Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24652/2018/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Облік і фінанси
: наук.-вироб. журн..- Київ
Oblik i finansy

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Височан О. С. Облікова дефектологія: класифікація та діагностування. - C. 5-12.
 4. Ганін В. І., Логвіненко К. В. Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів діяльності підприємства. - C. 13-18.
 5. Гораль Л. Т., Кафка С. М., Степанюк О. С. Практичні аспекти реалізації облікової політики щодо подальших витрат на основні засоби. - C. 19-28.
 6. Дядюн О. О. Програмне забезпечення як нематеріальний актив підприємства: обліковий аспект. - C. 29-35.
 7. Книшек О. О., Пасічник К. С. Трансформація облікової інформації про основні засоби при впровадженні МСФЗ на підприємстві (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України). - C. 36-44.
 8. Лемішовська О. С. Фінансові результати: ретроспективний аналіз рахівничої практики, облікових концепцій і методик. - C. 45-53.
 9. Малишкін О. І. Звіт про прибутки і збитки компаній Польщі та Німеччини на тлі нормативів ЄС: досвід для України. - C. 54-59.
 10. Мельник О. С. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів і витрат від первісного визнання та переоцінки біологічних активів. - C. 60-68.
 11. Падій І. О. Теоретичні засади обліку формування та використання резервів на підприємстві. - C. 69-74.
 12. Панченко О. Д. Місце і роль управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку. - C. 75-82.
 13. Циган Р. М. Чинники удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємства: макроекономічний аспект. - C. 83-97.
 14. Калівошко О. М. Кредитні спілки в Україні: членський аспект. - C. 98-104.
 15. Кучеркова С. О. Стан та напрями вдосконалення податкового адміністрування. - C. 105-110.
 16. Трусова Н. В. Критерії оцінки ефективності санаційних заходів суб'єктів господарювання. - C. 111-117.
 17. Хіоні Г. О. Сутнісна характеристика інвестицій у придбання та модернізацію майнових об'єктів агробізнесу. - C. 118-123.
 18. Сосновська О. О., Житар М. О. Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення. - C. 124-132.
 19. Токарчук Д. М. Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для виробництва біогазу. - C. 133-139.
 20. Уманець Л. В. Міжнародні проекти як інструмент сприяння розвитку територіальних громад. - C. 140-145.
 21. Утенкова К. О. Сутнісна характеристика функціональних складових економічної безпеки. - C. 146-156.
2018
№ 3 (81)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського