спрощена система оподаткування: сучасний стан та вплив на стимулювання підприємницької діяльності в Україні. - C. 107-111.
 21. Максимова Н. О. Особливості реформування податкової системи України за умов дії Податкового кодексу. - C. 112-116.
 22. Касьянова В. О. Амортизація основних засобів: методи нарахування та організація обліку. - C. 117-122.
  • Маркетинг

 23. Резнікова О. С. До визначення поняття "конкурентоспроможність підприємства” в умовах глобалізації. - C. 123-128.
 24. Наумова О. Е. Підвищення ролі маркетингових інформаційних систем при забезпеченні ефективного управління маркетингом підприємства. - C. 129-134.
 25. Федорова С. В. Удосконалення діючих методів ціноутворення на підприємствах харчової промисловості регіону. - C. 135-139.
 26. Зайцева Л. О. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств легкої промисловості. - C. 140-144.
 27. Аранчій В. І., Перетятько І. В. Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва та переробки олійних культур в Україні. - C. 145-151.
 28. Штимер Л. Т. Сучасний стан розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України. - C. 152-155.
 29. Мірошниченко К. М. Основні проблеми розвитку маркетингу на переробних підприємствах борошномельної галузі в сучасних умовах господарювання. - C. 156-161.
  • Менеджмент

 30. Коваленко Н. В., Мархайчук М. М. Забезпечення балансу інтересів суб’єктів інвестиційного процесу як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємства. - C. 162-167.
 31. Єрмакова А. О. Методичні підходи до діагностики і аналізу економічної стійкості борошномельних підприємств. - C. 168-171.
 32. Бондар Ю. А. Впровадження екологічного аудиту в Україні. - C. 172-175.
 33. Гайдамака О. М., Лебідь В. М. Формування дорадчими службами інформаційного простору в аграрному секторі економіки України. - C. 176-178.
 34. Гонтова Н. В. Дослідження циклічності процесу адаптації підприємства до інноваційного розвитку. - C. 179-190.
 35. Ляшенко В. І., Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. Європейська система моніторингу інноваційної діяльності: особливості та можливості використання в Україні. - C. 191-199.
 36. Тараненко І. В., Таранець Є. І. Вплив інноваційного маркетингу на дифузію інновацій та конкурентоспроможність в глобальній економіці. - C. 200-205.
 37. Матросова Л. М. Інноваційний розвиток економіки. - C. 206-209.
 38. Ковальчук В. В., Яринчак О. П. Деякі аспекти удосконалення системи енергоменеджменту в Україні. - C. 210-215.
  • Менеджмент персоналу

 39. Хитра О. В., Кобилянко Т. В. Особливості функціонування креативних команд у сучасних умовах господарювання. - C. 216-219.
 40. Полковников С. А. Социодинамика как фактор формирования технологического уклада. - C. 220-228.
 41. Сочинська-Сибірцева І. М. Вдосконалення технології управління персоналом на машинобудівних підприємствах. - C. 229-232.
2013
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського