Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24652/2017/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Облік і фінанси
: наук.-вироб. журн..- Київ
Oblik i finansy

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Безверхий К. В. Розвиток завдань інтегрованої звітності суб'єктів господарювання. - C. 6-11.
 4. Вакульчик О. М., Пасічник К. С. Облік та відображення у фінансовій звітності інформації про забезпечення при переході на Міжнародні стандарти фінансової звітності (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України). - C. 12-20.
 5. Воськало В. І., Грицай О. І. Контролювання витрат на маркетинг промислового підприємства. - C. 21-27.
 6. Касич А. О., Циган Р. М. Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками. - C. 28-37.
 7. Кузнецова С. О., Тиханська І. О. Формування обліково-аналітичного забезпечення калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту. - C. 38-45.
 8. Наберухін В. А. Стан обліково-аналітичного забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в аграрній сфері. - C. 46-51.
 9. Правдюк Н. Л., Плахтій Т. Ф. Необхідність оцінки якості фінансової звітності. - C. 52-58.
 10. Чік М. Ю. Нормативно-правові аспекти визнання та обліку нематеріальних активів. - C. 59-65.
 11. Жураковська І. В., Чудовець В. В. Загальна система оподаткування фізичних осіб–підприємців: стан та перспективи. - C. 66-71.
 12. Іванова А. І. Адаптація зарубіжного досвіду з формування ефективної системи державного фінансового контролю. - C. 72-77.
 13. Маринюк Л. В. Методи та інструменти системи ціноутворення банків. - C. 78-82.
 14. Одінцов М. М., Одінцова Т. М. Оцінка фінансового потенціалу заощаджень населення та його впливу на економічне зростання регіону. - C. 83-90.
 15. Олійник-Данн О. О. Розвиток фінансової системи та моделі фінансування сільськогосподарських підприємств: досвід США. - C. 91-99.
 16. Полчанов А. Ю. Сучасний стан розвитку фінансового потенціалу України. - C. 100-106.
 17. Потійко С. В. Розвиток аграрного страхування в умовах євроінтеграції. - C. 107-111.
 18. Содома Р. І., Східницька Г. В. Аграрна розписка як альтернативний механізм кредитування агропідприємства. - C. 112-118.
 19. Трусова Н. В. Структура сукупного фінансового потенціалу сільського господарства: регіональний аспект. - C. 119-125.
 20. Халімон Т. М. Складові потенціалу конкурентоспроможності підприємства. - C. 126-131.
 21. Шірінян Л. В., Багацька К. В., Климаш Н. І. Активність банківських установ на страховому ринку України. - C. 132-139.
 22. Бондар Ю. В. Розвиток підходів до трактування сутності та ролі документування в аудиті. - C. 140-147.
 23. Дем'яненко Т. Є. Внутрішній аудит в сільськогосподарських підприємствах: організаційно-управлінський аспект. - C. 148-153.
 24. Танасієва М. М. Економіко-екологічний аналіз природоохоронних заходів з відновлення лісових ресурсів. - C. 154-162.
 25. Відомська З. О. Методичні підходи до визначення ефективності виробництва пшениці. - C. 163-168.
 26. Жук В. М. Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект. - C. 169-179.
 27. Терехов Є. В., Мормуль Т. М. Оцінювання рішень щодо планування технологічних об'єктів відкритої гірничої розробки за критеріями землезбереження. - C. 180-184.
2017
№ 3 (77)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського