Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Наукові статті

   Соціально-економічні проблеми Донбасу

 4. Лозинский И. Е. Основы организации кластерного разделения угольных шахт Добасса. - C. 4-10.
 5. Кулєш В. Г. Концептуальні засади розвитку промислового туризму в Донбасі. - C. 11-15.
 6. Благодарний О. І., Юріна Н. О., Скобцова Г. В. Стан розвитку малого підприємництва Донецької області у 2008 – 2011 роках. - C. 16-20.
 7. Инякин В. Н., Свистунова М. В. Проблемы теплоснабжения сельских регионов Донецкой области. - C. 21-24.
  • Економічна теорія

 8. Котов Е. В. Государственно-частное партнерство: теоретико-методологические проблемы трактовки и содержания. - C. 25-35.
 9. Мєшкова Н. Л. Економічна сутність ділової активності промислового підприємства. - C. 36-39.
 10. Головінов О. М., Литвин В. В. Роль інформаційного ресурсу в національній економіці. - C. 40-45.
 11. Далевська Н. М., Сорокіна Л. В. Роль конфлікту в еволюції акторів світового політико-економічного простору. - C. 46-51.
 12. Тульку Я. И. Государственно-частное партнерство как инструмент активизации инновационной деяльности Украины: региональный аспект. - C. 52-58.
  • Міжнародна та регіональна економіка

 13. Антонюк Д. А. Аналіз сучасного стану інфраструктурного забезпечення підприємництва Запорізької області. - C. 59-66.
 14. Тісунова В. М. Роль та призначення корпоратизації в системі ринкових перетворень у регіоні. - C. 67-73.
 15. Абдуллаева М. Н. Стратегия развития предприятий промышленного комплекса Узбекистана. - C. 74-82.
 16. Расулев А. Ф. Тенденции и перспективы развития экономики Узбекистана в условиях мирового финансово-экономического кризиса и посткризисный период. - C. 83-88.
 17. Кудріна О. Ю. Пріоритети та напрямки реалізації промислового потенціалу регіонів України. - C. 89-91.
  • Фінанси

 18. Виговська Н. Г. Місцеві фінанси як основа розвитку системи горизонтального бюджетного регулювання. - C. 92-96.
 19. Полуянов В. П., Иванов Ю. В. Анализ дифференциации усредненных значений финансовых коэффициентов по видам экономической деятельности. - C. 97-106.
 20. Землянкін А. І., Савченко Т. Г. Визначення тенденцій та ефективності інвестиційної діяльності у регіоні. - C. 107-113.
 21. Гуменюк В. В. Фінансування санаторно-курортних послуг в дискурсі соціального страхування. - C. 114-118.
 22. Маркус О. В. Оцінка ефективності інвестицій в дебіторську заборгованість. - C. 119-122.
  • Маркетинг

 23. Герасименко А. Г. Стратегічні бар’єри входження в ринок як джерело ринкової влади. - C. 123-130.
 24. Лебідь В. М., Прищепа К. Є. Сучасний стан ринку зерна України, проблеми та перспективи розвитку. - C. 131-135.
 25. Коваль В. В. Оцінка динаміки розвитку ринку взаємозамінних телекомунікаційних послуг. - C. 136-142.
 26. Лисюк В. М., Шлафман Н. Л., Журавльова Т. О. Підтримка розвитку малого підприємництва на ринку побутових послуг. - C. 143-149.
 27. Штапаук Г. П. Рухливість соціально-економічної структури споживчого попиту в Україні та її вплив на динаміку товарообігу комерційних підприємств. - C. 150-156.
  • Менеджмент

 28. Харченко В. А. Системний підхід до стратегічного управління підприємством. - C. 157-160.
 29. Побережна Н. М. Формування алгоритму оцінки виробничого потенціалу машинобудівного підприємства. - C. 161-165.
 30. Колосова К. А. Дослідження стійкості переробних підприємств АПК. - C. 166-170.
 31. Пономаренко Д. В. Реструктуризация предприятий в свете нового налогового законодательства. - C. 171-175.
  • Менеджмент інновацій

 32. Павлов К. В., Кучеров А. В. Социально-экономическая эффективность использования инвестиции и инноваций интенсивного типа. - C. 176-187.
 33. Парвіна Т. Г. Концептуальні підходи формування механізмів реалізації знань. - C. 188-191.
 34. Чеботарьов Є. В. Формування інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності агропродовольчих корпорацій. - C. 192-196.
 35. Тарасова І. І. Основні поняття та характеристика категоріального апарату інтелектуального забезпечення підприємства. - C. 197-202.
  • Менеджмент персоналу

 36. Шемяков О. Д. Забезпеченість роботою як державна політика щодо реалізації права на працю та її вплив на розвиток виробничої демократії. - C. 203-207.
 37. Швець І. Б., Федоренко Т. С. Сучасні тенденції поширення професійного навчання протягом життя. - C. 208-215.
 38. Бєлєнцова Ю. В. Ефективність підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. - C. 216-220.
 39. Богатырева В. В. Управление человеческим капиталом в инновационной экономике. - C. 221-235.
 40. Наші ювіляри

 41. Юбилей выдающегося ученого – 85 лет академику Национальной академии и Национальной академии правовых наук Украины, доктору юридических наук, Заслуженному деятелю науки и техники Украины Валентину Карловичу Мамутову!. - C. 236-237.
 42. 70-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського. - C. 237-239.
 43. До 75-річчя академіка Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора, завідувача відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України А. І. Бутенка. - C. 240.
 44. 75 років від дня народження доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України та Кримської академії наук, заслуженого працівник освіти Автономної Республіки Крим, завідувача кафедри менеджменту та маркетингу, засновника та декана факультету управління (1994 – 2012 рр.) Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Подсолонка Володимира Андрійовича. - C. 241-242.
 45. Известному экономисту-угольщику Л. Л. Стариченко – 75 лет. - C. 242-243.
 46. Поздравляем с юбилеем доктора экономических наук, профессора Павлова Константина Викторовича!. - C. 244-245.
2013
№ 1 (31)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського