Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24652/2016/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Облік і фінанси
: наук.-вироб. журн..- Київ
Oblik i finansy

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бардаш С. В., Копчикова І. В. Класифікація товарних втрат супермаркетів. - C. 8-15.
 4. Berezhnitska Jo., Blazhynska Jo. The Use of Cash Basis and Accrual Basis in Assessing the Performance of Enterprise. - C. 16-20.
 5. Лень В. С., Нехай В. А. Профессиональное суждение бухгалтера: определение понятия и содержание. - C. 21-30.
 6. Предко І. Ю. Формування резервів майбутніх витрат і платежів в обліково-контрольному забезпеченні як один із шляхів зниження ризиків діяльності підприємств в умовах кризи. - C. 31-37.
 7. Сторожук Т. М. Облікова політика материнської (холдингової) компанії та її дочірніх підприємств. - C. 38-42.
 8. Усатенко О. В. Організація бухгалтерського обліку і аналізу зобов'язань в компаніях з управління активами. - C. 43-49.
 9. Бондаренко О. С. Методологічні засади управління фінансами в умовах логістизації економіки. - C. 50-56.
 10. Гудзь О. Є., Байрамов С. Побудова мультиканального фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства. - C. 57-62.
 11. Гудзь О. Є., Сотниченко В. М. Методологічний вимір формування стратегічного портфеля фінансової безпеки підприємства. - C. 63-68.
 12. Домінова І. В. Ризики електронного банкінгу та їх класифікація. - C. 69-76.
 13. Жовтун Є. В. Теоретичні аспекти депозитної політики банків. - C. 77-83.
 14. Kaminska T. G., Ilchak O. V., Dvornik N. B. Tax Optimization Model for Agricultural Cooperatives. - C. 84-88.
 15. Назар М. В. Тенденції кредитування сільськогосподарських підприємств Львівської області. - C. 89-94.
 16. Сніщенко Р. Г. Система фінансової безпеки як інструментарій учасника фінансового ринку. - C. 95-101.
 17. Trusova N. V. Forming of the Mechanism for Implementation of State Financial Policy in Ukraine. - C. 102-108.
 18. Черненко О. С. Стратегічні напрями та тактичні підходи посилення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері. - C. 109-113.
 19. Герасимович І. А., Морозова-Герасимович Н. А. Методичні засади внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів в системі управління операційною діяльністю підприємства. - C. 114-121.
 20. Дем'яненко Т. Є. Теоретичні аспекти поглиблення сутності внутрішнього аудиту. - C. 122-127.
 21. Шерстюк О. Л. Формалізація упевненості користувачів фінансової інформації в аудиторському звіті. - C. 128-133.
 22. Шинкаренко М. С. Зовнішній та внутрішньогосподарський контроль діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. - C. 134-139.
 23. Галак К. І. Теоретичні засади соціально-орієнтованої діяльності суб'єктів господарювання. - C. 140-146.
 24. Кручак Л. В. Ринок соків в Україні: аналіз стану та оцінка впливу дебіторської заборгованості покупців на його розвиток. - C. 147-152.
 25. Наберухін В. А. Інституційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в Україні. - C. 153-158.
 26. Пухир С. Т. Державний фонд регіонального розвитку: проблеми та шляхи удосконалення функціонування. - C. 159-165.
 27. Шевчук В. О., Бондарук Т. Г., Мельничук Н. Ю. Механізм управління бюджетними ресурсами: проблеми та перспективи удосконалення. - C. 166-175.
 28. Білорус О. Г. Відгук на монографію "Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності" (Київ, 2015). - C. 176.
 29. Відомості про авторів. - C. 177-183.
2016
№ 3 (73)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського