Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24652/2018/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Облік і фінанси
: наук.-вироб. журн..- Київ
Oblik i finansy

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ambarchian V. S. Peculiarities of Accounting for Assets and Liabilities in Contracts with Customers that Contain a Significant Financing Component. - C. 5-12.
 4. Безверхий К. В. Практична реалізація принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє в інтегрованій звітності корпоративних підприємств України. - C. 13-20.
 5. Bochulia T. V., Korobkina I. S., Kovalevska N. S. Behavioral Context of the Innovative Development of Accounting Concept in Ukraine. - C. 21-27.
 6. Височан О. С., Височан О. О. Особливості бухгалтерського обліку у політичних партіях: облік членських внесків. - C. 28-33.
 7. Герасимович І. А. Обліково-аналітичні інструменти вдосконалення бізнес-процесів підприємства. - C. 34-38.
 8. Гресь Н. Л., Недоступ К. К. Інвентарний номер основного засобу: порядок присвоєння та використання. - C. 39-44.
 9. Дубицький Д. П., Фесенко В. В., Ніколенко В. В. Внутрішній аудит та управління курсовими різницями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. - C. 45-52.
 10. Коритний В. О. Шляхи вдосконалення документального забезпечення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах. - C. 53-58.
 11. Наберухін В. А. Методичні засади постановки на облік та комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності. - C. 59-63.
 12. Подолянчук О. А. Облікова політика щодо заробітної плати. - C. 64-71.
 13. Слободяник Ю. Б., Сиротенко Н. А. Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін. - C. 72-79.
 14. Глухова В. І., Скрипник Л. І. Державне фінансове забезпечення охорони здоров’я на рівні місцевих бюджетів. - C. 80-86.
 15. Карпенко І. В. Аналіз порівнянності в трансфертному ціноутворенні. - C. 87-92.
 16. Крамарьов О. С. Обгрунтування структури земельного податку в контексті ефективного використання земельних ресурсів. - C. 93-98.
 17. Лупенко Ю. В. Вдосконалення державного регулювання фондового ринку України у відповідності до європейських стандартів. - C. 99-103.
 18. Нікітішин А. О. Вплив тенденцій демографічного і соціального розвитку на бюджетно-податкове регулювання. - C. 104-113.
 19. Одінцова Т. М. Вплив податкового навантаження на економічний розвиток регіонів: кластерний підхід. - C. 114-123.
 20. Трусова Н. В., Сігайов А. О. Борговий тягар фінансової системи України та країн-членів Європейського Союзу. - C. 124-131.
 21. Хуторна М. Е. Дослідження внутрішніх дисбалансів у діяльності кредитних установ як передумова забезпечення їх фінансової стабільності: методологічний аспект. - C. 132-142.
 22. Коваль М. І., Бензарь А. С. До концептуальних засад сутності і змісту поняття "управління персоналом". - C. 143-147.
 23. Коваль М. І., Мельник Б. Ю. Формування належного кадрового потенціалу комерційних банків. - C. 148-153.
 24. Мартинів І. К. Інтегральна оцінка ефективності процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. - C. 154-160.
 25. Петруха С. В. Інституціональна архітектоніка державного антикризового регулювання аграрного сектору економіки України. - C. 161-175.
 26. Столярчук Н. М. Еволюція моделей трансферу технологій. - C. 176-180.
2018
№ 1 (79)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського